การทำงานกับค่ารีจิสทรี AppInit_DLLs

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 197571 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

กระบวนการAppInit_DLLsพบค่าในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:

NT\CurrentVersion\Windows HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows


DLLs ทั้งหมดที่ระบุไว้ในค่านี้ถูกโหลด โดย Microsoft แต่ละโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ Windows ที่ทำงานในแฟ้มบันทึกปัจจุบันบนเซสชัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:ลักษณะการทำงานนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นต่อ ๆ ไป

DLLs AppInit ถูกโหลด โดยใช้การLoadLibrary()การทำงานในระหว่างdll_process_attachกระบวนการ User32.dll ดังนั้น executables ที่ไม่ได้มีการเชื่อมโยงกับ User32.dll ไม่โหลด DLLs AppInit มีน้อยมาก executables ที่ไม่ได้มีการเชื่อมโยงกับ User32.dll

เนื่องจากความการโหลดของพวกเขาก่อนหน้า เฉพาะ API ฟังก์ชันที่ส่งออกไปจาก Kernel32.dll จะปลอดภัยที่จะใช้ในการเตรียมใช้งานของ DLLs AppInit

เราไม่แนะนำให้ใช้ลักษณะการทำงานนี้โปรแกรมประยุกต์ หรือมีปัญหาในลักษณะการทำงานนี้ เทคนิคอื่น ๆ ที่สามารถใช้เพื่อให้ผลลัพธ์ที่คล้ายกันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
134655ค่ารีจิสทรี AppInit_DLLs และ Windows 95
ค่า AppInit_DLLs มีชนิด "REG_SZ" ค่านี้มีการระบุการจบการทำงานเป็น NULL สายของ DLLs ที่กำหนดเขต ด้วยช่องว่าง หรือ ด้วยเครื่องหมายจุลภาค เนื่องจากมีใช้ช่องว่างเป็นตัวคั่น ไม่ใช้ชื่อแฟ้มยาว ระบบไม่รู้จักเครื่องหมายอัฒภาคเป็นตัวคั่นสำหรับ DLLs เหล่านี้

โดยทั่วไป เดียวกลุ่มผู้ดูแลและบัญชี LocalSystem มีการเขียนการเข้าถึงคีย์ ที่ประกอบด้วยค่า AppInit_DLLs

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 197571 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Win32 Application Programming Interface
Keywords: 
kbdll kbinfo kbkernbase kbregistry kbmt KB197571 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:197571

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com