สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ IExpress

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 197147
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ปรับแพคเกจซอฟต์แวร์ปรุงของ Microsoft โดยใช้รูปต่าง ๆ แตกต่างกันเองแบบแฟ้มที่ติดตั้งโปรแกรมที่ประกอบด้วยอยู่ในแพคเกจเรียกใช้โดยอัตโนมัติ บทความนี้อธิบายสวิตช์บรรทัดคำสั่งที่คุณสามารถใช้กับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ใช้ IExpress เทคโนโลยี เทคโนโลยี IExpress ถูกใช้ โดย Microsoft จะสร้างแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับบางรุ่น Microsoft Internet Explorer, Windows บางรุ่น และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อื่น ๆ การตรวจสอบว่า เป็นแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ใช้ IExpress ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกขวาที่แพคเกจ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  2. ในการทั่วไปแท็บ หมายเหตุคำอธิบาย:. ประกอบด้วยแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ IExpressSelf-Extractor Cabinet win32สำหรับคำอธิบายของแพคเกจ
หมายเหตุ:ถ้าคำอธิบายของแพคเกจself-Extracting Cabinetแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์คือ แพ็คเกจ Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003 ที่ใช้ Hotfix.exe หรือ Update.exe เป็นโปรแกรมติดตั้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิทช์บรรทัดคำสั่งที่ใช้ โดย Hotfix.exe และ Update.exe คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
262841การสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows
ถ้าแพคเกจ.msi หรือ.msp ขยายของแฟ้มที่ใช้ แล้ว แพ็คเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ใช้ Windows Installer เป็นโปรแกรมติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิทช์บรรทัดคำสั่งที่ใช้ โดย Windows Installer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/Aa367988
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์มาตรฐานที่ Microsoft ถูกใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณเรียกใช้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ IExpress ด้วยสวิตช์บรรทัดคำสั่งไม่มี โปรแกรมการตั้งค่าเริ่มต้นถูกเรียกใช้งานการติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ โปรแกรมติดตั้งสำหรับแพคเกจ IExpress มีแฟ้มข้อมูลการเซ็ตอัพ (.inf) หรือโปรแกรมปฏิบัติการได้

ถ้าแพคเกจ IExpress ใช้แฟ้มข้อมูลการเซ็ตอัพ (.inf) ที่เป็นของโปรแกรมติดตั้ง คุณสามารถใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่งของ IExpress ควบคุมตัวเลือกการติดตั้งสำหรับแพคเกจ ถ้าแพคเกจ IExpress ใช้โปรแกรมกระทำการ (ตัวอย่างเช่น แฟ้มเป็น.exe หรือ.com แฟ้ม) เป็นโปรแกรมติดตั้ง ใช้สวิทช์สำหรับการติดตั้งโปรแกรมควบคุมตัวเลือกการติดตั้งแทนการสลับ IExpress

หมายเหตุ:คุณสามารถใช้ได้/c:เส้นทางสลับไปผ่านพารามิเตอร์ (สลับ) เพื่อให้โปรแกรมติดตั้ง หรือติดตั้งโปรแกรมที่แตกต่างกันสำหรับแพคเกจที่ระบุ ตัวอย่างเช่น ไวยากรณ์บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้สามารถใช้ในการเรียกใช้แพคเกจการตั้งค่า Explorer อินเทอร์เน็ต (การ IExpress แพ็คเกจ Ie6setup.exe) และผ่านพารามิเตอร์เพื่อให้โปรแกรมติดตั้ง (Ie6wzd.exe) ที่มีอยู่ในแพคเกจได้

Ie6setupสวิตช์ IExpress/ c: " ie6wzdInternet Explorer เซ็ตสวิทช์"

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการสวิตช์บรรทัดคำสั่งที่ได้รับการสนับสนุน โดย IExpress
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สวิตช์คำอธิบาย:
/qระบุโหมด quiet หรือไม่ใส่แสดงกล่องโต้ตอบ
/q:uระบุผู้ใช้-quiet โหมด ซึ่งแสดงบางกล่องโต้ตอบกับผู้ใช้
/q: ตัวระบุ quiet ผู้ดูแลระบบโหมด ซึ่งไม่แสดงกล่องโต้ตอบใด ๆ ให้แก่ผู้ใช้
/t:pathโฟลเดอร์เป้าหมายสำหรับการแยกแฟ้มที่ระบุ
/cแยกแฟ้ม โดยไม่มีการติดตั้งแฟ้มเหล่านั้น ถ้าเส้นทาง t:ไม่มีระบุ ได้รับการพร้อมท์สำหรับโฟลเดอร์เป้าหมาย
/c:pathระบุเส้นทาง UNC และชื่อของโปรแกรมติดตั้ง.inf หรือ.exe แฟ้ม
/r:nไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากการติดตั้ง
/r:iพร้อมท์การรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ถ้ามีการรีสตาร์ทเป็นสิ่งจำเป็น ยกเว้นเมื่อใช้กับผู้ใช้/q: ตัว.
/r: ตัวรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์เสมอหลังจากการติดตั้ง
/r:sรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากการติดตั้งโดยไม่ต้องแสดงกล่องโต้ตอบผู้ใช้
/n:vไม่มีรุ่นตรวจ - การติดตั้งแพคเกจผ่านรุ่นก่อนหน้าใด ๆ
หมายเหตุ:การใช้การ/n:vสวิตช์จะได้รับการสนับสนุน และอาจทำให้ระบบมี unstartable หากการติดตั้งไม่สำเร็จ คุณควรปรึกษาเชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนของคุณเพื่อให้เข้าใจว่าเหตุใดการล้มเหลว

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

explorer Administration Kit (IEAK) โฮมเพจ
http://technet.microsoft.com/en-us/ie/bb219517.aspx

สลับการเซ็ตอัพชุดงานโหมด IExpress
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/ie/ieak/techinfo/deploy/60/en/iexpswit.mspx


Internet Explorer Batch-mode Setup Switches
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/ie/ieak/techinfo/deploy/60/en/ieswitch.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 197147 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbproductlink kbinfo kbmt KB197147 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:197147
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com