6.0 บริการข้อมูลของอินเทอร์เน็ตอาจทำงานไม่ถูกต้องหลังจากติดตั้ง KB973917

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2009746 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้:  เซิร์ฟเวอร์เว็บข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) 6.0 การทำงานบน Windows Server 2003 Service Pack 2 คุณได้  Microsoft อัพเด KB982666 และ/หรือ Microsoft ปรับปรุงที่ได้รับการติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ KB973917  หลังจากติดตั้งและ/หรือ KB973917 KB98266 พูลโปรแกรมประยุกต์ของ IIS 6.0 ยังไม่สามารถเริ่มเสร็จสมบูรณ์  การตรวจสอบล็อกเหตุการณ์แสดงว่า กระบวนการของผู้ปฏิบัติงาน IIS จะหยุดโดยไม่คาดคิด ข้อความแสดงเหตุการณ์การแสดงข้อคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: W3SVC
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 1009
วัน: 12/9/2009
เวลา: 10:55:01 AM 
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: WEBSERVER01
คำอธิบาย::
กระบวนการเนื้อหาพูลโปรแกรมประยุกต์ 'DefaultAppPool' จบการทำงานอย่างไม่คาดคิดid ของกระบวนถูก '1234'
รหัสการจบการทำงานของกระบวนถูก '0xffffffff'

ปิดการใช้ในบางกรณี pool(s) โปรแกรมประยุกต์ของ IIS จนงาน โดยลักษณะการทำงานในการป้องกันที่ล้มเหลวเร็วผู้ใช้พยายามเรียกดูเว็บไซต์ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์อาจ complain พร้อมใช้งานเว็บไซต์ และไม่สามารถเข้าถึง

สาเหตุ

ก่อนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงและ/หรือ KB973917 KB982666 อย่างน้อยหนึ่งแฟ้ม.dll IIS หลักไม่ในรุ่นของแฟ้มที่ถูกต้อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ติดตั้งรุ่นก่อนหน้าของ Windows Server 2003 Service Pack 2 บนเซิร์ฟเวอร์ไม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ออกจากบางส่วนของ IIS .dlls ที่ระดับ Service Pack 1 ขณะนำอื่น ๆ จนถึงระดับ Service Pack 2  (ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อติดตั้ง IIS ไปยังระบบที่ใช้ Windows Server 2003 Service Pack 2 ด้วยการชี้ที่โปรแกรมติดตั้งไปยังตำแหน่งสื่อ Windows Server 2003 Service Pack 1) บริการของ IIS ได้ถูกสามารถทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแม้แต่ ด้วยแฟ้มที่ไม่ตรงกันในตำแหน่ง  อย่างไรก็ตาม ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงและ/หรือ KB973917 KB982666 exposes นี้มีอยู่ก่อนไฟล์ไม่ตรงกันระบบไปยังระดับที่ IIS ไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องในขณะนี้

การแก้ไข

ติดตั้งเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใหม่ Service Pack 2 สำหรับ Windows Server 2003 บนเว็บเซิร์ฟเวอร์  ซึ่งจะนำส่วนประกอบ IIS 6.0 ทั้งหมดที่ขึ้นกับรุ่นของแฟ้มที่ถูกต้อง และจะรักษาการติดตั้งการปรับปรุง KB973917  การติดตั้งใหม่ KB98266 และ/หรือ KB973917 ปรับปรุงไม่ควรจำเป็น

หมายเหตุ: Re-installing SP2 จะใช้คุณลักษณะของชุดการระบบเครือข่าย Scalable (SNP) ที่อยู่ โดยค่าเริ่มต้นกับ Windows 2003 Service Pack 2เมื่อ service pack 2 ถูกออกใช้เริ่มต้นซึ่งเกิดจากปัญหาได้รับการบันทึกไว้ในกิโลไบต์ต่อไปนี้: http://support.microsoft.com/kb/948496

คุณอาจจำเป็นต้องปิดการใช้งานชุดระบบเครือข่าย Scalable หลัง re-applying Service Pack 2 เพื่อแก้ปัญหาที่อธิบายไว้ใน 948496 กิโลไบต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้มีปัญหาในผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วนการนำไปใช้กับ  หลังจากการติดตั้ง Service Pack 2 สำหรับ Windows Server 2003 ตรวจสอบรุ่นของแฟ้มของโปรแกรมปรับปรุง KB973917 โดยตรวจดูบทความต่อไปนี้:

คำอธิบายของการปรับปรุงที่ใช้การป้องกันเพิ่มเติมสำหรับการรับรองความถูกต้องในข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS)
http://support.microsoft.com/kb/973917

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2009746 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Internet Information Services 6.0 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
Keywords: 
kbmt KB2009746 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2009746

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com