ข้อมูล: ข้อผิดพลาดของ WinInet รหัส (12001 ถึง 12156)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 193625 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

Microsoft Win32 Internet (WinInet) API ให้โปรแกรมประยุกต์แบบสแตนด์อโลนสามารถเข้าถึงโดยง่ายไปยังอินเทอร์เน็ตโพรโทคอมาตรฐานเช่น Gopher, FTP และ HTTP WinInet API abstracts โพรโทคอลไปยังอินเทอร์เฟซระดับสูงที่คุ้นเคยกับนักพัฒนา Win32

ข้อมูลเพิ่มเติม

ต่อไปนี้คือ รายการของรหัสข้อผิดพลาดที่ถูกส่งกลับ โดยฟังก์ชัน WinInet:
  Code    Error Message and Description
  -----    -----------------------------
  12001    ERROR_INTERNET_OUT_OF_HANDLES
        No more handles could be generated at this time.

  12002    ERROR_INTERNET_TIMEOUT
        The request has timed out.

  12003    ERROR_INTERNET_EXTENDED_ERROR
        An extended error was returned from the server. This is
        typically a string or buffer containing a verbose error
        message. Call InternetGetLastResponseInfo to retrieve the
        error text.

  12004    ERROR_INTERNET_INTERNAL_ERROR
        An internal error has occurred.

  12005    ERROR_INTERNET_INVALID_URL
        The URL is invalid.

  12006    ERROR_INTERNET_UNRECOGNIZED_SCHEME
        The URL scheme could not be recognized or is not supported.

  12007    ERROR_INTERNET_NAME_NOT_RESOLVED
        The server name could not be resolved.

  12008    ERROR_INTERNET_PROTOCOL_NOT_FOUND
        The requested protocol could not be located.

  12009    ERROR_INTERNET_INVALID_OPTION
        A request to InternetQueryOption or InternetSetOption
        specified an invalid option value.

  12010    ERROR_INTERNET_BAD_OPTION_LENGTH
        The length of an option supplied to InternetQueryOption or
        InternetSetOption is incorrect for the type of option
        specified.

  12011    ERROR_INTERNET_OPTION_NOT_SETTABLE
        The request option cannot be set, only queried.

  12012    ERROR_INTERNET_SHUTDOWN
        The Win32 Internet function support is being shut down or
        unloaded.

  12013    ERROR_INTERNET_INCORRECT_USER_NAME
        The request to connect and log on to an FTP server could
        not be completed because the supplied user name is
        incorrect.

  12014    ERROR_INTERNET_INCORRECT_PASSWORD
        The request to connect and log on to an FTP server could
        not be completed because the supplied password is
        incorrect.

  12015    ERROR_INTERNET_LOGIN_FAILURE
        The request to connect to and log on to an FTP server
        failed.

  12016    ERROR_INTERNET_INVALID_OPERATION
        The requested operation is invalid.

  12017    ERROR_INTERNET_OPERATION_CANCELLED
        The operation was canceled, usually because the handle on
        which the request was operating was closed before the
        operation completed.

  12018    ERROR_INTERNET_INCORRECT_HANDLE_TYPE
        The type of handle supplied is incorrect for this
        operation.

  12019    ERROR_INTERNET_INCORRECT_HANDLE_STATE
        The requested operation cannot be carried out because the
        handle supplied is not in the correct state.

  12020    ERROR_INTERNET_NOT_PROXY_REQUEST
        The request cannot be made via a proxy.

  12021    ERROR_INTERNET_REGISTRY_VALUE_NOT_FOUND
        A required registry value could not be located.

  12022    ERROR_INTERNET_BAD_REGISTRY_PARAMETER
        A required registry value was located but is an incorrect
        type or has an invalid value.

  12023    ERROR_INTERNET_NO_DIRECT_ACCESS
        Direct network access cannot be made at this time.

  12024    ERROR_INTERNET_NO_CONTEXT
        An asynchronous request could not be made because a zero
        context value was supplied.

  12025    ERROR_INTERNET_NO_CALLBACK
        An asynchronous request could not be made because a
        callback function has not been set.

  12026    ERROR_INTERNET_REQUEST_PENDING
        The required operation could not be completed because one
        or more requests are pending.

  12027    ERROR_INTERNET_INCORRECT_FORMAT
        The format of the request is invalid.

  12028    ERROR_INTERNET_ITEM_NOT_FOUND
        The requested item could not be located.

  12029    ERROR_INTERNET_CANNOT_CONNECT
        The attempt to connect to the server failed.

  12030    ERROR_INTERNET_CONNECTION_ABORTED
        The connection with the server has been terminated.

  12031    ERROR_INTERNET_CONNECTION_RESET
        The connection with the server has been reset.

  12032    ERROR_INTERNET_FORCE_RETRY
        Calls for the Win32 Internet function to redo the request.

  12033    ERROR_INTERNET_INVALID_PROXY_REQUEST
        The request to the proxy was invalid.

  12036    ERROR_INTERNET_HANDLE_EXISTS
        The request failed because the handle already exists.

  12037    ERROR_INTERNET_SEC_CERT_DATE_INVALID
        SSL certificate date that was received from the server is
        bad. The certificate is expired.

  12038    ERROR_INTERNET_SEC_CERT_CN_INVALID
        SSL certificate common name (host name field) is incorrect.
        For example, if you entered www.server.com and the common
        name on the certificate says www.different.com.

  12039    ERROR_INTERNET_HTTP_TO_HTTPS_ON_REDIR
        The application is moving from a non-SSL to an SSL
        connection because of a redirect.

  12040    ERROR_INTERNET_HTTPS_TO_HTTP_ON_REDIR
        The application is moving from an SSL to an non-SSL
        connection because of a redirect.

  12041    ERROR_INTERNET_MIXED_SECURITY
        Indicates that the content is not entirely secure. Some of
        the content being viewed may have come from unsecured
        servers.

  12042    ERROR_INTERNET_CHG_POST_IS_NON_SECURE
        The application is posting and attempting to change
        multiple lines of text on a server that is not secure.

  12043    ERROR_INTERNET_POST_IS_NON_SECURE
        The application is posting data to a server that is not
        secure.

  12110    ERROR_FTP_TRANSFER_IN_PROGRESS
        The requested operation cannot be made on the FTP session
        handle because an operation is already in progress.

  12111    ERROR_FTP_DROPPED
        The FTP operation was not completed because the session was
        aborted.

  12130    ERROR_GOPHER_PROTOCOL_ERROR
        An error was detected while parsing data returned from the
        gopher server.

  12131    ERROR_GOPHER_NOT_FILE
        The request must be made for a file locator.

  12132    ERROR_GOPHER_DATA_ERROR
        An error was detected while receiving data from the gopher
        server.

  12133    ERROR_GOPHER_END_OF_DATA
        The end of the data has been reached.

  12134    ERROR_GOPHER_INVALID_LOCATOR
        The supplied locator is not valid.

  12135    ERROR_GOPHER_INCORRECT_LOCATOR_TYPE
        The type of the locator is not correct for this operation.

  12136    ERROR_GOPHER_NOT_GOPHER_PLUS
        The requested operation can only be made against a Gopher+
        server or with a locator that specifies a Gopher+
        operation.

  12137    ERROR_GOPHER_ATTRIBUTE_NOT_FOUND
        The requested attribute could not be located.

  12138    ERROR_GOPHER_UNKNOWN_LOCATOR
        The locator type is unknown.

  12150    ERROR_HTTP_HEADER_NOT_FOUND
        The requested header could not be located.

  12151    ERROR_HTTP_DOWNLEVEL_SERVER
        The server did not return any headers.

  12152    ERROR_HTTP_INVALID_SERVER_RESPONSE
        The server response could not be parsed.

  12153    ERROR_HTTP_INVALID_HEADER
        The supplied header is invalid.

  12154    ERROR_HTTP_INVALID_QUERY_REQUEST
        The request made to HttpQueryInfo is invalid.

  12155    ERROR_HTTP_HEADER_ALREADY_EXISTS
        The header could not be added because it already exists.

  12156    ERROR_HTTP_REDIRECT_FAILED
        The redirection failed because either the scheme changed
        (for example, HTTP to FTP) or all attempts made to redirect
        failed (default is five attempts).
				

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa385483.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 193625 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Proxy Server 1.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbproductlink kbinfo kbmt KB193625 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:193625

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com