คอมพิวเตอร์ของ windows xp เริ่มระบบใหม่ หรือสร้างข้อผิดพลาดในการทำให้หยุดชะงักหลังจากที่คุณเริ่มต้นนิพจน์เว็บ 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
ปิด ปิด
หมายเลขบทความ (Article ID): 2009627 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หลังจากที่คุณเริ่มต้นนิพจน์เว็บ 3 คอมพิวเตอร์อาจรีสตาร์ทโดยไม่คาดคิด หรือสร้างข้อผิดพลาด Stop ในหน้าจอสีน้ำเงิน ปัญหานี้เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 (SP2) เท่านั้น

สาเหตุ

If you are running Expression Web 3 on a Windows XP-based computer, you must have Windows XP Service Pack 3 (SP3) installed. For more information, see the "System Requirements" section of the following Microsoft Expression website:

http://www.microsoft.com/expression/products/Web_SysRequirements.aspx

การแก้ไข

To resolve this problem, check for the latest updates at Windows Update. Windows XP Service Pack 3 should be offered as a high-priority update.

To check for the latest updates, visit the following Microsoft website:

http://www.update.microsoft.com

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2009627 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Expression Web 3.00 Standard
Keywords: 
kbmt KB2009627 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2009627

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com