วิธีการใช้เครื่องมือการซ่อมแซมกล่องขาเข้าเพื่อกู้คืนข้อความใน Outlook 2000 ที่มีการติดตั้ง ด้วยตัวเลือกอินเทอร์เน็ตจดหมายเดียว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 197315 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Outlook 2002 และ Microsoft Office Outlook 2003 รุ่นของบทความนี้ ดู287497.
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 2000 (CW) ของบทความนี้ ดู197316.
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 98 (CW) โปรดดูที่181325.
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 98 (IMO) ของบทความนี้ ดู181523.
หมายเหตุ:: กระบวนการนี้ถ้าคุณได้ติดตั้ง Outlook กับอินเทอร์เน็ตจดหมายเฉพาะตัวที่ใช้เท่านั้น เมื่อต้องกำหนดชนิดการติดตั้งของคุณ คลิกเกี่ยวกับ Microsoft Outlookในการวิธีใช้เมนู ถ้าคุณมีอินเทอร์เน็ตจดหมายเฉพาะตัวติดตั้งอยู่ คุณเห็น "อินเทอร์เน็ตจดหมายเดียว"

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Microsoft Outlook และไคลเอนต์อีเมลของ Microsoft Outlook Express คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
257824OL2000: ความแตกต่างระหว่าง Outlook และ Outlook Express

ข้อควรระวัง: ถ้าคุณติดตั้ง Windows ที่ส่งข้อความการเรียกใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้า คุณต้องมีของ Microsoft Office 2000 คอมแพคดิสก์การซ่อมแซม Outlook
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้จะอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้าเพื่อกู้คืนโฟลเดอร์และรายการต่าง ๆ จากแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ที่เสียหาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:: ตัวอย่างที่แสดงด้านล่างที่อ้างถึงการใช้เครื่องมือการซ่อมแซมกล่องขาเข้าในแฟ้ม.pst ให้ใช้กระบวนการเดียวกันนี้กับแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) เมื่อต้องการค้นหาแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost) คลิกเพื่อเลือกโฟลเดอร์ออฟไลน์ (*.ost)ในเลือกแฟ้มที่สแกน.

เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้า (Scanpst.exe) เป็นเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) เครื่องมือนี้ยังสามารถซ่อมแซมแฟ้มโฟลเดอร์ออฟไลน์ (.ost)

เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้าจัดส่งกับ Microsoft Windows 95 และอยู่ในทั้ง Microsoft Outlook และซีดีรอม Office ของ Microsoft จะมีการติดตั้งโดยอัตโนมัติในระหว่างการติดตั้ง โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ได้มีการติดตั้งยัง มีบริการการส่งข้อความ Windows ติดตั้งบนดีรอม Microsoft Windows 98 คุณสามารถค้นหาโปรแกรมเหล่านี้ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
<cd drive="">: \tools\oldwin95\message\us\</cd>

เรียกใช้ 'เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้า'

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่ค้นหาหรือค้นหาขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ
 2. ในการค้นหาแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ระบุกล่อง ชนิดscanpst.exe.
 3. พิมพ์เส้นทางและชื่อของแฟ้ม pst หรือคลิกเรียกดูเมื่อต้องการค้นหาแฟ้มใช้ระบบแฟ้ม windows
 4. คลิกเริ่มการทำงาน.

เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้าทำอะไรได้บ้าง

เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้าในแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้าจะ:
 • วิเคราะห์โครงสร้างไดเรกทอรีของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) และส่วนหัวรายการเพื่อที่จะพยายามกู้คืนโฟลเดอร์และรายการทั้งหมด
 • หากเครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้ากู้คืนแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ได้ แสดงว่าเครื่องมือซ่อมแซมพบปัญหา และทำการซ่อมแซมสิ่งที่ซ่อมแซมได้
 • เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้าพยายามเปลี่ยนแฟ้มต่าง ๆ เป็นแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) (เช่น หากคุณเปลี่ยนชื่อแฟ้มกระทำการเป็น "Something.pst" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) เครื่องมือจะเปลี่ยนแฟ้มเป็นแฟ้ม.pst ที่สามารถจัดการได้)

แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่กู้คืน

เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้าแล้ว ให้เปิดใช้งาน Outlook โดยใช้ส่วนกำหนดค่าที่ประกอบด้วยแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ที่คุณพยายามจะซ่อมแซม ในการมุมมองเมนู คลิกรายการโฟลเดอร์เมื่อต้องการเปิดในมุมมองรายการโฟลเดอร์ ใน 'รายการโฟลเดอร์' คุณจะเห็นโฟลเดอร์ที่กู้คืนต่อไปนี้:
  Recovered Personal Folders

   Calendar
   Contacts
   Deleted Items
   Inbox
   Journal
   Notes
   Outbox
   Sent Items
   Tasks
				
โดยปกติ โฟลเดอร์ที่กู้คืนเหล่านี้จะว่าง เนื่องจากเป็นแฟ้ม .pst ที่สร้างขึ้นใหม่ นอกจากนี้ คุณจะเห็นโฟลเดอร์ชื่อ "Lost And Found" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) โฟลเดอร์นี้จะประกอบด้วยโฟลเดอร์และรายการต่าง ๆ ที่เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้ากู้คืนมา รายการที่ขาดหายไปจากโฟลเดอร์ "Lost And Found" เป็นรายการที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้

วิธีการกู้คืนรายการที่ซ่อมแซม

คุณควรย้ายรายการต่าง ๆ จากโฟลเดอร์ "Lost And Found" มายังแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลใหม่ (.pst) ในส่วนกำหนดค่าของคุณ อันดับแรก ให้สร้างรายการแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ขึ้นใหม่ในส่วนกำหนดค่าของคุณ และลากรายการที่กู้คืนใด ๆ จากโฟลเดอร์ "Lost And Found" ไปยังที่ตั้งที่เหมาะสมในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลใหม่ (.pst) ของคุณ

วิธีการสร้างแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ใหม่ในส่วนกำหนดค่าของคุณ

 1. ใน Outlook ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst).
 2. ยอมรับ หรือพิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ส่วนบุคคลใหม่ (.pst) แฟ้ม และจากนั้น คลิกสร้าง.
 3. คลิกตกลงในกล่องโต้ตอบสร้างโฟลเดอร์ส่วนบุคคล
คุณจะมีแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลใหม่ (.pst) ในส่วนกำหนดค่าของคุณ ลากรายการที่กู้คืนจากโฟลเดอร์ "Lost And Found" ไปยังแฟ้มโฟลเดอร์ใหม่ (.pst) ของคุณ เมื่อย้ายรายการต่าง ๆ ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถลบแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ที่กู้คืนมา รวมทั้งโฟลเดอร์ "Lost And Found" ออกจากส่วนกำหนดค่าของคุณ

วิธีการกู้คืนรายการจากการสำรองข้อมูลโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) แฟ้ม

หมายเหตุ:: ถ้าคุณไม่สามารถเปิดแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) เดิมก่อนที่คุณเรียกใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้า เป็นไปได้ว่า ขั้นตอนต่อไปนี้อาจไม่ทำงาน หากคุณไม่สามารถเปิดต้นฉบับของโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) แฟ้ม จาก นั้นเป็นไปได้ว่า ขั้นตอนต่อไปนี้อาจช่วยให้คุณสามารถกู้คืนรายการเพิ่มเติมจากแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ของคุณเสียหาย

เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้า ตัวเลือกในการสร้างข้อมูลสำรองของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) เดิมจะถูกเลือก ตัวเลือกนี้สร้างแฟ้มบนฮาร์ดดิสก์ของคุณเรียก <file name="">.bak และ สำเนาของแฟ้ม.pst <file name="">เดิมด้วยนามสกุลที่แตกต่างกัน แฟ้ม .bak จะอยู่ในไดเรกทอรีของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) เดิมของคุณ </file></file>

คุณอาจกู้คืนรายการต่าง ๆ จากแฟ้ม .bak ซึ่งเครื่องมือซ่อมแซมกล่องขาเข้าไม่สามารถทำได้ ให้ทำสำเนาแฟ้ม .bak โดยตั้งชื่อแฟ้มใหม่โดยใช้นามสกุล .pst เช่น "Newname.pst" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ)

วิธีการนำเข้าข้อมูลจากโฟลเดอร์ส่วนบุคคลเดิม (.pst) แฟ้ม

 1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกนำเข้า และส่งออก.
 2. คลิกนำเข้าจากโปรแกรมหรือแฟ้มอื่นแล้ว คลิกถัดไป.
 3. คลิกเพื่อเลือกแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst)แล้ว คลิกถัดไป.
 4. ภายใต้แฟ้มที่นำเข้าคลิกแฟ้ม Newname.pst ของคุณ
 5. ภายใต้ตัวเลือกคลิกไม่สามารถนำเข้ารายการที่ซ้ำกันแล้ว คลิกถัดไป.
 6. ภายใต้การนำเข้าโฟลเดอร์ส่วนบุคคลพิมพ์ในเส้นทางและชื่อไฟล์ หรือค้นหา และคลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้อง การนำเข้า แล้ว คลิกถัดไป.
 7. คลิกเพื่อเลือกการนำเข้าโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์เดียวกันในคลิกแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณใหม่จากขั้นตอนที่ 4 ในส่วน "กู้คืนรายการที่ซ่อมแซม" ของบทความนี้ และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น.
หมายเหตุ:: จำว่า แฟ้มสำรองข้อมูลมีแฟ้มเสียหายเดิม และคุณอาจพบได้ไม่ว่า คุณสามารถกู้คืนสิ่งอื่นที่สิ่งที่ได้รับการกู้คืนในโฟลเดอร์"lost And Found" หากคุณไม่สามารถนำเข้าแฟ้ม Newname.pst ใน Outlook ได้ แสดงว่าข้อมูลทั้งหมดที่ไม่อยู่ในโฟลเดอร์ "Lost And Found" หายไปแล้ว

วิธีการเปลี่ยนตำแหน่งการนำส่งอีเมล์ของคุณโฟลเดอร์ส่วนบุคคลใหม่ (.pst) แฟ้ม

 1. คลิกขวาที่แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ใหม่ของคุณ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติสำหรับโฟลเดอร์ส่วนบุคคล.
 2. คลิกส่งจดหมาย POP ไปยังแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลนี้แล้ว คลิกตกลง.
 3. คลิกตกลงเมื่อคุณได้รับการพร้อมท์จากผู้ช่วย Office
 4. ปิดและเริ่มโปรแกรม Outlook อีกครั้ง ข้อความของคุณอาจถูกส่งไปยังแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ใหม่เดี๋ยวนี้
 5. คลิกใช่เมื่อต้องการพรอมต์ผู้ช่วย Office
 6. คลิกขวาที่แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) เดิม และจากนั้น คลิกปิดโฟลเดอร์ส่วนบุคคลเมื่อต้องการเอาออกจากรายการโฟลเดอร์ของคุณ

วิธีการกู้คืนแบบ 2 กิกะไบต์โฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst)

ข้อจำกัดด้านบนของโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) คือ กิกะที่ สอง บ่อยครั้งเมื่อโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) approaches จำกัดนี้ คุณอาจไม่สามารถบันทึก หรือเรียกรายการ limiitation ขนาดเดียวกันถูกนำไปใช้กับโฟลเดอร์แบบออฟไลน์ (.ost)

Microsoft ได้ทำการโปรแกรมอรรถประโยชน์อยู่ที่ออกแบบมาเพื่อพยายามกู้คืนรายการที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ด้วยการลดขนาดต่ำกว่าวงเงินที่สำคัญ การใช้ยูทิลิตีนี้ผลบางอย่างสูญหายของข้อมูลในใบสั่งการกู้คืนข้อมูลสูงสุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดจำกัดของ PST และเครื่องมือการครอบตัด PST/OST คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
296088เครื่องมือครอบตัด PST และ OST ที่ใหญ่เกินไป

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 197315 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbaddressbook kbrepair kbcorrupt kbinfo kbmt KB197315 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:197315

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com