Mozgó egyedüli főkiszolgálóval végzett műveletek (FSMO) szerepkörei a Windows 2000 Active Directoryban

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 197132 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

A Microsoft Windows 2000 Active Directory olyan központi adattár, amelyben a vállalathoz tartozó összes objektum és annak attribútumai találhatók. Hierarchikus, több főkiszolgálós adatbázis, amely több millió objektum tárolására alkalmas. A több főkiszolgálós felépítés azt jelenti, hogy a vállalat bármely tartományvezérlőjén elvégezhetjük az adatbázis módosítását függetlenül attól, hogy a tartományvezérlő kapcsolódik-e a hálózathoz.

További információ

Windows 2000 több főkiszolgálós modell

A több főkiszolgáló adatbázisokban (például Active Directory) a módosításokat a vállalat tetszőleges tartományvezérlőjén elvégezheti, de ezzel együtt új hibalehetőségek is felmerülnek az adatoknak a vállalat többi részére való replikálásakor. Windows 2000 rendszerben a frissítési ütközések feloldásának egyik módja feloldási algoritmus alkalmazása az értékek eltérésének kezeléséhez. Ekkor a program a feloldást csak abban a tartományvezérlőben végzi el, amelybe legutoljára írtak, a többi tartományvezérlő módosításait elveti. Bár ez a módszer egyes esetekben használható, egyes ütközések túl bonyolultak ahhoz, hogy ezzel a módszerrel oldják fel őket. Bizonyos esetekben egyszerűbb megelőzni az ütközést, mint utólag feloldani azt.

Egyes módosítástípusokhoz a Windows 2000 az ütközések megelőzésére szolgáló módszereket biztosít az Active Directory frissítései esetében.

Windows 2000 egyetlen főkiszolgálós modell

A Windows 2000 ütköző frissítéseinek megelőzésére az Active Directory egyes objektumok frissítését egyetlen főkiszolgálós módszerrel hajtja végre. Az egyetlen főkiszolgálós modellben az egész címtárban csak egyetlen tartományvezérlőhöz van engedélyezve a frissítések végrehajtása. Ez hasonló a Windows korábbi verzióiban (például Microsoft Windows NT 3.51 és 4.0) használt elsődleges tartományvezérlői (PDC) szerephez, amelynél az elsődleges tartományvezérlő felelős az adott tartomány összes frissítésének elvégzéséért.

A Windows 2000 Active Directory kibővíti a Windows korábbi verzióiban használt egyetlen főkiszolgálós modellt, mivel több szerepet kínál, és a szerepek átadhatók a vállalat tetszőleges tartományvezérlője számára. Mivel az Active Directory szerepe nem egyetlen tartományvezérlőhöz tartozik, mozgó egyedüli főkiszolgálóval végzett művelet (Flexible Single Master Operation – FSMO) szerepének is nevezhetjük. A Windows 2000 rendszerben jelenleg öt FSMO-szerep található:

 • Séma-főkiszolgáló
 • Tartománynév-kiosztási főkiszolgáló
 • RID-kiszolgáló
 • Elsődleges tartományvezérlő (PDC) emulátora
 • Inrastruktúradémon

Séma-főkiszolgáló FSMO-szerep

A séma-főkiszolgálói FSMO-szerep birtokosa a címtárséma frissítéseinek elvégzéséért felelős tartományvezérlő (a séma elnevezési környezete vagy LDAP://cn=schema,cn=configuration,dc=<tartomány>). Ez a tartományvezérlő az egyetlen, amely a címtárséma frissítéseit elvégezheti. A séma frissítését követően a rendszer replikálja azt a séma főkiszolgálójáról a címtár összes tartományvezérlőjére. Címtáranként csak egy séma-főkiszolgáló van.

Tartománynév-kiosztási főkiszolgáló FSMO-szerep

A tartománynév-kiosztási főkiszolgálói FSMO-szerep birtokosa a címtár erdőszintű tartománynév-módosításáért felelős tartományvezérlő (a Partitions\Configuration elnevezési környezet vagy a LDAP://CN=Partitions, CN=Configuration, DC=<tartomány>). Csak ez a tartományvezérlő adhat hozzá címtárat a tartományhoz, illetve távolíthat el onnan. Ezenkívül kereszthivatkozásokat adhat hozzá a külső címtárakhoz, és azokat eltávolíthatja.

RID-kiszolgálói FSMO-szerep

A mozgó egyedüli főkiszolgálók (FSMO) RID-kiszolgálói szerepkörének tulajdonosa az az egy tartományvezérlő, mely az adott tartomány tartományvezérlőiről a relatív azonosítók készletével kapcsolatos összes kérelem feldolgozásáért felelős. Ezenkívül az objektum egyik tartományból való eltávolítására és egy másikba való helyezésére is jogosult.

Amikor a tartományvezérlő biztonságitag-objektumot (például felhasználót vagy csoportot) hoz létre, egyedi biztonsági azonosítót (SID) rendel hozzá. A biztonsági azonosító a tartomány biztonsági azonosítójából (ez a tartományban létrehozott azonosítók esetében megegyezik) és egy relatív azonosítóból (RID) áll, amely a tartományban létrehozott azonosítók esetében egyedi.

A Windows 2000 tartományának összes tartományvezérlőjéhez relatív azonosítók készlete tartozik, amely a létrehozott rendszerbiztonsági tagokhoz rendelhető. Amikor a tartományvezérlőhöz rendelt relatív azonosítók készlete egy adott küszöb alá esik, a tartományvezérlő további azonosítókra vonatkozó kérelmet küld a RID-kiszolgálónak. A tartomány RID-kiszolgálója válaszol a kérelemre, relatív azonosítókat olvas be a nem hozzárendelt relatív azonosítók készletéből, és hozzárendeli a kérelmező tartományvezérlő készletéhez. A címtárhoz tartományonként egy RID-kiszolgáló tartozik.

Elsődleges tartományvezérlő emulátora FSMO-szerep

Az elsődleges tartományvezérlő emulátora a vállalat időszinkronizálásához szükséges. A Windows 2000 része a W32Time (Windows idő) nevű szolgáltatás, amelyre a Kerberos hitelesítési protokollnak van szüksége. Az adott vállalaton belüli Windows 2000 rendszerrel működő számítógépek időbeállítása megegyezik. Az időszolgáltatás célja annak biztosítása, hogy a Windows időszolgáltatása hierarchikus kapcsolatrendszer segítségével határozza meg a hitelesnek tekintendő számítógépeket, és a közös idő használatának biztosítása érdekében ne engedélyezze a hurkokat.

A tartomány elsődleges tartományvezérlőjének emulátora mérvadó a tartományban. Az erdő gyökértartományában található elsődlegestartományvezérlő-emulátor lesz a vállalat mérvadó tartományvezérlője, és úgy kell beállítani, hogy a külső forrásból kérdezze le az időt. Az elsődleges tartományvezérlő emulátora FSMO-szerepkörű elsődleges tartományvezérlők a tartományhierarchiát követik a bejövő időpartner kiválasztásánál.

Windows 2000 tartományban az Elsődleges tartományvezérlő emulátora szerep birtokosa megőrzi a következő funkciókat:
 • A tartomány más vezérlői által végrehajtott jelszómódosításokat a rendszer replikálja az elsődleges tartományvezérlő emulátorára.
 • A tartomány adott vezérlőjén helytelen jelszó miatt fellépő hitelesítési hibákat a rendszer az elsődleges tartományvezérlő emulátorához továbbítja, mielőtt az ezzel kapcsolatos hibaüzenetet elküldi a felhasználónak.
 • A fiókok zárolását az elsődleges tartományvezérlő emulátora kezeli.
 • Az elsődleges tartományvezérlő elvégzi az összes olyan feladatot, amelyet a Microsoft Windows NT 4.0 Server rendszerrel működő vagy korábbi elsődleges tartományvezérlő ellát a Windows NT 4.0 vagy korábbi rendszerrel működő ügyfeleken.
Az elsődleges tartományvezérlő emulátorának ez a szolgáltatása szükségtelenné válik, ha a Windows NT 4.0 vagy korábbi rendszerrel működő összes számítógépet Windows 2000 rendszerre frissíti. Az elsődleges tartományvezérlő emulátora a Windows 2000 környezetben ismertetett feladatokat is ellátja.

Az alábbi rész a frissítés során végrehajtott módosításokat ismerteti:
 • A Windows 2000 rendszerrel működő ügyfelek (munkaállomások és tagkiszolgálók) és az alacsonyabb szintű ügyfelek, amelyeken telepítették a megosztott szolgáltatások ügyfélcsomagját, nem írhatnak a címtárba (például nem módosíthatják a jelszót) főként azon tartományvezérlő esetében, amely elsődleges tartományvezérlőként hirdette magát; a tartomány bármely tartományvezérlőjét használhatják.
 • Ha az alacsonyabb szintű tartományok tartalék tartományvezérlőit (BDC) Windows 2000 rendszerre frissíti, az elsődleges tartományvezérlő emulátora nem kapja meg az alacsonyabb szintű replikálási kérelmeket.
 • A Windows 2000 rendszerrel működő ügyfelek (munkaállomások és tagkiszolgálók) és az alacsonyabb szintű ügyfelek, amelyeken telepítették a megosztott szolgáltatások ügyfélcsomagját, az Active Directory segítségével keresik a hálózati erőforrásokat. A Windows NT böngészőszolgáltatására nincs szükségük.

Infrastruktúra FSMO-szerep

Ha egy tartomány objektumára egy másik tartomány objektuma hivatkozik, a hivatkozás alapja a hivatkozott objektum globális egyedi azonosítója, biztonsági azonosítója (a biztonsági tagokra való hivatkozáshoz) és megkülönböztető neve. Az infrastruktúra FSMO-szerep tulajdonosa a tartományok közötti objektumhivatkozásokban az objektum biztonsági azonosítójának és megkülönböztető nevének frissítéséért felelős tartományvezérlő.

Megjegyzés: Az infrastruktúrakezelői (IM) szereppel olyan tartományvezérlőnek kell rendelkeznie, amely nem globáliskatalógus-kiszolgáló (GC). Ha az infrastruktúra-főkiszolgálói szerepkört globáliskatalógus-kiszolgálón futtatja, az felhagy az objektuminformációk frissítésével, mivel ebben az esetben a kiszolgáló az általa nem tárolt objektumokra mutató hivatkozásokat nem tartalmazza. Ennek az az oka, hogy a globáliskatalógus-kiszolgáló az erdő összes objektumának tartalmazza egy részleges replikáját. Ennek eredményeként a tartományok közötti objektumhivatkozásokat a rendszer nem frissíti a tartományban, és ezzel kapcsolatos figyelmeztetést naplóz a tartományvezérlő eseménynaplójában.

Ha a tartomány összes tartományvezérlőjén megtalálható a globális katalógus, az összes tartományvezérlő adatai frissek, és nem fontos, hogy melyik tartományvezérlőn találhatók az infrastruktúrakiszolgáló adatai.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 197132 - Utolsó ellenőrzés: 2005. október 4. - Verziószám: 4.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
Kulcsszavak: 
kbinfo KB197132
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com