Het automatiseren van Excel vanaf een client-side VBScript

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 198703 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel ziet u Microsoft Visual Basic Script ing Edition (VBScript) client-side code die wordt gestart en Microsoft Office Excel of Microsoft Excel automatiseert wanneer een gebruiker op een knop op een webpagina.

Meer informatie

Voorbeeldcode

 1. De volgende HTML-bestand maken in een willekeurige teksteditor en sla het bestand op als c:\excel.htm.
  <HTML>
  <BODY>
  
  <INPUT id=button1 name=button1 type=button value=Button>
  
  <SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
  
      sub button1_onclick()
  
       ' Launch Excel
       dim app
       set app = createobject("Excel.Application")
    
       ' Make it visible
       app.Visible = true
    
       ' Add a new workbook
       dim wb
       set wb = app.workbooks.add
    
       ' Fill array of values first...
       dim arr(19,9) ' Note: VBScript is zero-based
       for i = 1 to 20
         for j = 1 to 10
          arr(i-1,j-1) = i*j
         next
       next
    
       ' Declare a range object to hold our data
       dim rng
       set rng = wb.Activesheet.Range("A1").Resize(20,10)
    
       ' Now assign them all in one shot...
       rng.value = arr
    
       ' Add a new chart based on the data
       wb.Charts.Add
       wb.ActiveChart.ChartType = 70 'xl3dPieExploded
       wb.ActiveChart.SetSourceData rng, 2 ' xlColumns
       wb.ActiveChart.Location 2, "Sheet1" 'xlLocationAsObject
    
       ' Rotate it around...
       for i = 1 to 360 step 30
         wb.activechart.rotation = i
       next
  
       ' Give the user control of Excel
       app.UserControl = true
  
      end sub
  </SCRIPT>
  
  </BODY>
  </HTML>
  					
 2. Start Microsoft Internet Explorer, typec:\Excel.htmin deAdresbalk en druk vervolgens op ENTER.
 3. Klik op de knop die weer op de pagina gegeven wordt.

  OpmerkingAls u wordt gevraagd door een beveiligings waarschuwing over het ActiveX-besturingselement op de pagina, klikt u opJa.

Referenties

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
195826CreateObject mislukt van client-side scripts

Eigenschappen

Artikel ID: 198703 - Laatste beoordeling: donderdag 6 oktober 2011 - Wijziging: 4.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbhowto kbmt KB198703 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:198703

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com