ข้อผิดพลาด: ข้อมูลประจำตัวที่ให้ความขัดแย้งกับการตั้งค่าที่มีอยู่ของข้อมูลประจำตัว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 197987 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณล็อกอินเข้าใช้โปรไฟล์บังคับและไดรฟ์เครือข่ายที่แมปผ่านสคริปต์การเข้าสู่ระบบโดเมน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อมูลประจำตัวให้มาขัดแย้งกับข้อมูลประจำตัวในชุดที่มีอยู่

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ว่างไม่เพียงพอชื่อผู้ใช้คีย์ในรีจิสทรีสำหรับ HKEY_CURRENT_USER\Network:
 1. เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลที่เวิร์กสเตชันใด ๆ
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regedt32แล้ว คลิกตกลง.
 3. เลือก HKEY_USERS แต่ไม่เปิด
 4. จากเมนูรีจิสทรี คลิกโหลดไฮฟ์.
 5. ซึ่งจะนำค่ากล่องโต้ตอบที่โหลดไฮฟ์ ค้นหาแฟ้ม Ntuser.dat สำหรับผู้ใช้ที่มีข้อผิดพลาด เลือก Ntuser.dat นั้น แล้วคลิกเปิด คุณอาจใส่สายอักขระใด ๆ สำหรับชื่อคีย์ ใช้การทดสอบสำหรับความง่ายในการใช้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนเหลือของบทความนี้
 6. หาตำแหน่งที่ตั้งค่าชื่อผู้ใช้ที่อยู่ภายใต้คีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
  HKEY_USERS\TEST\Network\Username
 7. ลบสายอักขระสำหรับชื่อผู้ใช้ (ปล่อยให้ฟิลด์ว่างไม่เพียงพอ)
 8. เลือกกลุ่มการทดสอบที่คุณไว้ก่อนหน้านี้โหลด คลิรีจิสทรีเมนู แล้วคลิกยกเลิกการโหลดไฮฟ์.
 9. ออกจากโปรแกรม Registry Editor

ข้อมูลเพิ่มเติม

ต่อไปนี้คือ การ excerpt จากหน้า 32 ของเอกสารทางเทคนิคของ "คำแนะนำการ Microsoft Windows NT 4.0 ส่วนกำหนดค่าและนโยบาย" ที่ใช้งาน:
  Creating Profiles Without User-Specific Connections
  ---------------------------------------------------

  In some cases, you may want to create profiles that include
  preconfigured persistent connections. However, if you need to supply
  alternate credentials when you create the template profile, this can
  cause problems for users later when the profile is used. Information
  about persistent connections is stored in the registry location
  HKEY_CURRENT_USER\Network. This key has subkeys that list the persistent
  drive connections by drive letter. For each of these subkeys, there is a
  value of UserName. If alternate credentials must be supplied to make the
  connection, those credentials are also stored here. Note that this
  includes only the domain and user account name; the password is not
  included. When the user receives this profile and logs on, WindowsNT
  attempts to reconnect the drive, but the alternate credentials are sent
  rather than those of the logged on user. Note that if the UserName value
  contains a blank string, the credentials of the logged on user are sent
  (which is the desired behavior in this case).

  To avoid inadequate credentials or wrong credentials being sent, use one
  of the following approaches: Avoid having to supply alternate
  credentials when you create the Connections to network resources in the
  shared profile by granting the user creating the template profile
  sufficient permissions in advance. Before modifying the profile to be a
  mandatory profile, run a REGINI script that removes the credentials from
  the UserName value. Do not delete the value, only the string data.
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 197987 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB197987 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:197987

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com