SBS 2008 BPA rapporterer at loggfilen for Windows SharePoint Services-konfigurasjonsdatabaser er i ferd med å bli stor (nå over 1 gb)

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 2000544 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

Symptoms

Loggfilen for Windows SharePoint Services 3.0 (WSS 3.0) kan vokse seg stor på en standardinstallasjon av Small Business Server 2008 (SBS 2008). SBS 2008 Best Practices Analyzer (BPA) rapporterer en advarsel med teksten:

Loggfil for SharePoint-konfigurasjonsdatabase i ferd med å bli stor

Loggfilen for Windows SharePoint Services-konfigurasjonsdatabaser er i ferd med å bli stor (nå over 1 gb)

Cause

Dette vil inntreffe dersom databasen er konfigurert til å bruke standardinnstillingen for full gjenopprettingsmodus, og en rekke transaksjoner har blitt loggført til databasen.

Resolution

Bruk følgende fremgangsmåte for å redusere størrelsen på loggfilen. En sikkerhetskopi av hele serveren bør først gjennomføres.

Hvis du vil at vi skal redusere størrelsen på loggfilen for deg, kan du gå til delen ?Løs det for meg?. Hvis du heller vil løse problemet selv, kan du gå til delen ?La meg løse det selv?.

Løs det for meg

Hvis du vil løse dette problemet automatisk, kan du klikke koblingen Løs dette problemet. Klikk deretter Kjør i dialogboksen Nedlasting av filer, og følg trinnene i denne veiviseren.

Løs dette problemet
Microsoft Fix it 50682Obs! Det kan hende at denne veiviseren kun er tilgjengelig på engelsk. Den automatiske korrigeringen fungerer imidlertid også for andre språkversjoner av Windows.

Obs! Hvis du ikke er på datamaskinen som problemet har oppstått på, kan du lagre den automatiske korrigeringen til en flash-enhet eller en CD slik at du kan kjøre den på datamaskinen som problemet har oppstått på.

La meg løse det selv

1. Åpne Notisblokk og kopier og lim inn følgende tekst i Notisblokk. Lagre filen som c:\logshrink.sql

declare @ConfigDB varchar(255);
declare @ConfigDBLog varchar(255);
declare @ConfigDBCmd varchar(255);
select @ConfigDB = name from sys.databases where name like 'SharePoint_Config_%';
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\before.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP LOG [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] WITH TRUNCATE_ONLY';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
select @ConfigDBLog = name from sys.database_files where name like 'SharePoint_Config%_log';
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] DBCC SHRINKFILE([' + RTRIM(@ConfigDB) + '_log],1)';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\after.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
go

2. Åpne en hevet ledetekst og kjør følgende kommando:

sqlcmd -S \\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query -E -i c:\logshrink.sql


Dette skriptet oppretter to sikkerhetskopifiler (before.bkf og after.bkf) i C:\windows\temp.

Egenskaper

Artikkel-ID: 2000544 - Forrige gjennomgang: 31. oktober 2011 - Gjennomgang: 1.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
  • Windows Small Business Server 2008 Premium
  • Windows Small Business Server 2008 Standard
Nøkkelord: 
KB2000544

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com