Az NSlookup.exe segédprogram használata

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 200525 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

Az Nslookup.exe egy parancssorból használható felügyeleti eszköz DNS-kiszolgálók tesztelésére és hibaelhárítására. Ez az eszköz a TCP/IP protokoll Vezérlőpulton keresztüli telepítésekor kerül a számítógépre. A cikk az Nslookup.exe program használatához ad különféle tippeket.

További információ

Az Nslookup.exe használatba vételéhez vegye figyelembe a következőket:
 • Azon a számítógépen, amelyről az Nslookup.exe programot futtatja, telepítve kell lennie a TCP/IP protokollnak.
 • Legalább egy DNS-kiszolgálót meg kell adnia, amikor az IPCONFIG /ALL parancsot futtatja egy parancssorból.
 • Az Nslookup mindig az aktuális környezetből fogja levezetni a nevet. Ha nem teljes névlekérdezést ad meg (azaz nem tesz pontot a név után), a lekérdezést a program az aktuális környezethez fűzi. Ha például az aktuális DNS-beállítás az att.com, és egy lekérdezést hajtanak végre a www.microsoft.com címen, akkor az első lekérdezés www.microsoft.com.att.com formában továbbítódik, mivel a megadott név nem minősített volt. Ez a működési sajátosság eltérhet az Nslookup más gyártók által terjesztett verzióitól; ez a cikk a Microsoft Windows NT rendszerhez tartozó Nslookup.exe verzió működését hivatott ismertetni.
 • Ha megvalósította a keresőlista használatát a tartományutótagoknak a Microsoft TCP/IP tulajdonságai lap DNS lapján megadott keresési sorrendjében, a program nem az aktuális környezettel fogja kiegészíteni a nem minősített tartományneveket. Ekkor a lekérdezett nevet a listában megadott tartományutótagokhoz fűzi. Ha el szeretné kerülni a keresési lista használatát, mindig teljesen minősített tartománynevet adjon meg (azaz tegyen lezárópontot a név után).

Az Nslookup.exe két módban futtatható: interaktív és nem interaktív módban. A nem interaktív mód azokban az esetekben hasznos, amikor csak egyetlen adat visszaadása szükséges. A nem interaktív mód szintaxisa a következő:

  nslookup [-kapcsoló] [állomásnév] [kiszolgáló]
				

Ha interaktív módban kívánja indítani az Nslookup.exe programot, egyszerűen írja be az nslookup parancsot a parancssorba:

  C:\> nslookup
  Alapértelmezett kiszolgáló: névkiszolgáló1.tartomány.hu
  Address: 10.0.0.1 10.0.0.1
  >
				

Ha a „help” vagy a „?” parancsot írja be a parancssorba, megkapja a rendelkezésre álló parancsok listáját. A rendszer minden olyan, a parancssorba beírt karaktersort, amit nem ismer fel érvényes parancsként, állomásnévként fog értelmezni és megkísérel feloldani az alapértelmezett kiszolgálót használva. Az interaktív parancsokat a CTRL+C kombinációt lenyomva szakíthatja meg. Az interaktív módból a parancssorba való visszatéréshez írja be az exit parancsot a parancssorba.

A következő lista a help parancs kimenete, mely a rendelkezésre álló beállítások teljes listáját tartalmazza:

Parancsok:  (az azonosítók nagybetűkkel vannak írva, a [] karakterek azt jelzik, hogy a beállítás megadása nem kötelező)

 NÉV       - információ kiírása a NÉV állomásról vagy tartományról, az alapértelmezett 
          kiszolgáló használatával
 NÉV1 NÉV2    - mint a fenti példában, de a NÉV2 használandó kiszolgálóként
 help vagy ?    - a legáltalánosabb parancsok adatainak megjelenítése
 set BEÁLLÍTÁS  - beállítás megadása

  all         - a beállítások, az aktuális állomás és a kiszolgáló kiírása
  [no]debug      - hibakeresési adatok kiírása
  [no]d2       - részletes hibakeresési adatok kiírása
  [no]defname     - tartománynév hozzáfűzése minden lekérdezéshez
  [no]recurse     - rekurzív válasz kérése lekérdezéshez
  [no]search     - tartománykeresési lista használata
  [no]vc       - mindig virtuális kapcsolatokat használjon
  domain=NÉV     - az alapértelmezett tartománynév átállítása NÉV-re
  srchlist=N1[/N2/.../N6] - tartomány átállítása N1-re, és a keresési lista átállítása N1-re, 
             N2-re stb.
  root=NÉV      - gyökérkiszolgáló átállítása NÉV-re
  retry=X       - ismétlések számának beállítása X ismétlésre
  timeout=X      - a kezdeti időtúllépési időköz beállítása X másodpercre
  type=X       - lekérdezéstípus beállítása (pl. A,ANY,CNAME,MX, 
             NS, PTR, SOA, SRV)
  querytype=X     - megegyezik a type paranccsal
  class=X       - lekérdezésosztály beállítása (pl. IN (internet), ANY)
  [no]msxfr      - MS gyors zónaletöltés használata
  ixfrver=X      - az IXFR átviteli kérésben használandó aktuális verzió

 server NÉV   - az alapértelmezett kiszolgáló beállítása NÉV-re az aktuális alapértelmezett kiszolgáló használatával
 lserver NÉV  - az alapértelmezett kiszolgáló beállítása NÉV-re a kezdeti kiszolgáló használatával
 finger [FELHASZNÁLÓ]  - információ megjelenítése a választható FELHASZNÁLÓ-ról az aktuális alapértelmezett állomáson
 root      - az alapértelmezett kiszolgáló beállítása a gyökérre
 ls [opt] TARTOMÁNY [> FÁJL] - címek felsorolása a TARTOMÁNY-ban (választható : 
         kimenet FÁJL-ba)

  -a     - kanonikus nevek és aliasok felsorolása
  -d     - minden rekord felsorolása
  -t TYPE   - a megadott típusú rekordok felsorolása (pl. A, CNAME, 
          MX, NS, PTR stb.)

 view FÁJL    - 'ls' kimeneti fájl rendezése és megtekintése pg használatával
 exit      - kilépés a programból
				

Az Nslookup.exe programban több különböző beállítás adható meg a set parancs parancssorbeli használatával. Az így megadható beállítások teljes listájának megjelenítéséhez írja be a következőt: set all. A parancshoz rendelkezésre álló beállítások listáját fent, a set parancsnál találja meg.


Különböző adattípusok keresése

Különböző adattípusok egy tartománynévtéren belüli kereséséhez használja a set type vagy a set q[uerytype] parancsot a parancssorban. Például ha a levelezőkiszolgáló-adatokat szeretne lekérdezni, az alábbiakat kell beírnia:
  C:\> nslookup
  Alapértelmezett kiszolgáló: nk1.tartomány.hu
  Address: 10.0.0.1 10.0.0.1

  > set q=mx
  > mailhost
  Kiszolgáló: nk1.tartomány.hu
  Address: 10.0.0.1 10.0.0.1

  levkiszolg.tartomány.hu   MX preference = 0, mail exchanger =
              levkiszolg.tartomány.hu
  levkiszolg.tartomány.hu   internet address = 10.0.0.5
  >
				

Az első alkalommal, amikor távoli nevet kérdez le, a kapott válasz mérvadó, a következő alkalmakkor kapott válaszok azonban már nem mérvadóak. Az első alkalommal, amikor távoli állomást kérdeznek le, a helyi DNS-kiszolgáló kapcsolatba lép az adott tartományban mérvadó DNS-kiszolgálóval. A helyi DNS-kiszolgáló ekkor gyorsítótárazza ezt az adatot, így a következő lekérdezésekre a helyi kiszolgáló gyorsítótárából érkezik a nem mérvadó válasz.


Lekérdezés közvetlenül egy másik névkiszolgálóról

Ha másik névkiszolgálót szeretne közvetlenül lekérdezni, használja a server vagy az lserver parancsot az adott névkiszolgálóra való átváltáshoz. Az lserver parancs a helyi kiszolgáló felhasználásával kérdezi le annak a kiszolgálónak a címét, amelyre átvált, míg a server parancs az aktuálisan alapértelmezett kiszolgálóról kérdezi le ezt a címet.

Példa:
  C:\> nslookup

  Alapértelmezett kiszolgáló: névkiszolgáló1.tartomány.hu
  Address: 10.0.0.1 10.0.0.1

  > server 10.0.0.2

  Alapértelmezett kiszolgáló: névkiszolgáló2.tartomány.hu
  Address: 10.0.0.2 10.0.0.2
  >
				

Teljes zóna letöltése az Nslookup.exe programmal

Az Nslookup programmal egy teljes zóna letöltése is végrehajtható, ehhez az ls parancsot kell használni. Ennek akkor veheti hasznát, ha egy távoli tartomány összes állomását látni szeretné. Az ls parancs szintaxisa a következő:

  ls [- a | d | t típus] tartomány [> fájlnév]
				

Az ls parancs argumentum nélküli használatával az összes cím- és névkiszolgálóadatot tartalmazó listát kérheti le. Az -a kapcsoló az aliasokat és kanonikus neveket, a -d kapcsoló az összes adatot, a -t kapcsoló pedig egy adott típushoz tartozó adatokat adja vissza.

Példa:

  >ls tartomány.hu
  [névkiszolgáló1.tartomány.hu]
  névkiszolgáló1.tartomány.hu.  NS   server = nk1.tartomány.hu
  névkiszolgáló2.tartomány.hu         NS   server = nk2.tartomány.hu
  névkiszolgáló1              A   10.0.0.1
  névkiszolgáló2              A   10.0.0.2

  >
				

A zónaletöltés a DNS-kiszolgálóknál blokkolható, ezzel biztosítható, hogy csak erre jogosult címekről vagy hálózatokról lehessen végrehajtani ezt a műveletet. Ha ilyen zónavédelem van érvényben, a parancs a következő hibaüzenetet adja vissza:
*** A tartomány példa.com nem listázható: A lekérdezés visszautasítva

További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében, illetve cikkeiben talál:
193837 A Windows NT 4.0 rendszerű DNS-kiszolgálók alapértelmezett zónavédelmi beállításai (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Az Nslookup.exe program hibaelhárítása

Időtúllépés az alapértelmezett kiszolgáló elérésekor

Az Nslookup.exe segédprogram indításakor az alábbi hibák léphetnek fel:
*** Nem található kiszolgálónév a címhez w.x.y.z: Időtúllépés

Megjegyzés: w.x.y.z

a DNS-szolgáltatások keresési sorrendjének listájában elsőként megjelölt DNS-kiszolgáló. *** Nem található kiszolgálónév a címhez (127.0.0.1): Időtúllépés

Az első hiba azt jelzi, hogy a DNS-kiszolgáló nem érhető el, vagy a szolgáltatás nem fut azon a számítógépen. Ezt a problémát úgy szüntetheti meg, hogy elindítja a DNS-szolgáltatást a kiszolgálón, vagy ellenőrzi, hogy nincs-e probléma a kapcsolattal.

A második hiba azt jelzi, hogy egyetlen kiszolgáló sem lett megadva a DNS-szolgáltatások keresési sorrendjének listájában. Ezt a problémát azzal oldhatja meg, hogy felveszi egy érvényes DNS-kiszolgáló IP-címét a listára.

További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében, illetve cikkeiben talál:
172060 NSLOOKUP: Nem található kiszolgálónév a címhez (127.0.0.1)

Nem található kiszolgálónév az Nslookup.exe program indításakor

Az Nslookup.exe segédprogram indításakor az alábbi hiba fordulhat elő:

*** Nem található kiszolgálónév a címhez (w.x.y.z:) Nem létező tartomány


Ez a hiba akkor lép fel, amikor a program nem talál a névkiszolgáló IP-címéhez tartozó PTR-rekordot. Az Nslookup.exe program indulásakor névlekérdezési művelettel próbálja megtalálni az alapértelmezett kiszolgáló nevét. Ha nincs ehhez tartozó PTR-adat, a program ezzel a hibaüzenettel jelez vissza. A probléma megoldásához gondoskodjon egy olyan névlekérdezési zóna meglétéről, melyben megtalálhatók a névkiszolgálók PTR-rekordjai.

További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében, illetve cikkeiben talál:
172953 Útmutató: Microsoft DNS-kiszolgálók telepítése és konfigurálása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A gyermektartományon futtatott Nslookup művelet sikertelen

Ha egy gyermektartományon próbál lekérdezést vagy zónaletöltést végrehajtani, az Nslookup program az alábbi hibaüzeneteket jelenítheti meg:

*** nk.tartomány.hu - gyermek.tartomány.hu nem található: Nem létező tartomány
*** A tartomány (gyermek.tartomány.hu) nem listázható: Nem létező tartomány


A DNS-kezelő programban az elsődleges zóna alatt új tartomány vehető fel, mely így gyermektartomány lesz. A gyermektartományok ilyen módon történő létrehozása nem jár egy a tartományhoz tartozó, különálló db fájl létrejöttével, ezért a létrejött tartományon végrehajtott lekérdezés vagy zónaletöltés a fenti hibákat fogja eredményezni. A szülőtartományon futtatott zónaletöltés a szülő- és a gyermektartomány adatait egyaránt felveszi a listába. A problémát úgy kerülheti meg, hogy létrehoz egy új elsődleges zónát a gyermektartomány számára a DNS-kiszolgálón.
Megjegyzés: Ez egy „GYORS KÖZZÉTÉTELŰ” cikk, amelyet maga Microsoft támogatási csoportja készített. A benne fogalt információkat a jelentkező problémákra válaszul, az adott állapotukban biztosítjuk. Az anyagok a közzétételük gyorsaságából következően tartalmazhatnak sajtóhibákat, illetve külön értesítés nélkül bármikor átdolgozáson eshetnek át. További tudnivalók olvashatók a felhasználási feltételek között.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 200525 - Utolsó ellenőrzés: 2014. január 8. - Verziószám: 1.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Kulcsszavak: 
kbinfo KB200525
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com