Kaip nustatyti ir tinkinti slapuk? parametrus programoje Internet Explorer 5

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 196955
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip konfig?ruoti ir tinkinti slapuk? parametrus 5 "Internet Explorer". Slapukas yra failas, sukurtas naudojant svetain?, kurioje saugoma informacija apie jus ir j?s? pageidavimus. Papildomos informacijos apie slapukus, spustel?kite toliau straipsnio numer? per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
260971 Apra?ymas slapuk?
?iame straipsnyje aptariami ?iose temose:
 • Kaip naudotis slapuk? parametrus
 • Kaip tinkinti kiekvieno saugos zonos parametrus slapukus
 • Kaip tinkinti parametrus, naudojamus sesijos arba nuolatinius slapukus
Pastaba: Informacija apie valdymo slapukus Internet Explorer 6, ie?kokite ?iame Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje:
283185 Kaip valdyti slapukus nar?ykl?je Internet Explorer 6

Daugiau informacijos

Kaip naudotis slapuk? parametrus

Nor?dami per?i?r?ti arba modifikuoti slapuk? parametrus, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. "Internet Explorer", spustel?kite Interneto parinktys d?l to ?rankiai meniu, o tada spustel?kite ? Saugumo TAB.
 2. Spustel?kite ?iniatinklio turinio zona, ir tada spustel?kite Pasirinktin? lyg?.
 3. Pagal Slapukai, spustel?kite norimas, spustel?kite parinktis gerai, tada spustel?kite gerai.

Kaip tinkinti kiekvieno saugos zonos parametrus slapukus

Galite nustatyti kiekvieno saugos zonos parametrus pasirinktin? slapukus. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. "Internet Explorer", spustel?kite Interneto parinktys d?l to ?rankiai meniu, o tada spustel?kite ? Saugumo TAB.
 2. Spustel?kite ?iniatinklio turinio zona, ir tada spustel?kite Pasirinktin? lyg?.
 3. Pagal Slapukai, spustel?kite norimas, spustel?kite parinktis gerai, ir tada pakartokite veiksmus nuo 1 iki 2 kiekvienos zonos.

Kaip tinkinti parametrus, naudojamus sesijos arba nuolatinius slapukus

Seanso slapukai panaikinami, kai i?einate i? Internet Explorer. Nuolatinis Slapukai lieka kompiuteryje.

Kaip tinkinti parametrus naudoti nuolatinius slapukus

 1. "Internet Explorer", spustel?kite Interneto parinktys d?l to ?rankiai meniu, o tada spustel?kite ? Saugumo TAB.
 2. Spustel?kite ?iniatinklio turinio zona, ir tada spustel?kite Pasirinktin? lyg?.
 3. Pagal Slapukai, spustel?kite norim? naudoti pagal variant? Leisti slapukus, kurie saugomi j?s? kompiuteryje, spustel?kite gerai, tada spustel?kite gerai.

Kaip tinkinti parametrus naudoti seanso slapukai

 1. "Internet Explorer", spustel?kite Interneto parinktys d?l to ?rankiai meniu, o tada spustel?kite ? Saugumo TAB.
 2. Spustel?kite ?iniatinklio turinio zona, ir tada spustel?kite Pasirinktin? lyg?.
 3. Pagal Slapukai, spustel?kite norim? parinkt? Leisti seanso slapukus (nesaugomi), spustel?kite gerai, tada spustel?kite gerai.

Nuorodos

Jei gaunate klaidos prane?im?, kad j?s negalite priimti slapukus, ?i?r?kite ?? straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
175662 Klaidos prane?imas: Nepriimami slapukai

Savyb?s

Straipsnio ID: 196955 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbmt KB196955 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 196955
Nebegaliojan?i? KB turinio atsakomyb?s atsisakymas
?iame straipsnyje ra?oma apie produktus, kuri? palaikymo ?Microsoft? daugiau neteikia. Tod?l ?is straipsnis pateikiamas toks, koks yra, ir daugiau atnaujinamas nebus.

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com