การปิดใช้งานการสนับสนุนของ acpi อยู่ในผลลัพธ์ของ BIOS ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 197055 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ถ้าตัวเลือกขั้นสูงการตั้งค่าคอนฟิกและเปิด/ปิดอินเทอร์เฟซ (ACPI) ถูกเปิดใช้งานใน BIOS ของคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณติดตั้ง Windows 2000 ตอนเริ่มต้น และปิดใช้งานตัวเลือกของ ACPI ใน BIOS ของคอมพิวเตอร์ของคุณในภายหลัง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้บนหน้าจอสีน้ำเงินเมื่อคุณเริ่มการทำงานของ Windows 2000:
0x00000079 (0x00000004, 0x0000AC31, 0x00000000, 0x00000000)

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows 2000 แยกต่างหากฮาร์ดแวร์ Abstraction Layer (HAL) ที่ใช้สำหรับการสนับสนุน ACPI

การแก้ไข

ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานการสนับสนุน ACPI หลังจากที่มีการติดตั้ง Windows 2000 คุณต้องติดตั้ง Windows 2000 กับ APCI ที่ปิดใช้งานใน BIOS ของคอมพิวเตอร์ใหม่ เนื่องจากลทั้งจะทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีและแฟ้มระบบ ติดตั้งการปรับรุ่นไม่ทำงาน

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 197055 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB197055 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:197055

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com