วิธีการทำให้ Excel จากแบบ VBScript ฝั่งไคลเอ็นต์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 198703 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่ Microsoft Visual Basic รหัสฝั่งไคลเอ็นต์การเขียนสคริปต์ Edition (VBScript) ที่ launches และ automates Microsoft Office Excel หรือ Microsoft Excel เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มบนเว็บเพจ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โค้ดตัวอย่าง

 1. สร้างแฟ้ม HTML ต่อไปนี้ในการแก้ไขข้อความใด ๆ และบันทึกแฟ้มเป็น c:\excel.htm
  <HTML>
  <BODY>
  
  <INPUT id=button1 name=button1 type=button value=Button>
  
  <SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
  
      sub button1_onclick()
  
       ' Launch Excel
       dim app
       set app = createobject("Excel.Application")
    
       ' Make it visible
       app.Visible = true
    
       ' Add a new workbook
       dim wb
       set wb = app.workbooks.add
    
       ' Fill array of values first...
       dim arr(19,9) ' Note: VBScript is zero-based
       for i = 1 to 20
         for j = 1 to 10
          arr(i-1,j-1) = i*j
         next
       next
    
       ' Declare a range object to hold our data
       dim rng
       set rng = wb.Activesheet.Range("A1").Resize(20,10)
    
       ' Now assign them all in one shot...
       rng.value = arr
    
       ' Add a new chart based on the data
       wb.Charts.Add
       wb.ActiveChart.ChartType = 70 'xl3dPieExploded
       wb.ActiveChart.SetSourceData rng, 2 ' xlColumns
       wb.ActiveChart.Location 2, "Sheet1" 'xlLocationAsObject
    
       ' Rotate it around...
       for i = 1 to 360 step 30
         wb.activechart.rotation = i
       next
  
       ' Give the user control of Excel
       app.UserControl = true
  
      end sub
  </SCRIPT>
  
  </BODY>
  </HTML>
  					
 2. เริ่มต้น Microsoft Internet Explorer ชนิดc:\excel.htmในการที่อยู่แถบ และกด enter
 3. คลิกปุ่มที่ปรากฏบนหน้า

  หมายเหตุ:ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ โดยคำเตือนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวควบคุม ActiveX บนหน้า คลิกใช่.

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
195826CreateObject ล้มเหลวจากสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 198703 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 ตุลาคม 2554 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB198703 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:198703

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com