เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อจากพอร์ต TCP มากกว่า 5000 คุณได้รับข้อผิดพลาด 'WSAENOBUFS (10055)'

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 196271 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าคุณพยายามที่จะตั้งค่าการเชื่อมต่อ TCP จากพอร์ตที่มากกว่า 5000 เครื่องคอมพิวเตอร์ตอบสนอง ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาด (10055) ที่ WSAENOBUFS ต่อไปนี้:
ไม่สามารถทำการดำเนินการบนซ็อกเก็ตได้เนื่อง จากระบบขาดพื้นที่บัฟเฟอร์ที่เพียงพอ หรือเนื่องจากคิวเต็ม

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


หมายเลขสูงสุดที่ใช้เริ่มต้นของพอร์ต TCP ephemeral คือ 5000 ในผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ" พารามิเตอร์ใหม่ได้ถูกเพิ่มไว้ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนพอร์ต ephemeral ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 2. การค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้ในรีจิสทรี และจากนั้น คลิกพารามิเตอร์:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกใหม่แล้ว เพิ่มรายการรีจิสทรีต่อไปนี้:
  ชื่อค่า::MaxUserPort
  ค่าชนิด: DWORD
  ค่าข้อมูล: 65534
  ช่วงต้อง: 5000-65534 (ฐานสิบ)
  ค่าเริ่มต้น: 0x1388 (ฐานสิบ 5000)
  คำอธิบาย: พารามิเตอร์นี้ควบคุมหมายเลขพอร์ตสูงสุดที่จะใช้เมื่อโปรแกรมที่ร้องขอพอร์ตผู้ใช้ที่พร้อมใช้งานจากระบบ โดยทั่วไป พอร์ต (short-lived) ephemeral ถูกปันส่วนระหว่างค่าของ 1024 5000 ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น หลังจากที่บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS08-037 ลักษณะการทำงานของ Windows Server 2003 รุ่นถูกเปลี่ยนเป็นมากกว่ากขนาด ตรงกับที่ใช้ Windows Server 2008 และ Windows Vistaสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยการ Microsoft MS08 037 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  951746คำอธิบาย MS08-037: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ DNS ใน Windows Server 2008 ใน Windows Server 2003 และ Windows 2000 Server (DNS ฝั่งเซิร์ฟเวอร์): 8 กรกฎาคม 2008
  951748คำอธิบาย MS08-037: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ DNS ใน Windows Server 2003 ใน Windows XP และ Windows 2000 Server (ฝั่งไคลเอ็นต์): 8 กรกฎาคม 2008
  953230MS08-037: Vulnerabilities in DNS could allow spoofing
 4. Exit Registry Editor, and then restart the computer.
หมายเหตุ:An additional TCPTimedWaitDelay registry parameter determines how long a closed port waits until the closed port can be reused.

ข้อมูลเพิ่มเติม

For more information about a related topic, visit the following Microsoft Web site:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb726981.aspx
For more information about a related topic, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
120642TCP/IP and NBT configuration parameters for Windows 2000 or Windows NT
314053TCP/IP and NBT configuration parameters for Windows XP

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows

If your hardware came with a Microsoft Windows x64 edition already installed, your hardware manufacturer provides technical support and assistance for the Windows x64 edition. In this case, your hardware manufacturer provides support because a Windows x64 edition was included with your hardware. Your hardware manufacturer might have customized the Windows x64 edition installation by using unique components. คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft will provide reasonable-effort assistance if you must have technical help with a Windows x64 edition. อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์ If you purchased a Windows x64 edition such as a Windows Server 2003 x64 edition separately, contact Microsoft for technical support.

For product information about Windows XP Professional x64 Edition, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
For product information about x64-based versions of Windows Server 2003, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 196271 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbnetwork kbprb kbmt KB196271 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:196271

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com