หมายเลขบทความ (Article ID): 200525 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Nslookup.exe คือ เครื่องมือบรรทัดคำสั่งในการดูแลสำหรับเซิร์ฟเวอร์ DNS andtroubleshooting การทดสอบ Isinstalled เครื่องมือนี้รวมทั้งโพรโทคอล TCP/IP ผ่านทาง'แผงควบคุม' Thisarticle รวมถึงเคล็ดลับต่าง ๆ สำหรับการใช้ Nslookup.exe

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการใช้ Nslookup.exe โปรดทราบต่อไปนี้:
 • ต้องติดตั้งโพรโทคอล TCP/IP ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Nslookup.exe
 • ต้องระบุอย่างน้อยหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ DNS เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง IPCONFIG /ALL จากพรอมต์คำสั่ง
 • Nslookup จะเสมอ devolve ชื่อจากบริบทปัจจุบัน ถ้าคุณไม่ได้ทำไปทั้งหมดมีสิทธิได้รับชื่อแบบสอบถาม (นั่นคือ ใช้ต่อท้ายจุด), แบบสอบถามจะถูกผนวกกับบริบทปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ตั้งค่า DNS ในปัจจุบันคือ att.com และมีดำเนินการแบบสอบถามบน www.microsoft.com แบบสอบถามแรกจะไปหาเป็น www.microsoft.com.att.com เนื่องจากแบบสอบถามกำลังอนุประโยค ลักษณะการทำงานนี้อาจไม่สอดคล้องกับรุ่นของผู้จัดจำหน่ายอื่น ๆ ของ Nslookup และบทความนี้ขอมอบให้อธิบายลักษณะการทำงานของ Microsoft Windows NT Nslookup.exe
 • หากคุณใช้การใช้การค้นหารายการในใบสั่งการค้นหาส่วนต่อท้ายโดเมนที่กำหนดไว้บนแท็บของหน้าคุณสมบัติ TCP/IP ของ MicrosoftDNS , devolution จะไม่เกิดขึ้น แบบสอบถามจะถูกผนวกกับส่วนต่อท้ายโดเมนที่ระบุในรายการ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการใช้รายการการค้นหา เสมอใช้ทั้งหมดที่มีคุณสมบัติชื่อโดเมน (นั่นคือ เพิ่มจุดต่อท้ายชื่อ)

สามารถเรียกใช้ในโหมดทั้งสองโหมด Nslookup.exe: แบบโต้ตอบ และการโต้ตอบได้โหมดไม่มีประโยชน์เมื่อเพียงชิ้นส่วนของข้อมูลที่จำเป็นต้อง bereturned มีไวยากรณ์สำหรับโหมดการโต้ตอบ:

  nslookup [-option] [hostname] [server]
				

เมื่อต้องการเริ่มต้น Nslookup.exe ในโหมดโต้ตอบ เพียงแค่พิมพ์ "nslookup" ที่ commandprompt:

  C:\> nslookup
  Default Server: nameserver1.domain.com
  Address: 10.0.0.1
  >
				

พิมพ์ "วิธีใช้" หรือ "? " ที่พรอมต์คำสั่งจะเป็นสร้างรายการคำสั่งที่พร้อมใช้งานสิ่งพิมพ์ที่พรอมต์คำสั่งที่ไม่รู้จักขณะที่ isassumed เป็นคำสั่งที่ถูกต้องเพื่อให้เป็นชื่อโฮสต์และความพยายามที่จะทำเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยใช้ defaultserver เมื่อต้องการหยุดคำสั่งแบบโต้ตอบ กด CTRL + C เมื่อต้องการจบการทำงานของ interactivemode และกลับไปหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์ จบการทำงาน ที่พรอมต์คำสั่ง

ต่อไปนี้เป็นวิธีใช้ผลลัพธ์ และประกอบด้วยตัวเลือกรายการทั้งหมด:

Commands:  (identifiers are shown in uppercase, [] means optional)

 NAME      - print info about the host/domain NAME using default 
          server
 NAME1 NAME2   - as above, but use NAME2 as server
 help or ?    - print info on common commands
 set OPTION   - set an option

  all         - print options, current server and host
  [no]debug      - print debugging information
  [no]d2       - print exhaustive debugging information
  [no]defname     - append domain name to each query
  [no]recurse     - ask for recursive answer to query
  [no]search     - use domain search list
  [no]vc       - always use a virtual circuit
  domain=NAME     - set default domain name to NAME
  srchlist=N1[/N2/.../N6] - set domain to N1 and search list to N1, N2, 
             and so on
  root=NAME      - set root server to NAME
  retry=X       - set number of retries to X
  timeout=X      - set initial time-out interval to X seconds
  type=X       - set query type (for example, A, ANY, CNAME, MX, 
             NS, PTR, SOA, SRV)
  querytype=X     - same as type
  class=X       - set query class (for example, IN (Internet), ANY)
  [no]msxfr      - use MS fast zone transfer
  ixfrver=X      - current version to use in IXFR transfer request

 server NAME   - set default server to NAME, using current default server
 lserver NAME  - set default server to NAME, using initial server
 finger [USER]  - finger the optional NAME at the current default host
 root      - set current default server to the root
 ls [opt] DOMAIN [> FILE] - list addresses in DOMAIN (optional: output to 
         FILE)

  -a     - list canonical names and aliases
  -d     - list all records
  -t TYPE   - list records of the given type (for example, A, CNAME, 
          MX, NS, PTR, and so on)

 view FILE    - sort an 'ls' output file and view it with pg
 exit      - exit the program
				

สามารถตั้งค่าตัวเลือกที่แตกต่างกันหลายอย่างใน Nslookup.exe โดยการเรียกใช้คำสั่งชุดที่พรอมต์คำสั่ง รายการทั้งหมดของตัวเลือกเหล่านี้ได้รับการ bytyping การตั้งค่าทั้งหมด. ดูด้านบน ภายใต้คำสั่งการตั้งค่าสำหรับงานพิมพ์ของตัวเลือก theavailable


ค้นหาชนิดข้อมูลที่แตกต่างกัน

เมื่อต้องการค้นหาชนิดข้อมูลต่าง ๆ ภายในโดเมนเนมสเปซ ใช้คำสั่งการตั้งค่าชนิดหรือตั้ง q [uerytype]ที่พรอมต์คำสั่ง ตัวอย่างเช่น การสอบถามสำหรับข้อมูลถ่าย themail พิมพ์ต่อไปนี้:
  C:\> nslookup
  Default Server: ns1.domain.com
  Address: 10.0.0.1

  > set q=mx
  > mailhost
  Server: ns1.domain.com
  Address: 10.0.0.1

  mailhost.domain.com   MX preference = 0, mail exchanger =
              mailhost.domain.com
  mailhost.domain.com   internet address = 10.0.0.5
  >
				

ในครั้งแรกที่ทำแบบสอบถามสำหรับชื่อระยะไกล คำตอบอย่างเป็นทางการ แต่แบบสอบถามที่ตามมาคือ nonauthoritative ครั้งแรกที่ isqueried เป็นโฮสต์ระยะไกล เซิร์ฟเวอร์ DNS ภายในติดต่อกเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่มีโดเมนอย่างเป็นทางการ forthat เซิร์ฟเวอร์ DNS ภายในแล้วจะแคชกาข้อมูล เพื่อให้แบบสอบถาม thatsubsequent ถูกตอบ nonauthoritatively อยู่ server'scache ท้องถิ่น


ทำแบบสอบถามได้โดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ชื่ออื่น

สามารถสอบถามเซิร์ฟเวอร์ชื่ออื่นโดยตรง ใช้สวิตช์ commandstoเซิร์ฟเวอร์หรือlserverไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อ คำสั่งlserverใช้ toget เซิร์ฟเวอร์ภายในอยู่ของเซิร์ฟเวอร์เพื่อสลับไป ในขณะที่คำสั่งเซิร์ฟเวอร์ใช้ thecurrent เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์เพื่อขอที่อยู่

ตัวอย่าง:
  C:\> nslookup

  Default Server: nameserver1.domain.com
  Address: 10.0.0.1

  > server 10.0.0.2

  Default Server: nameserver2.domain.com
  Address: 10.0.0.2
  >
				

ใช้ Nslookup.exe เพื่อโอนย้ายทั้งโซน

สามารถใช้ Nslookup เพื่อถ่ายโอนโซนทั้งหมด โดยใช้คำสั่งlsซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อต้องการดูโฮสต์ทั้งหมดภายในโดเมนระยะไกล ไวยากรณ์สำหรับคำสั่งlsคือ:

  ls [- a | d | t type] domain [> filename]
				

ใช้ ls ไม่มีอาร์กิวเมนต์จะส่งกลับรายการของชื่อและที่อยู่ serverdata ทั้งหมด -มีการสลับจะกลับนามแฝง และชื่อมาตรฐานมิติจะ returnall ข้อมูล และ-tจะกรองตามชนิด

ตัวอย่าง:

  >ls domain.com
  [nameserver1.domain.com]
  nameserver1.domain.com.  NS   server = ns1.domain.com
  nameserver2.domain.com         NS   server = ns2.domain.com
  nameserver1              A   10.0.0.1
  nameserver2              A   10.0.0.2

  >
				

ถ่ายโอนโซนสามารถถูกบล็อคที่เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ authorizedaddresses หรือเครือข่ายเท่านั้นที่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ ข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะ bereturned ถ้ามีการตั้งค่าความปลอดภัยของโซน:
*** ไม่สามารถแสดงรายการโดเมน example.comงาน: แบบสอบถามที่ถูกปฏิเสธ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความต่อไปนี้หรือบทความในฐานความรู้ของ theMicrosoft:
193837 ตั้งค่าความปลอดภัยของ Windows NT 4.0 โซนเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ DNS

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น Nslookup.exe

เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์หมดเวลา

เมื่อเริ่มต้นโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ Nslookup.exe อาจเกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
*** ไม่พบชื่อเซิร์ฟเวอร์สำหรับที่อยู่ w.x.y.z: หมดเวลา

หมายเหตุ: w.x.y.z เซิร์ฟเวอร์ DNS ตัวแรกจะอยู่ใน Orderlist การค้นหาบริการ DNS

*** ไม่พบชื่อเซิร์ฟเวอร์สำหรับที่อยู่ 127.0.0.1: หมดเวลา

ข้อผิดพลาดแรกบ่งชี้ว่า เซิร์ฟเวอร์ DNS ไม่สามารถเข้าถึง หรือ serviceis ไม่ได้ทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ DNS บริการ onthat หรือตรวจหาปัญหาการเชื่อมต่อที่เป็นไปได้

ข้อผิดพลาดที่สองบ่งชี้ว่า เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้กำหนดไว้ในรายการลำดับการค้นหา DNSService เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เพิ่มอยู่ IP ของ DNSserver ถูกต้องลงในรายการนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความต่อไปนี้หรือบทความในฐานความรู้ของ theMicrosoft:
172060 NSLOOKUP: ไม่พบชื่อเซิร์ฟเวอร์สำหรับที่อยู่ 127.0.0.1

ไม่พบชื่อเซิร์ฟเวอร์เมื่อเริ่ม Nslookup.exe

เมื่อเริ่มต้นโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ Nslookup.exe อาจเกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

*** ไม่พบชื่อเซิร์ฟเวอร์สำหรับที่อยู่ w.x.y.z: โดเมนที่ไม่มีอยู่จริง


ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่มีระเบียนที่ใช้ PTR สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อ IPaddress เมื่อเริ่มต้น Nslookup.exe ไม่ค้นหาแบบย้อนกลับเพื่อรับ nameof เซิร์ฟเวอร์เริ่มต้น ถ้าไม่มีข้อมูลการใช้ PTR ที่มีอยู่ ข้อผิดพลาดนี้ข้อความ isreturned เมื่อต้องการแก้ไขโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า โซนการค้นหาย้อนกลับที่มีเรกคอร์ดที่ใช้ PTR andcontains สำหรับชื่อเซิร์ฟเวอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความต่อไปนี้หรือบทความในฐานความรู้ของ theMicrosoft:
172953 วิธีการติดตั้ง และการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ DNS ของ Microsoft

Nslookup บนโดเมนลูกล้มเหลว

เมื่อทำแบบสอบถาม หรือโซนทำการโอนย้ายในโดเมนลูก Nslookup อาจ returnthe ต่อไปนี้ข้อผิดพลาด:

*** ns.domain.com ไม่พบ child.domain.com ได้: โดเมนที่ไม่มีอยู่จริง
*** ไม่สามารถแสดงรายการโดเมน child.domain.com ชัน: โดเมนที่ไม่มีอยู่จริง


ในตัวจัดการ DNS จะสามารถเพิ่มโดเมนใหม่ภายใต้โซนหลัก ดังนั้นจึง สร้างโดเมน achild สร้างโดเมนลูกด้วยวิธีนี้สร้าง dbfile แยกต่างหากสำหรับโดเมน ดังนั้น การสอบถามว่า โดเมนหรือเรียกใช้ onit การถ่ายโอนโซนจะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดข้างต้น เรียกใช้การโอนย้ายโซนบน parentdomain จะแสดงรายการข้อมูลสำหรับโดเมนหลักและรอง การทำงาน aroundthis ปัญหา สร้างโซนหลักใหม่บนเซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับโดเมนลูก

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 200525 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB200525 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:200525

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com