toggling ผลลัพธ์กล่องกาเครื่องหมาย "ใช้คำแนะนำรากถ้า forwarders ไม่พร้อมใช้งาน" ในลักษณะการทำงานตรงกันข้ามใน Windows Server 2008 DNS ตัวจัดการสแนปอิน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2001154 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

 1. ติดตั้ง Windows Server 2008 SP1 หรือเซิร์ฟเวอร์ DNS SP2

 2. จากเมนู'เริ่ม' คลิก "โปรแกรมทั้งหมด" - > เครื่องมือการจัดการ - > DNS

 3. คลิกขวาโหนดที่ประกอบด้วยชื่อของเซิร์ฟเวอร์ DNS ในตัวจัดการ DNS สแน็ปอิน (Dnsmgmt.msc),

   dns
  [- <ชื่อเซิร์ฟเวอร์ DNS ><-คลิที่นี่
  [+]ล็อกส่วนกลาง
  [+]เขตพื้นที่การค้นหาไปข้างหน้า
  [+]เขตพื้นที่การค้นหา reverse

 4. ในแท็บ forwarders สลับการตั้งค่าคำแนะ "ใช้นำรากถ้า forwarders ไม่พร้อมใช้งาน

  Enabling กล่องกาเครื่องหมายสำหรับการ "ใช้ root hints หาก forwarders ไม่พร้อมใช้งาน" ใน Windows Server 2008 DNS Manager สแนปอิน DNSMGMT.MSC แท้จริงแล้วปิดใช้งานการใช้คำแนะนำราก

  Unchecking กล่องกาเครื่องหมายสำหรับ “ใช้ root hints หาก forwarders ไม่พร้อมใช้งาน ” ใน Windows Server 2008 DNS Manager สแนปอิน DNSMGMT.MSC แท้จริงแล้วเปิดใช้งานการใช้คำแนะนำราก

สาเหตุ

แบบ defect รหัส Dnsmgmt.msc รุ่น SP1 2008 เซิร์ฟเวอร์ของ Windows (RTM) และ Service Pack 2 ทำให้การบริการ DNS จะใช้ลักษณะการทำงานตรงกันข้ามนอกเหนือจากกล่องกาเครื่องหมายใช้คำแนะนำรากถ้า forwarders ไม่พร้อมใช้งานในสแน็ปอินตัวจัดการ DNS

การแก้ไข

ปัญหานี้ถูกกำหนดเวลาไว้ถูกแก้ไขใน Windows Server 2008 Service Pack 3 ลูกค้าที่ต้องการแก้ไขการติดตั้ง SP2 ไปรษณีย์ควรขอ QFE แบบจาก Microsoft

ปัญหานี้ไม่มีอยู่ใน Windows Server 2008 R2 รุ่น Dnsmgmt.msc

เป็นวิธีแก้ไขปัญหา คุณสามารถใช้เครื่องมือ DNSCMD ซึ่งแสดงได้อย่างถูกต้อง และกำหนดลักษณะการทำงาน root hint รุ่น Windows Server 2008มิฉะนั้น ให้ใช้กล่องกาเครื่องหมายที่ตรงกันข้ามการกำหนดค่าเพื่อให้ได้รับการทำงานที่ต้องการดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" สำหรับเครื่องมือไวยากรณ์ DNSCMD

ข้อมูลเพิ่มเติม

กาเครื่องหมายใช้คำแนะนำรากถ้า forwarders ไม่พร้อมใช้งานใน Windows Server 2008 DNS Manager จะเท่ากับการไม่สามารถใช้การสอบถามซ้ำสำหรับโดเมนนี้ในแท็บตัวส่งต่อของสแนปอินจัดการ DNS Windows Server 2003

toggling กล่องกาเครื่องหมายใช้คำแนะนำรากถ้า forwarders ไม่พร้อมใช้งาน (หรือของ Windows Server 2003 เท่ากับ) ปรับเปลี่ยนค่ารีจิสทรีต่อไปนี้:

ค่าชื่อ: IsSlave
ค่าเส้นทาง: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters
ค่าชนิด: REG_WORD
ค่าข้อมูล: 0 | 1 (การเริ่มต้นค่า: 0)

ค่า

ความหมาย

0

ไม่มี slaveถ้าเซิร์ฟเวอร์ forwarder ไม่ตอบสนอง เซิร์ฟเวอร์ DNS ออกแบบสอบถาม iterative มาตรฐานเพื่อลองแก้ไขชื่อระยะไกล

1

มีการ slaveถ้าเซิร์ฟเวอร์ forwarder ไม่ตอบสนอง DNS เซิร์ฟเวอร์การค้นหาการสิ้นสุดลง และส่งการตอบสนอง SERVER_FAILURE การสอบถาม

บริการเซิร์ฟเวอร์ DNS และสแน็ปอินตัวจัดการ DNS ทั้งอ่านรายการรีจิสทรี DNS ในการเริ่มต้นเท่านั้นคุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายการในขณะที่เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่กำลังเรียกใช้ โดยใช้คอนโซล DNS หรือเครื่องมือ DNSCMDถ้าคุณเปลี่ยนรายการ ด้วยการแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยการใช้เครื่องมือ DNSCMD เปลี่ยนแปลงจะไม่มีผลจนกว่าคุณเริ่มต้นบริการเซิร์ฟเวอร์ DNSในทำนองเดียวกัน ถ้าคีย์รีจิสทรีของเซิร์ฟเวอร์ DNS ไม่ถูกแก้ไขโดยตรงกว่า สตาร์ DNS Manager สแนปอิน Dnsmgmt.msc ดังนั้นจะสะท้อนถึงการตั้งค่าคอนฟิกปัจจุบัน

เมื่อต้องการดูสถานะของIsSlave การตั้งค่าในรีจิสทรีโดยใช้ DNSCMD.EXE ใช้คำสั่ง:

c:\ > dnscmd /info

การปรับเปลี่ยนค่าของการตั้งค่า IsSlave ใช้ DNSCMD.EXE:

c:\ > dnscmd /config /isslave 0

หรือ

c:\ > dnscmd /config /isslave 1

แสดงตัวอย่างผลลัพธ์จาก "dnscmd /info" ด้านล่าง:

ผลลัพธ์การสอบถาม:
ข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์
ชื่อเซิร์ฟเวอร์ = dc1.contoso.com
รุ่น = <สร้าง# >
<ตัดทอนสำหรับ brevity - เลื่อนไปยังด้านล่างของเอาพุ DNSCMD >
การหมดเวลาไปข้างหน้า = 5
slave = 0 <----ค่าปัจจุบันในรีจิสทรีสำหรับ IsSlave
คำสั่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2001154 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbmt KB2001154 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2001154

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com