ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2003907 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนของเซิร์ฟเวอร์ Microsoft BizTalk พิจารณาตัวแปรต่อไปนี้:

 • รุ่นที่ x 86 และ x 64
 • ข้อกำหนดเบื้องต้น
 • ความต้องการเริ่มต้นใหม่
 • การติดตั้งในกลุ่ม BizTalk
 • ถอนการติดตั้ง และย้อนกลับ
 • สำรองฐานข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

รุ่นที่ x 86 และ x 64

แฟ้มบางแฟ้มของ BizTalk จะถูกคอมไพล์แบบ 32 บิต และ 64 บิตแต่ละรายการ แฟ้มอื่น ๆ BizTalk ถูกคอมไพล์แล้วสำหรับทั้งสองแบบ 32 บิต และ 64 บิต โดยไม่คำนึงถึงหลักของ CPU เมื่อโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk ประกอบด้วยเท่านั้นที่ x 86 ดาวน์โหลด โปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ทั้งแบบ 32 บิต และ 64 บิต เมื่อโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk รวมทั้ง x 86 และ x 64 ดาวน์โหลด การตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของบิตของเซิร์ฟเวอร์ที่ BizTalk

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ผู้ใช้ที่ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนต้องเป็นผู้ดูแลของ Windows บนคอมพิวเตอร์ที่ BizTalk Server และผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ SQL Server

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้สำรองฐานข้อมูล BizTalk ทั้งหมด (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ โปรดดูส่วน "Backup ที่ฐานข้อมูลของ BizTalk Server")

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนมี SQL สคริปต์ (.sql), คุณต้องหยุดบริการของ BizTalk และตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน หลังจากการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนเสร็จสมบูรณ์ รีสตาร์ทเซอร์วิ BizTalk และบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL หากโปรแกรมแก้ไขด่วนรวม SQL สคริปต์ (.sql), คุณต้องเริ่มต้นอินสแตนซ์ของโฮสต์ BizTalk หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุคุณสามารถตรวจทานแฟ้ม Setup.xml เพื่อตรวจสอบว่าแฟ้มใดจะถูกปรับปรุงได้

การติดตั้ง

เมื่อมีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ที่หลายในกลุ่ม คุณต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนบนเซิร์ฟเวอร์ BizTalk ที่ทั้งหมดในกลุ่ม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

หยุดอินสแตนซ์ของโฮสต์ BizTalk ทั้งหมด การ์ดตัวปรับแบบกำหนดเอง และอื่น ๆ บริการ หรือแอปพลิเคชัน (เช่น BizTalk Admin console สุขภาพ และกิจกรรมการติดตาม) ที่เกี่ยวข้องกับบริการของ BizTalk ทำเช่นนี้บนเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดในกลุ่ม BizTalk หากคุณใช้อะแดปเตอร์ HTTP, SOAP, WSE หรือ WCF เริ่มต้น และหยุดบริการของ IIS ถ้าคุณไม่สามารถหยุดบริการ IIS คุณอาจได้รับการรับส่งข้อมูลเข้ามายัง ลักษณะการทำงานนี้อาจมีผลต่อการปรับปรุง และการรับส่งข้อมูลอาจหายไปเมื่อคุณทำการย้อนกลับ

 • หยุดการบริการตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL บนอินสแตนซ์ของ SQL ที่โฮสต์ฐานข้อมูล BizTalk

 • ปล่อยให้บริการ SSO ที่เรียกใช้

 • ตรวจสอบว่า ฐานข้อมูล BizTalk ที่ไม่ใช้งานอยู่ โดยการตรวจสอบกิจกรรมที่ตรวจสอบใน Studio จัดการของ SQL Server หรือ ด้วยการเรียกใช้คำสั่งsp_who2 SQL

 • ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนบนเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดในกลุ่ม BizTalk ติดตั้งเฉพาะ โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเซิร์ฟเวอร์หนึ่งในแต่ละครั้ง

 • เริ่มต้นบริการ BizTalk ทั้งหมด บริการ IIS ทั้งหมด และบริษัทตัว แทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL

  ถอนการติดตั้ง และย้อนกลับ

  โปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk อาจปรับปรุงแฟ้ม.dll และมันอาจเรียกใช้สคริปต์ SQL หากโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยเฉพาะแฟ้ม.dll และไม่รวม SQL สคริปต์ (.sql), นั้นสามารถถูกย้อนกลับ โดยใช้คำสั่งถอนการติดตั้งใน'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก

  หากโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วย SQL สคริปต์ (.sql), มันจะดำเนินการสคริปต์ SQL กับ BizTalk ฐานข้อมูลหรือฐานข้อมูล ในกรณีนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนไม่สามารถถูกยกเลิก โดยการถอนการติดตั้ง ถ้าการถอนการติดคุณตั้ง โดยใช้'เพิ่มหรือเอาโปรแกรม ซึ่งจะไม่ย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล และอาจปล่อยให้สภาพแวดล้อมของ BizTalk ในสถานะไม่สอดคล้องกัน

  ทำสำรองฐานข้อมูลของ BizTalk Server

  หมายเหตุก่อนที่จะใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีสคริปต์การ SQL (.sql) you ต้องสำรองฐานข้อมูล BizTalk Server ทั้งหมด หลังจากที่คุณได้ประยุกต์ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน คืนค่าฐานข้อมูล

  เมื่อต้องการบังคับใช้การสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบของแฟ้มข้อมูลและแฟ้มบันทึก ดำเนินกระบวนการ BizTalkMgmtDb.dbo.sp_ForceFullBackup ที่เก็บไว้ เรียกใช้งานตัวแทน SQL เซิร์ฟเวอร์ BizTalk สำรองข้อมูลแล้ว

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่าฐานข้อมูลของ BizTalk Server ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:

  2010 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

  2009 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

  R2 2006 ของเซิร์ฟเวอร์ BizTalk และ 2006 ในเซิร์ฟเวอร์ BizTalk

  BizTalk Server 2004

  เมื่อต้องการย้อนกลับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีสคริปต์การ SQL (.sql), ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. หยุดการโฮสต์ทั้งหมดของ BizTalk บริการ อะแดปเตอร์ปรับที่กำหนดเอง และบริษัทตัว แทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL
  หากคุณใช้อะแดปเตอร์ HTTP, SOAP หรือ WCF รีสตาร์ทเซอร์วิ IIS ถ้าคุณทำการโฮสต์ตัวปรับการใช้งานจำนวนมากได้ คุณอาจต้องพิจารณาการหยุดบริการ IIS
 • ถอนการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน โดยใช้'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
 • คืนค่าการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบของฐานข้อมูล BizTalk ทั้งหมด

  หมายเหตุคุณต้องสำรองข้อมูล และคืนค่าฐานข้อมูล BizTalk ทั้งหมด

 • เริ่มต้นบริการ BizTalk ทั้งหมดและบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL

  หมายเหตุดำเนินการใด ๆ สคริปต์ SQL (.sql)

 • คุณสมบัติ

  หมายเลขบทความ (Article ID): 2003907 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 สิงหาคม 2554 - Revision: 1.0
  ใช้กับ
  • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
  • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
  • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
  • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 Developer Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2006 Enterprise Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2004 Partner Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2004 Developer Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2004 Standard Edition
  • Microsoft BizTalk Server 2004 Enterprise Edition
  Keywords: 
  kbmt KB2003907 KbMtth
  แปลโดยคอมพิวเตอร์
  ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
  ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2003907

  ให้ข้อเสนอแนะ

   

  Contact us for more help

  Contact us for more help
  Connect with Answer Desk for expert help.
  Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com