Identifikator ?lanka: 2020599 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Summary

Kori??enje vi?e verzija programa Windows Internet Explorer ili delova programa Windows Internet Explorer na jednoj instanci operativnog sistema Windows predstavlja nelicencirano i nepodr?ano re?enje. Microsoft se izri?ito protivi upotrebi re?enja ili usluge (hostovane ili lokalne) koja ponovo pakuje izvr?ne komponente programa Internet Explorer ili delove tih komponenti u zasebnu instalaciju. Svaki poku?aj ponovnog pakovanja operativnog sistema Windows radi izvr?avanja vi?e verzija programa Internet Explorer iz takvih paketa na jednoj instanci operativnog sistema Windows rezultira?e konfiguracijom koju Microsoft slu?ba za podr?ku korisnicima ne podr?ava.

Ova izjava uklju?uje re?enja koja poku?avaju da uklju?e virtuelizaciju na nivou ?aplikacije? za pokretanje vi?e ponovno zapakovanih verzija programa Windows Internet Explorer na jednoj instanci operativnog sistema.

More Information

Microsoft podr?ava re?enja koja omogu?avaju virtuelizovanu upotrebu vi?e verzija programa Windows Internet Explorer putem zasebne instalacije operativnog sistema. To zna?i da je podr?ana samo jedna instanca programa Windows Internet Explorer po operativnom sistemu.

Microsoft nudi najbolju praksu, vodi? i alatke kao pomo? svojim kupcima pri migraciji sa programa Windows Internet Explorer 6 na Windows Internet Explorer 8.Da biste saznali vi?e, posetite slede?e Microsoft Veb lokacije:

Re?enje za virtuelizaciju programa Internet Explorer

Migracija sa programa Internet Explorer 6 na Internet Explorer 8 (virtuelni okrugli sto)

Re?avanje problema sa kompatibilno??u aplikacija pri migraciji na Internet Explorer 8 (za IT stru?njake)

Re?avanje problema sa kompatibilno??u aplikacija pri migraciji na Internet Explorer 8 (za projektante)

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2020599 - Poslednji pregled: 15. april 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
  • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1
  • Windows Internet Explorer 7
  • Windows Internet Explorer 8
  • Windows Internet Explorer 9
Klju?ne re?i: 
KB2020599

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com