การจำลองแบบของตัวจัดการใบอนุญาตใช้งานข้อมูลไม่สำเร็จ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 198132 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

จำลองข้อมูลจากบริการการบันทึกข้อมูลสิทธิ์การใช้งาน Microsoft (LLS) อาจไม่เป็นแบบจากเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน ในโหมด Seat ต่อหรือต่อเซิร์ฟเวอร์ ไปยังเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานหลัก เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ตัวแสดงเหตุการณ์อาจประกอบด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
    Event ID: 213
   Source: License Manager
   Description: Replication of license information failed because the
   license logging service on server <servername> could not be contacted.
				

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หาก LLS บนเซิร์ฟเวอร์หนึ่งไม่สามารถสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานหลัก

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ LLS สามารถสร้างการเชื่อมต่อระยะไกลกระบวนงานเรียก (RPC) กับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานหลักในเครือข่าย คุณอาจต้องการแก้ไขปัญหาการเครือข่ายพื้นฐานในการวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาป้องกันไม่ให้เซิร์ฟเวอร์ที่สองสร้างการเชื่อมโยงของการสื่อสารที่จำเป็น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 198132 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
Keywords: 
kbenv kberrmsg kbnetwork kbprb kbmt KB198132 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:198132

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com