Analyzátor osvědčených postupů serveru SBS 2008 hlásí, že soubor protokolu konfigurační databáze služby Windows SharePoint Services je již značně velký (aktuální velikost přesahuje 1 GB)

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 2000544 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Příznaky

Soubor protokolu služby Windows SharePoint Services 3.0 (WSS 3.0) se může výrazně zvětšit ve výchozí instalaci serveru Small Business Server 2008 (SBS 2008). Analyzátor osvědčených postupů serveru SBS 2008 vydá zprávu upozornění s následujícím textem:

Sharepoint Config database log file getting large (Soubor protokolu konfigurační databáze služby Sharepoint je již značně velký)

The Windows SharePoint Services configuration databases log file is getting large (currently over 1gb in size) (Soubor protokolu databáze konfigurace služby Windows SharePoint Services je již značně velký (aktuální velikost přesahuje 1 GB))

Příčina

K této situaci dojde, je-li databáze nakonfigurována tak, aby využívala výchozí nastavení režim úplného obnovení, a do databáze byla zaznamenána řada transakcí.

Řešení

Chcete-li zmenšit velikost souboru protokolu, použijte následující postup. Doporučuje se nejprve vytvořit úplnou zálohu serveru.

Chcete-li, abychom velikost souboru protokolu zmenšili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.

Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 50682Poznámka: Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Manuální oprava

1. Spusťte program Poznámkový blok a zkopírujte a vložte následující text do programu Poznámkový blok. Tento soubor uložte jako c:\logshrink.sql.

declare @ConfigDB varchar(255);
declare @ConfigDBLog varchar(255);
declare @ConfigDBCmd varchar(255);
select @ConfigDB = name from sys.databases where name like 'SharePoint_Config_%';
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\before.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP LOG [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] WITH TRUNCATE_ONLY';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@COnfigDB) + ']';
execute(@ConfigDBCmd);
select @ConfigDBLog = name from sys.database_files where name like 'SharePoint_Config%_log';
set @ConfigDBCmd = 'use [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] DBCC SHRINKFILE([' + RTRIM(@ConfigDB) + '_log],1)';
execute(@ConfigDBCmd);
set @ConfigDBCmd = 'BACKUP database [' + RTRIM(@ConfigDB) + '] to disk=''C:\windows\temp\after.bkf''';
execute(@ConfigDBCmd);
go

2. Otevřete příkazový řádek se zvýšenými oprávněními a spusťte následující příkaz:

sqlcmd -S \\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query -E -i c:\logshrink.sql


Tento skript vytvoří dva soubory zálohy (before.bkf a after.bkf) ve složce C:\windows\temp.

Vlastnosti

ID článku: 2000544 - Poslední aktualizace: 31. října 2011 - Revize: 1.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
  • Windows Small Business Server 2008 Premium
  • Windows Small Business Server 2008 Standard
Klíčová slova: 
KB2000544

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com