Zobrazení výsledků skriptů ASP v aplikaci IE jako listu aplikace Excel za pomocí typů MIME (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 199841 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Namísto zobrazení WWW dat v tabulkách HTML, můžete uživatelům poskytnout možnost zobrazení dat v aplikaci Microsoft Excel. Tento článek ukazuje, jak vytvořit webovou stránku s tabulkových dat získaných od Microsoft SQL Server a vykreslení jej v aplikaci Excel v prohlížeči přidružením obsahu webové stránky s typem MIME v aplikaci Excel.

Další informace

Postupujte spolu s kroky a výsledky testování potřebujete následující:
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 SP3
 • Internetové informační server (IIS), verze 4.0 nebo novější
 • Microsoft SQL Server 6.5 nebo novější
 • Microsoft Excel 97, Excel 2000 a Excel 2002

Podrobný procedury

 1. Vytvoření systémové DSN nazývá "pubs" pomocí ODBC apletu ovládacího panelu. Nastavit DSN odkazovat místní server SQL, používat ověřování serveru SQL a použít jako výchozí databázi "pubs". Výchozí ID přihlášení do databáze pubs je sa bez hesla.
 2. Použít program Notepad.exe vytvořit soubor nazývá XlTest.asp domovského adresáře IIS (například \Inetpub\Wwwroot) a přidejte následující:
  <%@ Language=VBScript %>
  <%
    'Change HTML header to specify Excel's MIME content type
    Response.Buffer = TRUE
    Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"
  %>
  <HTML>
  <BODY>
  Here is the info you requested.<p>
  <%
    ' Create ADO Connection object
    dim myConnection
    set myConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
    
    ' Open SQL Server Pubs database...
    ' myConnection.Open "DSN=pubs;UID=sa"
    
    ' Get a recordset of info from Authors table...
    sqlStr = "SELECT au_fname,au_lname,phone FROM authors"
    set rsAuthors = myConnection.Execute(sqlStr)
  %>
  
  <!-- Our table which will be translated into an Excel spreadsheet -->
  <TABLE WIDTH=75% BORDER=1 CELLSPACING=1 CELLPADDING=1>
  <TR>
    <TD><font size=+2>First Name</font></TD>
    <TD><font size=+2>Last Name</font></TD>
    <TD><font size=+2>Phone</font></TD>
  </TR>
  <!-- server-side loop adding Table entries -->
  <% do while not rsAuthors.EOF %>
  <TR>
    <TD><%=rsAuthors("au_fname")%></TD>
    <TD><%=rsAuthors("au_lname")%></TD>
    <TD><%=rsAuthors("phone")%></TD>
  </TR>
  <% rsAuthors.MoveNext
    loop
    ' Clean up
    rsAuthors.Close
    set rsAuthors = Nothing
    myConnection.Close
    set myConnection = Nothing
  %>
  </TABLE>
  </BODY>
  </HTML>
  						
 3. Uložit XlTest.asp a zobrazit ji z prohlížeče klienta. Například http:// MyServer /XlTest.asp (nahradit MyServer s názvem serveru.)
Pokud v klientském počítači je nainstalována aplikace Microsoft Excel 97, zobrazí data v prohlížeči.

Vlastnosti

ID článku: 199841 - Poslední aktualizace: 15. července 2004 - Revize: 5.4
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Visual InterDev 6.0 Standard Edition
 • Microsoft Internet Information Server 4.0
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
Klíčová slova: 
kbmt kbhowto KB199841 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:199841

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com