"ไม่สามารถติดตั้งการกระทำแบบกำหนดเอง วัตถุไม่สามารถค้นหา ข้อผิดพลาดในการเริ่มต้น Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2020427 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเปิดรายการใด ๆ ใน Outlook คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

"ไม่สามารถติดตั้งการกระทำแบบกำหนดเองวัตถุไม่สามารถค้นหา

หรือ

"outlook ไม่สามารถเปิดรายการนี้วัตถุไม่สามารถค้นหา

เมื่อคุณคลิก OK ข้อผิดพลาดสินค้าเปิดขึ้น

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง:

 • แฟ้ม frmcache.dat ของคุณเสียหาย
 • คุณไม่มีอย่าง น้อยหนึ่งแฟ้ม.cfg จากโฟลเดอร์ต่อไปนี้:

\Program files\Microsoft Office\Office12\Forms\1033

หมายเหตุ: เส้นทางที่มีการข้างต้นอยู่สำหรับภาษาในสหรัฐอเมริกาอังกฤษการติดตั้ง (1033)โฟลเดอร์ที่คุณใช้จะแตกต่างกันตามที่ภาษาของ Office ที่คุณใช้

outlook ใช้แฟ้ม.cfg ตามค่าเริ่มต้นแบบฟอร์มสำหรับรายการของ Outlook และจะแฟ้มแคชของแบบฟอร์มที่ มีแฟ้ม.cfg เหล่านี้ในกรณีส่วนใหญ่ถ้าแฟ้มเหล่านี้.cfg ขาดหายไป แล้ว Outlook ไม่สามารถสร้างแฟ้ม frmcache.dat ใหม่ หรือซ่อมแซมหนึ่งที่เสียหาย

การแก้ไข

ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหา:

วิธีที่ 1: ลบแฟ้ม frmcache.dat และเริ่มการทำงานของ Outlook

 1. ออกจาก Outlook
 2. ใน Windows Explorer เปิดโฟลเดอร์ต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows):

  Windows XP:

  C:\Documents และ Settings\ \Local Settings\Application Data\Microsoft\Forms ชื่อผู้ใช้

  windows Server 2003, Windows Vista หรือ Windows 7

  \AppData\Local\Microsoft\Forms username C:\Users\
 3. ลบแฟ้ม Frmcache.dat
 4. เริ่มการทำงานของ Outlook.

วิธีที่ 2: ซ่อมแซมของ Office ติดตั้ง

สำหรับการแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้ง และซ่อมแซม Office ดูบทความต่อไปนี้ของ Knowledge Base:

วิธีการติดตั้ง Office 2007 แต่ละคุณลักษณะ หรือการซ่อมแซม Office 2007 ที่ติดตั้งโปรแกรม
http://support.microsoft.com/kb/924611

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแคชฟอร์ม Outlook กรุณาตรวจทานบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

919596 วิธีที่ Outlook 2007 ใช้แคฟอร์มและวิธีแก้ไขปัญหาการแคชฟอร์ม
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;919596

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2020427 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
Keywords: 
kbmt KB2020427 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2020427

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com