วิธีการจัดการแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลใน Outlook (CW)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 195719 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้เป็นภาครวมของบทความต่อไปนี้พร้อมใช้งานก่อนหน้านี้: 168644, 181014, 195782, 164407, 179735, 205229, 238777, 162206 และ 181620
หมายเหตุ ขั้นตอนในบทความนี้หากคุณได้ติดตั้ง Outlook ด้วยอ็อพชันองค์กรหรือกลุ่มทำงานที่ใช้เท่านั้น ด้วยอ็อพชันนี้ คุณสามารถใช้บริการส่งข้อความแอพลิเคชันเขียนโปรแกรมอินเทอร์เฟซ (MAPI) เมื่อต้องการกำหนดชนิดการติดตั้งของคุณ คลิกเกี่ยวกับ Microsoft Outlookบนเมนูวิธีใช้ ถ้าคุณมีการติดตั้งขององค์กรหรือเวิร์กกรุ๊ป คุณเห็น "ขององค์กรหรือเวิร์กกรุ๊ป"

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) โดยใช้การติดตั้งอินเทอร์เน็ตจดหมายเท่านั้น (IMO) Microsoft Outlook 98 หรือ Microsoft Outlook 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
196492 วิธีการจัดการแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลใน Outlook (IMO)
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ใน Microsoft Outlook 2002 หรือ Microsoft Office Outlook 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
287070 วิธีการจัดการแฟ้ม.pst ใน Outlook 2002 และ Outlook 2003
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการจัดการ ย้อนกลับ และคืนค่าแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ที่คุณสร้างใน Microsoft Outlook แฟ้มเหล่านี้รวมถึงข้อความ ผู้ติดต่อ การนัดหมาย งาน บันทึก และรายการสมุดรายวัน Outlook เก็บข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ MAPI โฟลเดอร์ MAPI สามารถจัดเก็บในไฟล์ที่ชื่อแฟ้ม.pst บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ อีกทางหนึ่งคือ ถ้าคุณใช้ Outlook ร่วมกับ Microsoft Exchange Server ข้อมูลสามารถจัดเก็บในกล่องจดหมายอยู่บนเซิร์ฟเวอร์

บทความนี้อธิบายถึงหัวข้อต่อไปนี้:
 • วิธีการสร้างสำเนาสำรองของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst)
 • วิธีการส่งออกข้อมูลในแฟ้ม.pst
 • วิธีการนำเข้าข้อมูลในแฟ้ม.pst
 • วิธีการถ่ายโอนข้อมูล Outlook จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
 • วิธีการสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์มี Exchange Server
 • วิธีการสำรองข้อมูลสมุดรายชื่อส่วนบุคคล
 • วิธีการทำการสำรองค่าของแฟ้ม.pst โดยการใช้ยูทิลิตี Backup โฟลเดอร์ส่วนบุคคล
 • วิธีการสำรองข้อมูลแฟ้มการตั้งค่าใน Outlook
 • วิธีการตั้งค่าตำแหน่งการส่งเริ่มต้น
 • วิธีการลบแฟ้ม.pst จากโปรไฟล์ของคุณ
 • วิธีการเอาออกจากรายการโฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์
เมื่อคุณสำรองข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นใน Outlook คุณสามารถคืนค่าข้อมูลหากมีเคยสูญหาย หรือเสียหายเนื่องจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ไม่คาดคิด เมื่อคุณสำรองข้อมูล คุณยังสามารถโอนย้ายข้อมูลไปยังฮาร์ดดิสก์แตกต่างกัน บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน หรือ บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถแบ็คอัปข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ต้นฉบับ และจากนั้น ย้ายข้อมูลไปยังฮาร์ดดิสก์ใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการสร้างสำเนาสำรองของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst)

ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Outlook ร่วมกับ Microsoft Exchange Server, Outlook จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในแฟ้ม.pst ถ้าคุณต้องการสำรอง หรือโฟลเดอร์เฉพาะ เช่นโฟลเดอร์ที่ติดต่อหรือโฟลเดอร์ปฏิทิน การส่งออกให้ทำตามขั้นตอนในส่วน "วิธีการส่งออกข้อมูลแฟ้ม.pst"

การสำรองข้อมูลแฟ้ม.pst ทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ปิดโปรแกรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจดหมายเช่น Outlook อัตราแลกเปลี่ยน หรือส่งข้อ ความใน Microsoft Windows
 2. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ การตั้งค่า แล้วคลิก Control Panel
 3. คลิกสองครั้งที่จดหมายและโทรสารหรือจดหมาย
 4. คลิกบริการโฟลเดอร์ส่วนบุคคลคุณต้องการสำรองข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น บริการนี้ถูกเรียกว่าโฟลเดอร์ส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม บริการอาจถูกเปลี่ยนชื่อ ถ้า serviceis ที่เปลี่ยนชื่อ คุณสามารถกำหนดชนิดของการบริการ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกในรายการของบริการบริการ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น แถบชื่อเรื่องแสดงโฟลเดอร์ส่วนบุคคลถ้าการบริการ เป็นบริการโฟลเดอร์ส่วนบุคคล หลังจากที่คุณอ่าน แถบ thetitle ของกล่องโต้ตอบคลิกยกเลิก ใช้วิธีนี้เพื่อกำหนดชนิดของบริการใด ๆ ด้วยที่คุณ areunfamiliar

  คุณอาจมี servicein โฟลเดอร์ส่วนบุคคลมากกว่าหนึ่งโพรไฟล์ของคุณ ในสถานการณ์สมมตินี้ แต่ละชุดของโฟลเดอร์ส่วนบุคคลต้องมี upseparately ที่สำรองข้อมูลไว้

  หากมีบริการไม่มีโฟลเดอร์ส่วนบุคคลในโปรไฟล์ของคุณ และคุณได้รับสามารถเก็บข้อมูลเช่นข้อความ ผู้ติดต่อ orappointments ใน Outlook ข้อมูลของคุณอาจถูกเก็บไว้ใน amailbox บนคอมพิวเตอร์ Microsoft Exchange Server ในสถานการณ์สมมตินี้ โปรดดูส่วน "วิธีการสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์มี Exchange Server"

  ถ้าไม่มีโฟลเดอร์ส่วนบุคคลในรายชื่อของเซอร์วิส andyou จะไม่จัดเก็บข้อมูลในกล่องจดหมาย Microsoft Exchange Server, Outlookcan ถูกใช้เฉพาะสำหรับการเรียกดูแฟ้ม ลักษณะการทำงานใน Outlook ที่จัดเก็บ datacannot สามารถใช้ ในสถานการณ์สมมตินี้ ไม่มีข้อมูลสำรอง
 5. คลิกคุณสมบัติและจากนั้น จดบันทึกเส้นทางและชื่อแฟ้มที่มีอยู่

  หมายเหตุ คุณอาจสามารถลดขนาดของแฟ้ม.pst เมื่อคุณคลิกกระชับข้อมูลเดี๋ยวนี้ นี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าคุณวางแผนที่จะทำสำรองข้อมูลแฟ้ม.pst ลงในฟลอปปีดิสก์
 6. คลิกตกลงสองครั้งเพื่อปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ
 7. ทำสำเนาของแฟ้มที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 5 โดยใช้ Windows Explorer หรือ My Computer
ถ้าคุณเคยมีการคืนค่าแฟ้ม.pst จากสื่อแบบถอดได้เช่นฟล็อปปี้ดิสก์หรือซีดี คัดลอกสำเนาสำรองของแฟ้มที่คุณสร้างขึ้น โดยใช้ขั้นตอนก่อนหน้านี้ คืนค่าสำเนาสำรองของแฟ้ม.pst ฮาร์ดดิสก์เดียวกัน เส้นทาง และชื่อแฟ้มที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 5

วิธีการส่งออกข้อมูลในแฟ้ม.pst

การส่งออกแต่ละโฟลเดอร์ เช่นโฟลเดอร์ที่ติดต่อหรือโฟลเดอร์ปฏิทิน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูแฟ้มคลิกนำเข้าและส่งออก
 2. คลิกส่งออกเป็นแฟ้มแล้ว คลิ กถัดไป
 3. คลิกแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst), แล้ว คลิ กถัดไป
 4. คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการส่งออก และจากนั้น คลิกถัดไป
 5. ในการบันทึกแฟ้มที่ส่งออกเป็นพิมพ์ชื่อของแฟ้มส่งออกข้อมูล
 6. คลิกเสร็จสิ้น

วิธีการนำเข้าข้อมูลในแฟ้ม.pst

การนำเข้าแฟ้ม.pst ใน Outlook ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูแฟ้มคลิกนำเข้าและส่งออก
 2. คลิกนำเข้าจากโปรแกรมหรือแฟ้มอื่นแล้ว คลิ กถัดไป
 3. คลิกแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst), แล้ว คลิ กถัดไป
 4. พิมพ์พาธและชื่อของแฟ้ม.pst ที่คุณต้องการนำเข้า และจากนั้น คลิกถัดไป
 5. คลิกโฟลเดอร์ที่ isimported ข้อมูล
 6. คลิกเสร็จสิ้น

วิธีการถ่ายโอนข้อมูล Outlook จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ถึงแม้ว่าคุณไม่สามารถใช้ร่วมกัน หรือการซิงโครไนซ์แฟ้ม.pst คุณสามารถทำตามขั้นตอนใน "วิธีการส่งออกข้อมูลแฟ้ม.pst" และ "วิธีการนำเข้าข้อมูลในแฟ้ม.pst" ส่วนเพื่อคัดลอกข้อมูลจาก Outlook ไปยังแฟ้ม.pst ได้ คุณสามารถใช้ซีดี ดีวีดี หรือสื่อแบบพกพาอื่น ๆ ในการถ่ายโอนข้อมูล อย่าลืมต่อไปนี้เมื่อคุณทำงานกับแฟ้ม.pst:
 • เมื่อคุณคัดลอกแฟ้ม.pst จากซีดีหรือดีวีดี ตรวจสอบว่า แบบอ่านอย่างเดียวไม่ได้ตั้งค่าแอตทริบิวต์สำหรับแฟ้ม.pst เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่านี้ คลิกขวาแฟ้มที่คุณคัดลอกจากซีดีหรือดีวีดี และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบบอ่านอย่างเดียวไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 • ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อไปยังแฟ้ม.pst, .pab, .ost หรือ.oab ผ่านทางการเชื่อมโยง LAN หรือ WAN เชื่อมโยง คุณอาจประสบปัญหาเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับแฟ้มเหล่านี้ผ่านการเชื่อมโยง LAN หรือ WAN เชื่อมโยง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  297019 แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลได้รับการสนับสนุน ผ่าน LAN หรือ ผ่านลิงค์ WAN
ถ้าคุณต้องสร้างแฟ้ม.pst รองเพื่อใช้เก็บข้อมูล สำหรับการโอนย้ายระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ สำหรับวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูแฟ้มชี้ไปที่สร้างและจากนั้น คลิกแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst)
 2. พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำสำหรับแฟ้ม.pst ใหม่ ตัวอย่างเช่น พิมพ์ Transfer.pst. แล้ว คลิกตกลง
 3. พิมพ์ชื่อแสดงสำหรับแฟ้ม.pst ตัวอย่าง ชนิด โอนย้ายโฟลเดอร์. แล้ว คลิกตกลง
 4. ออกจาก Outlook
ถ้าคุณต้องการคัดลอกโฟลเดอร์จากแฟ้ม.pst หรือกล่องจดหมายไปยังแฟ้ม.pst รองใน Outlook ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Outlook ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอก และจากนั้น คลิกสำเนา ชื่อโฟลเดอร์. ตัวอย่างเช่น การคัดลอกโฟลเดอร์ปฏิทิน คลิกขวาที่โฟลเดอร์ปฏิทินและจากนั้น คลิกสำเนา ปฏิทิน.
 2. ในกล่องโต้ตอบคัดลอกโฟลเดอร์คลิกโฟลเดอร์ของคุณโอนย้าย และจากนั้น คลิกตกลง
 3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ตามความจำเป็นสำหรับโฟลเดอร์อื่น ๆ

วิธีการสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์มี Exchange Server

เมื่อ Outlook มีข้อมูลบนคอมพิวเตอร์มี Exchange Server นั้นโดยทั่วไปได้สำรองไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่าข้อมูลที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์มี Exchange Server ผู้ดูแลระบบ Exchange Server ของคุณ

ถ้าคุณใช้ Outlook กับ Exchange Server คุณสามารถเลือกเพื่อให้ Outlook เก็บข้อมูล บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Exchange หรือ ในชุดของโฟลเดอร์ส่วนบุคคลบนฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องของคุณ การตรวจสอบที่ Outlook จัดเก็บข้อมูล ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกบริการและคลิกที่แท็บการจัดส่ง
 2. ตรวจสอบกล่องส่งเมลใหม่ไปยัง followinglocation ถ้าตัวเลือกที่ประกอบด้วยคำว่า "จดหมาย" ตาม ด้วยชื่อจดหมาย ane ข้อมูลร้านค้า Outlook ในโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange.If กล่องส่งเมลใหม่ไป followinglocationประกอบด้วยคำว่า "โฟลเดอร์ส่วนบุคคล" หรือชื่ออื่นสำหรับโฟลเดอร์ส่วนบุคคลชุด Outlook จัดเก็บ newmessages ผู้ติดต่อ การ นัดหมาย และต่อไปเรื่อย ๆ ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลบนฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องของคุณ
ถ้าข้อมูลของคุณถูกเก็บไว้ในชุดของโฟลเดอร์ส่วนบุคคลบนฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องของคุณ และคุณต้องการสำรองข้อมูล ดูส่วน "วิธีการทำสำเนาสำรองของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst)"

วิธีการสำรองข้อมูลสมุดรายชื่อส่วนบุคคล

แม้ว่าการติดต่อข้อมูลอาจเก็บอยู่ ในกล่องจดหมาย Microsoft Exchange Server หรือ ใน โฟลเดอร์ส่วนบุคคล และสามารถเข้าถึงได้ โดยใช้สมุดรายชื่อ Outlook สมุดรายชื่อส่วนบุคคลสร้างแฟ้มที่เก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องของคุณ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า สมุดรายชื่อนี้จะสำรอง คุณต้องรวมแฟ้มใด ๆ ที่มีส่วนขยายชื่อแฟ้มเป็น.pab ในกระบวนการสำรองข้อมูลของคุณ

เมื่อต้องการระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มสมุดรายชื่อส่วนบุคคล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Microsoft Windows 98 และ Windows 95 คลิกเริ่มชี้ไปที่ค้นหาและจากนั้น คลิกที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์

  ใน Microsoft Windows Server 2003 ใน Windows XP ใน Windows 2000 และ Windows Millennium Edition คลิกเริ่มชี้ไปที่ค้นหาและคลิกสำหรับแฟ้มหรือโฟลเดอร์
 2. ชนิด *.pabคลิกMy Computerในการค้นหาในรายการ และจากนั้น คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้เพื่อเริ่มต้นการค้นหา
ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มเป็น.pab หมายเหตุ และรวมแฟ้มเป็น.pab ในการสำรองข้อมูลของคุณ

ถ้าคุณจำเป็นต้องคืนค่าสมุดรายชื่อนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันหรือบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง เพิ่มบริการสมุดรายชื่อส่วนบุคคลไปยังโปรไฟล์ และจากนั้น ชี้ไปยังแฟ้มเป็น.pab สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกโพรไฟล์และบริการ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
195478 คำอธิบายเกี่ยวกับโพรไฟล์ผู้ใช้และบริการข้อมูลใน Outlook 2000 ที่ มีตัวเลือกองค์กรหรือเวิร์กกรุ๊ป

วิธีการทำการสำรองค่าของแฟ้ม.pst โดยการใช้ยูทิลิตี Backup โฟลเดอร์ส่วนบุคคล

Microsoft ได้นำออกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลของแฟ้ม.pst ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการขอรับโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8B081F3A-B7D0-4B16-B8AF-5A6322F4FD01&displaylang=en
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
238782 วิธีการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ ของโฟลเดอร์ส่วนบุคคลแฟ้มใน Outlook 2000 และ Outlook 2003

วิธีการสำรองข้อมูลแฟ้มการตั้งค่าใน Outlook

ถ้าคุณปรับแต่งการตั้งค่าที่คุณต้องการจำลองแบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีการติดตั้ง Outlook คุณอาจจะรวมแฟ้มต่อไปนี้ในการสำรองข้อมูลของคุณ:
 • Outcmd.dat - แฟ้มนี้เก็บแถบเครื่องมือและ menusettings
 • ชื่อของโพรไฟล์.fav - นี่คือ thatincludes ของแฟ้มรายการโปรดตั้งค่าแถบ Outlook
 • ชื่อของโพรไฟล์แฟ้ม.htm - แฟ้มนี้เก็บลายเซ็นอัตโนมัติแบบ HTML
 • ชื่อของโพรไฟล์.rtf - แฟ้มนี้เก็บลายเซ็นอัตโนมัติ TextFormat Rich
 • ชื่อของโพรไฟล์.txt - แฟ้มนี้เก็บลายเซ็นอัตโนมัติ Textformat แบบธรรมดา

  หมายเหตุ ถ้าคุณใช้ Microsoft Word เป็นตัวแก้ไขอีเมลของคุณ ลายเซ็นที่ถูกเก็บไว้ในแฟ้ม Normal.dot เป็นรายการข้อความอัตโนมัติ คุณควรสำรองแฟ้ม Normal.dot ขึ้น

  คุณสมบัติการออกแบบโฟลเดอร์รวมสิทธิ์ ตัวกรอง คำอธิบาย แบบฟอร์ม และมุมมองที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกสร้างขึ้น ถ้าคุณส่งออกรายการจากแฟ้ม.pst หนึ่งไปยังอีก ถูกไม่มีเก็บคุณสมบัติการออกแบบ การสำรองข้อมูลนี้ ดูหัวข้อ "การคัดลอกการออกแบบของโฟลเดอร์" ในวิธีใช้ Microsoft Office Outlook

ใน Outlook 97

 • ชื่อของโพรไฟล์.fav - นี่คือแฟ้มรายการโปรดของคุณที่มีการตั้งค่าของแถบ Outlook

  หมายเหตุ เมื่อคุณพยายามใช้แฟ้มรายการโปรดจากสำเนาสำรองของการกำหนดค่า Outlook โพรไฟล์ที่สร้างขึ้นบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ต้องเป็นเหมือนกับส่วนกำหนดค่าเริ่มต้น มิฉะนั้น แฟ้มรายการโปรดไม่ถูกต้อง และแฟ้มรายการโปรดใหม่จะถูกสร้างขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจำลองแบบแถบ Outlook ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  196346 ไม่สามารถจำลองแบบแถบ Outlook
 • ชื่อของโพรไฟล์.rtf - แฟ้มนี้เก็บลายเซ็นอัตโนมัติการจัดรูปแบบข้อความ Rich

  หมายเหตุ ถ้าคุณใช้ Word เป็นตัวแก้ไขอีเมลของคุณ ลายเซ็นที่ถูกเก็บไว้ในแฟ้ม Normal.dot เป็นรายการข้อความอัตโนมัติ คุณควรสำรองแฟ้ม Normal.dot ขึ้น

วิธีการตั้งค่าตำแหน่งการส่งเริ่มต้น

เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่งการส่งเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกบริการ
 2. ในกล่องโต้ตอบบริการคลิกแท็บการจัดส่ง
 3. ในกล่องให้ส่งอีเมลใหม่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้คลิกเพื่อเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการส่ง และรับข้อความ

  ถ้าคุณตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้ใช้จดหมายระยะไกลคุณต้องคลิกที่ชื่อของแฟ้ม.pst

  ถ้าคุณตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้ใช้โฟลเดอร์แบบออฟไลน์คุณต้องคลิกที่ชื่อของกล่องจดหมายของ Exchange Server ของคุณ
 4. คลิก ตกลง
 5. ออกจาก Outlook และเริ่มโปรแกรม Outlook ใหม่แล้ว

วิธีการลบแฟ้ม.pst จากโปรไฟล์ของคุณ

เมื่อต้องการลบแฟ้ม.pst จากโพรไฟล์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจาก Outlook
 2. คลิก เริ่ม ชี้ไปที่ การตั้งค่า แล้วคลิก Control Panel
 3. คลิกสองครั้งที่จดหมายหรือจดหมายและโทรสาร
 4. บนแท็บบริการคลิกโฟลเดอร์ส่วนบุคคลและจากนั้น คลิกเอาออก
คำเตือน เมื่อต้องการเริ่มโปรแกรม Outlook ใหม่ แฟ้ม.pst ต้องเชื่อมโยงกับโพรไฟล์ถ้าคุณมีแฟ้ม.pst แฟ้มการตั้งค่าเป็นจุดจัดส่งสำหรับข้อความใหม่ ข้อมูลในแฟ้ม.pst นี้ไม่พร้อมใช้งานยกเว้นว่ามีการนำเข้า หรือ reassociated กับโพรไฟล์

วิธีการเอาออกจากรายการโฟลเดอร์แต่ละโฟลเดอร์

การเอาแต่ละโฟลเดอร์มีจากรายการโฟลเดอร์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีแสดงรายการโฟลเดอร์ เมื่อต้องการแสดงรายการโฟลเดอร์ คลิกมุมมองและจากนั้น คลิกรายการโฟลเดอร์
 2. ในรายการโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ
 3. คลิลบ ชื่อโฟลเดอร์.
นี่เอาโฟลเดอร์ออกจากรายการโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ที่ถูกลบถูกตั้งค่าเป็นโฟลเดอร์ย่อยของรายการที่ถูกลบ ล้างรายการที่ถูกลบเมื่อต้องการเอาโฟลเดอร์ออกอย่างถาวร

หมายเหตุ โดยใช้ Outlook กับโฟลเดอร์ส่วนบุคคลเป็นจุดจัดส่งสินค้าของคุณไม่อนุญาตการแชร์ข้อมูลเวิร์กกรุ๊ปขั้นสูง ฟังก์ชันนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อการตั้งค่าปลายทางของการจัดส่งเริ่มต้นไปยังกล่องจดหมาย Exchange Server

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 195719 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มกราคม 2558 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 97 Standard Edition
Keywords: 
kbbackup kbhowto kbmt KB195719 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:195719

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com