วิธีการจัดการแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล cw ใน Outlook () เกิดความ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 195719 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้เป็นการรวมบัญชีของบทความที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้: 168644, 181014, 195782, 164407, 179735, 205229, 238777, 162206 และ 181620
หมายเหตุขั้นตอนในบทความนี้ถ้าคุณได้ติดตั้ง Outlook ด้วยตัวเลือก Corporate หรือเวิร์กกรุ๊ปที่ใช้เท่านั้น ด้วยอ็อพชันนี้ คุณสามารถใช้บริการรับส่งแอพลิเคชันสำหรับการเขียนอินเทอร์เฟซ (MAPI) เมื่อต้องการกำหนดชนิดการติดตั้งของคุณ ให้คลิกเกี่ยวกับ Microsoft Outlookบนเครื่องความช่วยเหลือเมนู หากคุณติดตั้ง Corporate หรือเวิร์กกรุ๊ป คุณเห็น "ขององค์กรหรือ Workgroup"

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) โดยใช้การติดตั้งอินเทอร์เน็ตจดหมายเท่านั้น (IMO) ของ Microsoft Outlook 98 หรือ Microsoft Outlook 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
196492วิธีการจัดการแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลใน Outlook (IMO)
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ใน Microsoft Outlook 2002 หรือ Microsoft Office Outlook 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
287070วิธีการจัดการแฟ้ม.pst ใน Outlook 2002 และ Outlook 2003
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการจัดการ สำรองข้อมูล และคืนค่าแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) ที่คุณสร้างขึ้นใน Microsoft Outlook แฟ้มเหล่านี้รวมถึงข้อความ ผู้ติดต่อ การนัดหมาย งาน notes และรายการบันทึกรายวัน Outlook เก็บข้อมูลในโฟลเดอร์ MAPI โฟลเดอร์ MAPI ที่สามารถจัดเก็บไว้ในแฟ้มที่ชื่อแฟ้ม.pst บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ อีกวิธีหนึ่งคือ ถ้าคุณใช้ Outlook ร่วมกับ Microsoft Exchange Server ข้อมูลสามารถเก็บไว้ในกล่องจดหมายบนเซิร์ฟเวอร์

บทความนี้กล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้:
 • วิธีการทำสำเนาสำรองของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst)
 • วิธีการส่งออกข้อมูลในแฟ้ม.pst
 • วิธีการนำเข้าข้อมูลของแฟ้ม.pst
 • วิธีการถ่ายโอนข้อมูล Outlook จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
 • วิธีการสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์มี Exchange Server
 • วิธีการสำรองข้อมูลสมุดรายชื่อส่วนบุคคล
 • วิธีดำเนินการอัตโนมัติทำสำรองที่ตั้งของแฟ้ม.pst โดยการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลของโฟลเดอร์ส่วนบุคคล
 • วิธีการสำรองแฟ้มการตั้งค่า Outlook
 • วิธีการตั้งค่าตำแหน่งการนำส่งเริ่มต้น
 • วิธีการลบแฟ้ม.pst จากโปรไฟล์ของคุณ
 • วิธีการเอาแต่ละโฟลเดอร์ออกจากรายการโฟลเดอร์
เมื่อคุณสำรองข้อมูลที่คุณสร้างใน Outlook คุณสามารถคืนค่าข้อมูลถ้าอยู่เคยสูญหาย หรือเสียหายเนื่องจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ไม่คาดคิด เมื่อคุณสำรองข้อมูล คุณยังสามารถโอนย้ายข้อมูลลงบนฮาร์ดดิสก์ที่แตกต่างกัน บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน หรือ บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถสำรองข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์เดิม แล้ว ย้ายข้อมูลลงบนฮาร์ดดิสก์ใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการทำสำเนาสำรองของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst)

ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Outlook ร่วมกับ Microsoft Exchange Server Outlook เก็บข้อมูลทั้งหมดในแฟ้ม.pst ถ้าคุณต้องการสำรองข้อมูล หรือส่งออกโฟลเดอร์เฉพาะ เช่นโฟลเดอร์'ที่ติดต่อ'หรือโฟลเดอร์ปฏิทิน ให้ทำตามขั้นตอนใน ในส่วน "วิธีการส่งออกข้อมูลแฟ้ม.pst"

การสำรองข้อมูลแฟ้ม.pst ทั้งหมด ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ปิดโปรแกรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจดหมายเช่น Outlook แลกเปลี่ยน หรือ Microsoft Windows Messaging
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิก'แผงควบคุม'.
 3. คลิกสองครั้งจดหมายและการส่งโทรสารหรือจดหมาย.
 4. คลิกโฟลเดอร์ส่วนบุคคลบริการที่คุณต้องการสำรองข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น เรียกบริการนี้โฟลเดอร์ส่วนบุคคล. อย่างไรก็ตาม บริการอาจสามารถเปลี่ยนชื่อ ถ้าการบริ มีการเปลี่ยนชื่อ คุณสามารถกำหนดชนิดของการบริการได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกบริการในรายการบริการ จากนั้น คลิกคุณสมบัติ. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏ แถบชื่อเรื่องจะแสดงโฟลเดอร์ส่วนบุคคลถ้ามีการให้บริการคือ บริการแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล หลังจากที่คุณอ่าน แถบชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบ คลิกยกเลิก. ใช้วิธีนี้เพื่อกำหนดชนิดของการบริการใด ๆ ที่คุณมี ไม่คุ้นเคย

  คุณอาจมีบริการแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลมากกว่าหนึ่ง ในส่วนกำหนดค่าของคุณ ในสถานการณ์สมมตินี้ แต่ละชุดของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลต้องทำสำรอง แยกต่างหาก

  หากไม่มีบริการแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลในโปรไฟล์ของคุณ และคุณได้รับสามารถเก็บข้อมูลเช่นข้อความ ผู้ติดต่อ หรือ การนัดหมายใน Outlook ข้อมูลของคุณอาจถูกเก็บไว้ในตัว กล่องจดหมายบนคอมพิวเตอร์ Microsoft Exchange Server ในสถานการณ์เช่นนี้ ให้ดูส่วน "วิธีการสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์มี Exchange Server"

  ถ้าไม่มีแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลในรายชื่อของเซอร์วิส และ นอกจากนี้คุณไม่ได้เก็บข้อมูลในกล่องจดหมาย Microsoft Exchange Server, Outlook สามารถใช้ได้เฉพาะสำหรับการเรียกดูแฟ้ม ลักษณะการทำงานใน Outlook ที่เก็บข้อมูล ไม่สามารถใช้ ในสถานการณ์สมมตินี้ ไม่มีข้อมูลการสำรองข้อมูล
 5. คลิกคุณสมบัติจากนั้น ทำการบันทึกย่อของเส้นทางและชื่อแฟ้มที่มีอยู่

  หมายเหตุคุณสามารถอาจลดขนาดของแฟ้ม.pst เมื่อคุณคลิกกระชับข้อมูลเดี๋ยวนี้. ซึ่งเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณวางแผนที่จะทำสำรองข้อมูลแฟ้ม.pst ไปยังฟลอปปีดิสก์
 6. คลิกตกลงสองครั้งเพื่อปิดเครื่องคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ
 7. ทำสำเนาของแฟ้มที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 5 โดยใช้ Windows Explorer หรือคอมพิวเตอร์ของฉัน
ถ้าคุณเคยต้องการคืนค่าแฟ้ม.pst จากสื่อแบบถอดได้เช่นฟล็อปปี้ดิสก์หรือซีดี คัดลอกสำเนาสำรองของแฟ้มที่คุณสร้าง โดยใช้ขั้นตอนก่อนหน้านี้ การคืนค่าสำเนาสำรองของแฟ้ม.pst บนฮาร์ดดิสก์เดียวกัน เส้นทาง และชื่อแฟ้มที่คุณจดบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 5

วิธีการส่งออกข้อมูลในแฟ้ม.pst

เมื่อต้องการส่งออกแต่ละโฟลเดอร์ เช่นโฟลเดอร์'ที่ติดต่อ'หรือโฟลเดอร์ปฏิทิน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเครื่องแฟ้มเมนู คลิกการนำเข้าและส่งออก.
 2. คลิกส่งออกไปยังแฟ้มแล้ว คลิกถัดไป.
 3. คลิกแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst)แล้ว คลิกถัดไป.
 4. คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้อง การส่งออก แล้ว คลิกถัดไป.
 5. ในบันทึกแฟ้มที่ส่งออกเป็นพิมพ์ชื่อของ แฟ้มส่งออกข้อมูล
 6. คลิกเสร็จสิ้น.

วิธีการนำเข้าข้อมูลของแฟ้ม.pst

เมื่อต้องการนำเข้าแฟ้ม.pst ใน Outlook ปฏิบัติเหล่านี้ ขั้นตอน:
 1. บนเครื่องแฟ้มเมนู คลิกการนำเข้าและส่งออก.
 2. คลิกนำเข้าจากโปรแกรมหรือแฟ้มอื่น, แล้ว คลิกถัดไป.
 3. คลิกแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst)แล้ว คลิกถัดไป.
 4. พิมพ์พาธและชื่อของแฟ้ม.pst ที่คุณต้อง การนำเข้า แล้ว คลิกถัดไป.
 5. คลิกโฟลเดอร์ที่มีข้อมูล นำเข้า
 6. คลิกเสร็จสิ้น.

วิธีการถ่ายโอนข้อมูล Outlook จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ถึงแม้ว่าคุณไม่สามารถใช้ร่วมกัน หรือการซิงโครไนซ์แฟ้ม.pst คุณสามารถทำตามขั้นตอนในการ "วิธีการส่งออกข้อมูลแฟ้ม.pst" และ "วิธีการนำเข้าข้อมูลของแฟ้ม.pst" ส่วนการคัดลอกข้อมูลจาก Outlook ไปยังแฟ้ม.pst ได้ คุณสามารถใช้แผ่นซีดี ดีวีดี หรือสื่อแบบพกพาอื่น ๆ ในการถ่ายโอนข้อมูล จดจำต่อไปนี้เมื่อคุณทำงานกับแฟ้ม.pst:
 • เมื่อคุณคัดลอกแฟ้ม.pst จากซีดีหรือดีวีดี ตรวจสอบว่า การอ่านอย่างเดียวไม่มีการตั้งค่าแอตทริบิวต์ของแฟ้ม.pst การตรวจสอบการตั้งค่านี้ ให้คลิกขวาที่แฟ้มที่คุณคัดลอกจากซีดีหรือดีวีดี แล้ว คลิกคุณสมบัติ. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการอ่านอย่างเดียวไม่มีเลือกกล่องกาเครื่องหมาย
 • ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อกับแฟ้ม.pst, .pab, .ost หรือ.oab ผ่านการเชื่อมโยง LAN หรือ WAN การเชื่อมโยง คุณอาจพบปัญหาเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับแฟ้มเหล่านี้ผ่านการเชื่อมโยง LAN หรือ WAN การเชื่อมโยงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  297019แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลจะไม่สนับสนุน LAN หรือ ผ่านการเชื่อมโยง WAN
ถ้าคุณต้องการทำให้แฟ้ม.pst รองในการเก็บข้อมูล สำหรับการโอนย้ายระหว่างคอมพิวเตอร์ หรือ สำหรับวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูล ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเครื่องแฟ้มเมนู การชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst).
 2. พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแฟ้ม.pst ใหม่ ตัวอย่างเช่น พิมพ์Transfer.pst. แล้ว คลิกตกลง.
 3. พิมพ์ชื่อที่ใช้แสดงสำหรับแฟ้ม.pst ตัวอย่างเช่น ชนิดการโอนย้ายโฟลเดอร์. แล้ว คลิกตกลง.
 4. ออกจาก Outlook
ถ้าคุณต้องการคัดลอกโฟลเดอร์จากแฟ้ม.pst หรือกล่องจดหมายไปยังแฟ้ม.pst รองใน Outlook ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Outlook ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้อง การคัดลอก แล้ว คลิกการคัดลอกชื่อโฟลเดอร์. ตัวอย่างเช่น การคัดลอกโฟลเดอร์ปฏิทิน คลิกขวาปฏิทินโฟลเดอร์ จากนั้นคลิกการคัดลอกปฏิทิน.
 2. ในการคัดลอกโฟลเดอร์กล่องโต้ตอบ คลิกโฟลเดอร์ของคุณการโอนย้าย จากนั้น คลิกตกลง.
 3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ตามความจำเป็นสำหรับโฟลเดอร์อื่น ๆ

วิธีการสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์มี Exchange Server

เมื่อการจัดเก็บข้อมูลของ Outlook ในการแลกเปลี่ยน คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ นั้นโดยปกติจะสำรองไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และการคืนค่า ดูข้อมูลที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์มี Exchange Server ผู้ดูแลระบบ Exchange Server ของคุณ

ถ้าไม่ได้ใช้ Outlook ร่วมกับ Exchange Server คุณสามารถเลือกให้ Outlook ที่จัดเก็บ ข้อมูล บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Exchange Server หรือ ในชุดของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลบน ภายในฮาร์ดดิสก์ของคุณ เมื่อต้องการกำหนดที่เก็บข้อมูลของ Outlook ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเครื่องเครื่องมือเมนู คลิกบริการแล้ว คลิกการจัดส่งแท็บ
 2. ตรวจสอบการส่งอีเมลใหม่ดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่ตั้งกล่อง ถ้าตัวเลือกที่ประกอบด้วยคำว่า "จดหมาย" ตามด้วยการ ชื่ออีเมล Outlook เก็บข้อมูลในโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange ถ้าส่งอีเมลใหม่ดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่ตั้งกล่องประกอบด้วยคำว่า "โฟลเดอร์ส่วนบุคคล" หรือชื่ออื่นสำหรับชุดของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล Outlook เก็บใหม่ ข้อความ ผู้ติดต่อ การนัดหมาย และอื่น ๆ ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลในท้องถิ่นของคุณยาก ดิสก์
ถ้าข้อมูลของคุณถูกเก็บไว้ในชุดข้อมูลส่วนบุคคล โฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องของคุณ และคุณต้องการสำรองข้อมูล ให้ดูส่วน "วิธีการทำสำเนาสำรองของแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst)"

วิธีการสำรองข้อมูลสมุดรายชื่อส่วนบุคคล

ถึงแม้ว่าการติดต่อข้อมูลอาจถูกเก็บไว้ใน Microsoft กล่องจดหมายของ Exchange Server หรือ ใน โฟลเดอร์ส่วนบุคคล และการเข้าถึง โดยใช้ที่อยู่ของ Outlook สมุดบัญชี สมุดรายชื่อส่วนบุคคลสร้างแฟ้มที่เก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ท้องถิ่นของคุณ ดิสก์ เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า สมุดรายชื่อนี้ถูกสำรองไว้ คุณต้องใส่ แฟ้มที่มี.pab จะขยายแฟ้มในกระบวนการสำรองข้อมูลของคุณ

เมื่อต้องการค้นหา สมุดรายชื่อส่วนบุคคลของคุณแฟ้ม การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน Microsoft Windows 98 และ Windows 95 คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การค้นหาแล้ว คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์.

  ใน Microsoft Windows Server 2003 ใน Windows XP, Windows 2000 และ ใน Windows Millennium Edition คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่ค้นหาแล้ว คลิกสำหรับแฟ้มหรือโฟลเดอร์.
 2. ชนิด*.pabคลิกคอมพิวเตอร์ของฉันในการมองหาในแสดงรายการ จากนั้น คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้เมื่อต้องการเริ่มการค้นหา
หมายเหตุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม.pab และรวมแฟ้ม.pab ในรายการของคุณ การสำรองข้อมูล

ถ้าคุณต้องการคืนค่าสมุดรายชื่อนี้อาจจะเหมือนกัน คอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน เพิ่มบริการสมุดที่อยู่ส่วนบุคคล โพรไฟล์ และจุดนั้นไปยังแฟ้ม.pabสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าโพรไฟล์และบริการ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
195478คำอธิบายเกี่ยวกับโพรไฟล์ผู้ใช้และบริการข้อมูลใน Outlook 2000 ด้วยตัวเลือก Corporate หรือเวิร์กกรุ๊ป

วิธีดำเนินการอัตโนมัติทำสำรองที่ตั้งของแฟ้ม.pst โดยการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลของโฟลเดอร์ส่วนบุคคล

Microsoft ได้นำออกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองโดยอัตโนมัติของคุณ แฟ้ม.pst การขอรับโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ ให้แวะไปที่ Microsoft ต่อไปนี้ เว็บไซต์:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspxFamilyId = 8B081F3A-B7D0-4B16-B8AF-5A6322F4FD01 & displaylang = en
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟท์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดณวันแฟ้มนั้นถูกลงรายการบัญชี แฟ้มเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตในแฟ้มสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
238782วิธีการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณแฟ้มใน Outlook 2000 และ Outlook 2003

วิธีการสำรองแฟ้มการตั้งค่า Outlook

ถ้าคุณปรับแต่งการตั้งค่าที่คุณต้องการจำลองแบบบน คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีการติดตั้ง Outlook คุณอาจจะรวมแฟ้มต่อไปนี้ใน การสำรองข้อมูลของคุณ:
 • Outcmd.dat - แฟ้มนี้เก็บแถบเครื่องมือและเมนู การตั้งค่า
 • ชื่อของโพรไฟล์.fav - เป็นแฟ้มรายการโปรดของคุณที่ รวมถึงการตั้งค่าแถบ Outlook
 • ชื่อของโพรไฟล์.htm - แฟ้มนี้จัดเก็บอัตโนมัติ HTML ลายเซ็น
 • ชื่อของโพรไฟล์.rtf - แฟ้มนี้เก็บ Rich Text รูปแบบลายเซ็นอัตโนมัติ
 • ชื่อของโพรไฟล์.txt - ไฟล์นี้เก็บข้อความล้วน รูปแบบลายเซ็นอัตโนมัติ

  หมายเหตุถ้าคุณใช้ Microsoft Word เป็นตัวแก้ไขอีเมลของคุณ ลายเซ็นจะถูกเก็บไว้ใน แฟ้ม Normal.dot เป็นรายการข้อความอัตโนมัติ คุณควรจะสำรองแฟ้ม Normal.dot

  คุณสมบัติการออกแบบโฟลเดอร์รวมถึงสิทธิ์ ตัวกรอง คำอธิบาย ฟอร์ม และมุมมองที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่พวกเขาได้สร้างขึ้น ถ้าคุณส่งออกสินค้าจากแฟ้ม.pst ที่หนึ่งไปยังอีก คุณสมบัติการออกแบบจะรักษา เมื่อต้องการสำรองข้อมูลนี้ ดูหัวข้อ "การคัดลอกการออกแบบโฟลเดอร์" ในวิธีใช้ Microsoft Office Outlook

ใน Outlook 97

 • ชื่อของโพรไฟล์.fav - นี้เป็นแฟ้มรายการโปรดของคุณที่มีการตั้งค่าแถบ Outlook

  หมายเหตุเมื่อคุณพยายามที่จะใช้แฟ้มรายการโปรดจากการสำรองข้อมูลของการกำหนดค่า Outlook โปรไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นบนคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ต้องเหมือนกับส่วนกำหนดค่าที่ต้นทาง มิฉะนั้น แฟ้มรายการโปรดไม่ถูกต้อง และมีสร้างแฟ้มรายการโปรดใหม่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจำลองแถบ Outlook คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  196346ไม่สามารถจำลองแบบแถบ Outlook
 • ชื่อของโพรไฟล์.rtf - ไฟล์นี้เก็บลายเซ็นอัตโนมัติการจัดรูปแบบข้อความ Rich

  หมายเหตุถ้าคุณใช้ Word เป็นตัวแก้ไขอีเมลของคุณ ลายเซ็นจะถูกเก็บในแฟ้ม Normal.dot เป็นรายการข้อความอัตโนมัติ คุณควรจะสำรองแฟ้ม Normal.dot

วิธีการตั้งค่าตำแหน่งการนำส่งเริ่มต้น

เมื่อต้องการตั้งค่าตำแหน่งการนำส่งเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเครื่องเครื่องมือเมนู คลิกบริการ.
 2. ในการบริการกล่องโต้ตอบ คลิกจัดส่งแท็บ
 3. ในการส่งอีเมลใหม่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้กล่อง คลิกเพื่อเลือกที่คุณต้องการส่ง และรับข้อความ

  ถ้าคุณตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้ใช้จดหมายระยะไกลคุณต้องคลิกที่ชื่อของแฟ้ม.pst

  ถ้าคุณตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้ใช้โฟลเดอร์แบบออฟไลน์คุณต้องคลิกที่ชื่อของกล่องจดหมาย Exchange Server ของคุณ
 4. คลิกตกลง.
 5. ออกจาก Outlook และเริ่ม Outlook ใหม่

วิธีการลบแฟ้ม.pst จากโปรไฟล์ของคุณ

เมื่อต้องการลบแฟ้ม.pst จากโพรไฟล์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจาก Outlook
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิก'แผงควบคุม'.
 3. คลิกสองครั้งจดหมายหรือจดหมายและการส่งโทรสาร.
 4. บนเครื่องบริการแท็บ คลิกโฟลเดอร์ส่วนบุคคลแล้ว คลิกการเอาออก.
คำเตือนเมื่อต้องการเริ่มโปรแกรม Outlook ใหม่ แฟ้ม.pst ต้องเกี่ยวข้องกับโพรไฟล์ถ้าคุณ.pst มีการตั้งค่าแฟ้มเป็นจุดจัดส่งสำหรับข้อความใหม่ ข้อมูลในแฟ้ม.pst นี้ไม่พร้อมใช้งานเว้นแต่มีการนำเข้า หรือ reassociated ไปยังส่วนกำหนดค่า

วิธีการเอาแต่ละโฟลเดอร์ออกจากรายการโฟลเดอร์

เมื่อต้องการเอาแต่ละโฟลเดอร์ออกจากรายการโฟลเดอร์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีแสดงรายการโฟลเดอร์ เมื่อต้องการแสดงรายการโฟลเดอร์ คลิกมุมมองแล้ว คลิกรายการโฟลเดอร์.
 2. ในรายการโฟลเดอร์ คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ
 3. คลิกการลบชื่อโฟลเดอร์.
นี้สามารถเอาโฟลเดอร์ออกจากรายการโฟลเดอร์ โฟลเดอร์ที่ถูกลบถูกตั้งค่าเป็นโฟลเดอร์ย่อยของรายการที่ถูกลบ ล้างรายการที่ถูกลบเมื่อต้องการเอาโฟลเดอร์ออกอย่างถาวร

หมายเหตุใช้ Outlook กับโฟลเดอร์ส่วนบุคคลเป็นจุดจัดส่งสินค้าของคุณไม่อนุญาตให้ใช้ร่วมกันข้อมูล workgroup ขั้นสูง ฟังก์ชันการทำงานนี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าปลายทางการนำส่งเริ่มต้นไปยังกล่องจดหมาย Exchange Server

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 195719 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 97 Standard Edition
Keywords: 
kbbackup kbhowto kbmt KB195719 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:195719

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com