แฟ้ม: VB6Cli.exe แก้ไขปัญหาสิทธิ์การใช้งานกับ Visual Basic 6.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 194751 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

VB6Cli.exe เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่แก้ไขสิทธิ์การใช้งานขณะออกแบบ ใช้ โดยตัวควบคุม ActiveX ที่ติดตั้งมากับ Microsoft Visual Basic 6.0

หมายเหตุ: ถ้าคุณพบปัญหานี้ ด้วย Visual Basic รุ่น 5.0 โปรดดู บทต่อไปนี้ความในฐานความรู้ของ Microsoft:
181854แฟ้ม: VB5cli.exe แก้ปัญหาการติดตั้งตัวควบคุมของ Visual Basic 5.0

ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การดาวน์โหลดของ Microsoft ศูนย์:
Vb6cli.exe
วันที่ออก: 26 Oct 1998

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด แฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความ ใน Microsoft Knowledge Base:
119591วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้มากที่สุด ซอฟต์แวร์ตรวจหาไวรัสปัจจุบันณวันที่แฟ้ม ถูกลงรายการบัญชี แฟ้มเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่ช่วยให้คุณ ป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม
  FileName        Size
  ---------------------------------------------------------
  VBC6.EXE         32k
  ENTDAT.DLL        32k
  LRNDAT.DLL        28k
  PRODAT.DLL        28k
  README.TXT        5k
				
เนื้อหาของ READMEแฟ้ม TXT ที่รวมอยู่ใน VB6CLi.exe:

VB6Cli.exe คืออะไร

VB6Cli.exe เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขขณะออกแบบ ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานกับตัวควบคุม ActiveX ที่มากับ Microsoft Visual Basic 6.0 อรรถประโยชน์ที่ไม่สามารถแก้ไขตัวควบคุมของบริษัทอื่นหรือตัวควบคุมที่ไม่ได้ และโดยปกติการติดตั้ง โดย Microsoft Visual Basic 6.0 ไม่เปิดไม่ได้ใช้งาน วัตถุข้อมูลวัตถุ (RDO) ระยะไกลใน Visual Basic 6.0 Professional Edition If คุณพยายามที่จะใช้ RDO ใน Visual Basic 6.0 Professional Edition คุณยังสามารถ พบอาการ II และ IV ที่ด้านล่างนี้ วิธีการเปิดใช้งาน RDO เดียวคือการ ติดตั้ง Visual Basic 6.0 Edition ของเว็บไซต์องค์กร

VB6Cli.exe จะช่วยให้ถูกต้อง ปัญหากับอาการต่อไปนี้:

อาการฉัน

เมื่อพยายามควบคุมภายในโครงการ Microsoft Visual ของไซต์ Basic ทำให้กล่องโต้ตอบข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
สิทธิ์การใช้งาน ข้อมูลสำหรับคอมโพเนนต์นี้ไม่พบ คุณไม่มีตัวเลือกที่เหมาะสม สิทธิ์การใช้งานการใช้ฟังก์ชันนี้ในสภาพแวดล้อมการออกแบบ

อาการ II

เมื่อพยายามทำการคอมไพล์โครงการ Microsoft Visual Basic ทำให้ โต้ข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดในการคอมไพล์: สิทธิ์ ถูกปฏิเสธ

อาการ III

เมื่อต้องการใช้ตัวช่วยสร้างโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Visual Basic ทำให้ ข้อผิดพลาดโต้คล้ายกับ:
60: วิธี ~ ของวัตถุ ~ ล้มเหลว

อาการ IV

เมื่อคุณพยายามเรียกใช้โครงการ Microsoft Visual Basic ทำให้การ การโต้ตอบข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดรันไทม์ '429': ActiveX คอมโพเนนต์ไม่สามารถสร้างวัตถุ

ซึ่งตัวควบคุม ActiveX ไม่ VB6Cli.exe การทำงานด้วยหรือไม่

ต่อไปนี้เป็นรายการของตัวควบคุม ActiveX ที่สามารถ VB6Cli.exe การแก้ไข:
ActiveX Control           FileName    Version   Edition
-------------------------------------------------------------------------
ADO Data Control 6.0         MSADODC.OCX  6.00.8171  L,P,E
Chart Control 6.0          MSCHRT20.OCX  6.00.8177   P,E
Comm Control 6.0          MSCOMM32.OCX  6.00.8169   P,E
Common Dialog Control 6.0      COMDLG32.OCX  6.00.8169  L,P,E
Data Bound List Controls 6.0    DBLIST32.OCX  6.00.8169  L,P,E
DataGrid Control 6.0        MSDATGRD.OCX  6.00.8169  L,P,E
DataList Controls 6.0        MSDATLST.OCX  6.00.8169  L,P,E
DataRepeater Control 6.0      MSDATREP.OCX  6.00.8169   P,E
FlexGrid Control 6.0        MSFLXGRD.OCX  6.00.8169  L,P,E
Hierarchical FlexGrid Control 6.0  MSHFLXGD.OCX  6.00.3005  L,P,E
Internet Transfer Control 6.0     MSINET.OCX  6.00.8169   P,E
MAPI Controls 6.0          MSMAPI32.OCX  6.00.8169   P,E
Masked Edit Control 6.0      MSMASK32.OCX  6.00.8169   P,E
Multimedia Control 6.0         MCI32.OCX  6.00.8169   P,E
PictureClip Control 6.0       PICCLP32.OCX  6.00.8169   P,E
RemoteData Control 6.0        MSRDC20.OCX  6.00.8169    E
Rich Textbox Control 6.0      RICHTX32.OCX  6.00.8169  L,P,E
SysInfo Control 6.0         SYSINFO.OCX  6.00.8169   P,E
Tabbed Dialog Control 6.0      TABCTL32.OCX  6.00.8169  L,P,E
Windows Common Controls-3 6.0    COMCT332.OCX  6.00.8169   P,E
Windows Common Controls 5.0 (SP2)  COMCTL32.OCX  6.00.8022  L,P,E
Windows Common Controls 6.0     MSCOMCTL.OCX  6.00.8177  L,P,E
Windows Common Controls-2 5.0 (SP2) COMCT232.OCX  6.00.8022  L,P,E
Windows Common Controls-2 6.0    MSCOMCT2.OCX  6.00.8177  L,P,E
Winsock Control 6.0         MSWINSCK.OCX  6.00.8169   P,E

L = Learning Edition
P = Professional Edition
E = Enterprise Edition
				

ฉันใช้ VB6Cli.exe ได้อย่างไร

VB6Cli.exe ต้องการที่รุ่น Microsoft Visual Basic 6.0 สามารถติดตั้งบนระบบที่โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่กำลังจะถูกใช้

ก่อนที่จะเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ VB6Cli.exe ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะไม่มีอีก โปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานอยู่

เพียงแค่คลิกสองครั้งบน VB6Cli.exe ผ่านการ Windows Explorer โปรแกรมอรรถประโยชน์การตรวจพบ Microsoft Visual Basic 6.0 และติดตั้ง ใบอนุญาตขณะออกแบบจำเป็นต้องใช้สำหรับรุ่นที่ตรวจพบ

If เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
"สิทธิ์การใช้งานออกแบบของเว็บไซต์องค์กรได้รับการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว"
นอกจากนี้ VB6Cli.exe ยังมีโหมดที่ไม่ต้องใส่ข้อมูล เรียกใช้ VB6Cli.exe จาก หน้าจอพร้อมรับคำสั่งด้วยการ " / q " จะทำการเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ โดยไม่มีอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ใด ๆ สามารถจับภาพ และใช้การทำงาน โดยโปรแกรมประยุกต์อื่นเพื่อทดสอบว่าโค้ดผลลัพธ์ มีการติดตั้งสิทธิ์การใช้งาน

ผลรหัสและข้อความแสดงข้อผิดพลาด

Exit Code 0  : Licenses for that Edition were installed
Exit Code 1  : Microsoft Visual Basic 6.0 was not detected on this system
Exit Code 2  : Could Not Load A Support Utility Library
Exit Code 3,4 : At Least 1 Design License Was Not Properly Installed
Exit Code 5  : Unable To Install Any Design Licenses
Exit Code 6  : There Was An Unspecified Error With The VBC6 Utility
				

ปฏิเสธความรับผิด

โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่กล่าวถึงในบทความนี้ให้ไว้ "ตามที่เป็นอยู่" และ Microsoft ไม่รับประกันว่า จะสามารถใช้ในสถานการณ์ที่ทั้งหมด ถึงแม้ว่า วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ ได้รับการสนับสนุน ใช้เครื่องมือนี้อยู่ในความเสี่ยงของคุณเอง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูต่อไปนี้ บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
194784รายละเอียด: ตัวควบคุมที่จัดส่ง โดยใช้ Visual Basic 6.0
181854แฟ้ม: VB5cli.exe แก้ปัญหาการติดตั้งตัวควบคุมของ Visual Basic 5.0
177799PRB: ข้อผิดพลาด "รายละเอียดสิทธิ์การใช้งานคอมโพเนนต์นี้ไม่พบ"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 194751 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
Keywords: 
kbdownload kbctrl kbfile kblicensing kbprb kbtophit kbmt KB194751 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:194751

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com