การเปลี่ยนแปลงขนาดสแตก IRP ในเซิร์ฟเวอร์ Lanman

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 198386 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเข้าถึงที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT Server จากการ ไคลเอ็นต์ Windows NT และพารามิเตอร์ IRPstackSize ถูกตั้งค่าต่ำเกินไปในการ เซิร์ฟเวอร์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

พื้นที่บนเซิร์ฟเวอร์ไม่เพียงพอจะพร้อมใช้งานสำหรับการประมวลผลคำสั่งนี้

สาเหตุ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์เฉพาะ ค่าเริ่มต้น ค่าอาจไม่พอเพียงกับบริการ Srv ในการดูแลอย่างถูกต้อง ไดเรกทอรีที่ใช้ร่วมกันบนบางไดรฟ์มีอยู่จริง คุณอาจเห็นหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง ข้อความเหตุการณ์ต่อไปนี้:
  Event ID: 2011 Source: Srv
  The server's configuration parameter "irpstacksize" is too small for
  the server to use a local device. Please increase the value of this
  parameter.

  Event ID: 0
  Source SRV
  Description: Description for Event ID 0 could not be found. It
  contains the insertion string \device\LanManServer
				

คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดด้านบนเมื่อไคลเอนต์ Windows NT กำลังพยายามเข้าถึงบางไดเรกทอรีที่ใช้ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์

เมื่อ Windows สำหรับไคลเอ็นต์ของเวิร์กกรุ๊ปพยายามเข้าถึงเดียวที่ใช้ร่วมกัน จะสร้างไดเรกทอรี ข้อความต่อไปนี้:

ไม่พบเส้นทาง

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows NT 4.0 หรือ Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition หรือการปรับปรุงซอฟต์แวร์แต่ละตัว สำหรับข้อมูลในการได้รับ service pack ล่าสุด โปรดไปที่:
 • 152734 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ windows nt 4.0
สำหรับข้อมูลในการได้รับการปรับปรุงซอฟต์แวร์แต่ละ ติดต่อบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์บริการการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุน กรุณาไปยังอยู่ต่อไปนี้บนเวิลด์ไวด์เว็บ:
Service Pack (SP) 5 ตั้งค่าต่ำสุดที่ได้รับอนุญาตของ 7 จะละเว้นค่าทั้งหมดที่มีขนาดเล็กกว่า และตั้งค่าค่าเริ่มต้นของ 7 ถ้าไม่มีระบุ

SP6 ตั้งค่าต่ำสุดที่ได้รับอนุญาตของ 7 คุณจะละเว้นค่าทั้งหมดที่มีขนาดเล็กกว่า การตั้งค่าค่าเริ่มต้นของ 11 ถ้าไม่มีระบุ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โดยใช้ต่อไปนี้ ข้อมูล

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


IRPstackSize ซึ่งอาจแสดงรายการอยู่ในค่ารีจิสทรี
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer
  \Parameters
				

ค่าเริ่มต้นของ 0x4 ถ้าค่าไม่ปรากฏอย่างชัดเจน ช่วงของค่าที่ถูกต้อง จาก 0x1 กับ 0xC (1 ถึง 12)

เมื่อต้องเพิ่มค่าของพารามิเตอร์เมื่อยังไม่มี ไปคีย์:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
  \LanmanServer\Parameters
				

หมายเหตุ: คีย์รีจิสทรีข้างต้นเป็นเส้นทางหนึ่ง การห่อสำหรับ อ่าน สำหรับการเปลี่ยนแปลง IRPStackSize ผล เซิร์ฟเวอร์ได้ต้องเริ่มระบบใหม่

ค่าของ IRPStackSize ค่าเริ่มต้นเป็น 0x4 ถ้าไม่มีอยู่อย่างชัดเจน ถ้าไม่มีคีย์ คลิกเพิ่มค่าในตัวแก้ไขรีจิสทรี ค่า ชื่อควรเป็น IRPStackSize และชนิดข้อมูลคือ REG_DWORD

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาใน Windows NT 4.0 และ Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows NT 4.0 Service Pack 4.0 และ Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 4 ครั้งแรก

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 198386 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 พฤษภาคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbfix kbprb kbmt KB198386 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:198386

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com