รับและตอบรับการอ่านใน Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 192929 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงฟังก์ชันรับการจัดส่งและการตอบรับการอ่านของ Microsoft Outlook

ข้อมูลเพิ่มเติม

Outlook รุ่นก่อนหน้านี้ช่วยให้คุณสามารถร้องขอใบตอบรับการส่ง และรับสำหรับข้อความอีเมลที่คุณส่งไปให้ผู้อื่นอ่าน Microsoft Outlook 2000 และรุ่นที่ใหม่กว่าของ Outlook จะอนุญาตให้คุณระบุว่า คุณต้องการตอบสนองต่อการร้องขอสำหรับอ่านรับที่แสดงพร้อมกับข้อความอีเมล์ที่ส่งถึงคุณ

ร้องขอการตอบรับ

การร้องขอการตอบรับสำหรับข้อความที่คุณส่งไปให้ผู้อื่น คุณต้องใช้ Microsoft Exchange Server เป็นบริการจดหมายของคุณ

หมายเหตุ Outlook 2000 คุณต้องมีการติดตั้ง Outlook ในโหมดองค์กรหรือกลุ่มงาน (CW)

คุณสามารถขอรับในเกณฑ์พื้นฐานสำหรับแต่ละข้อความ หรือข้อความทั้งหมด ที่คุณส่ง

เพื่อรับเฉพาะข้อความที่ร้องขอ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนูมุมมองข้อความ คลิกตัวเลือก
 2. ภายใต้การลงคะแนนเสียง และตัวเลือกการติดตามคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายRequesta รับได้รับข้อความนี้และจากนั้น คลิกปิด

Outlook 2002 และ Outlook 2003

การร้องขอใบตอบรับการจัดส่งในข้อความทั้งหมดที่คุณส่ง ใน Microsoft Outlook 2002 และ Microsoft Office Outlook 2003 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะคลิกตัวเลือกอีเมลและจากนั้น คลิกตัวเลือกการติดตาม
 3. ภายใต้สำหรับข้อความทั้งหมดที่ฉันส่ง ขอคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายการรับสินค้าการจัดส่งและจากนั้น คลิกตกลง

Outlook 2000

การร้องขอใบตอบรับการจัดส่งในข้อความทั้งหมดที่คุณส่งใน Outlook 2000 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะคลิกตัวเลือกอีเมลและคลิกตัวเลือกการติดตาม
 3. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายร้องขอใบตอบรับการจัดส่งสำหรับ allmessages ฉันส่งและจากนั้น คลิกตกลง

ร้องขอการตอบรับการอ่าน

การร้องขอการตอบรับการอ่านสำหรับข้อความที่คุณส่งไปให้ผู้อื่น คุณสามารถใช้ Microsoft Exchange Server หรือจดหมายทางอินเทอร์เน็ตเป็นบริการจดหมายของคุณ สำหรับ Outlook 2000 คุณสามารถติดตั้ง Outlook ในโหมดอินเทอร์เน็ตจดหมายเท่านั้น (IMO) อีกทางหนึ่งคือ คุณสามารถติดตั้ง Outlook ได้ในโหมดตามน้ำหนักจริง คุณสามารถร้องขอใบตอบรับการอ่านในเกณฑ์พื้นฐานสำหรับแต่ละข้อความ หรือข้อความทั้งหมด ที่คุณส่ง

การร้องขอการตอบรับการอ่านสำหรับข้อความระบุ:
 1. บนเมนูมุมมองข้อความ คลิกตัวเลือก
 2. ภายใต้การลงคะแนนเสียง และตัวเลือกการติดตามคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายRequesta อ่านข้อความนี้และจากนั้น คลิกปิด

Outlook 2002 และ Outlook 2003

การร้องขออ่านใบตอบรับเมื่อข้อความทั้งหมดที่คุณส่ง ใน Outlook 2002 และ Outlook 2003 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะคลิกตัวเลือกอีเมลและจากนั้น คลิกตัวเลือกการติดตาม
 3. ภายใต้สำหรับข้อความทั้งหมดที่ฉันส่ง ขอคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายการตอบรับการอ่านและจากนั้น คลิกตกลง

Outlook 2000

การร้องขออ่านใบตอบรับเมื่อข้อความทั้งหมดที่คุณส่งใน Outlook 2000 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะคลิกตัวเลือกอีเมลและคลิกตัวเลือกการติดตาม
 3. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายร้องขอการตอบรับการอ่านสำหรับทุกข้อความ Isendและจากนั้น คลิกตกลง

ตอบสนองต่อการร้องขอการตอบรับการอ่าน

Outlook 2002 และ Outlook 2003

ถ้าคุณใช้ Outlook กับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange เป็นบริการจดหมายของคุณ Microsoft Exchange Server จะตอบสนองต่อการร้องขอการตอบรับการอ่านเสมอ

ถ้าคุณใช้ Outlook กับอินเทอร์เน็ตเมเป็นบริการจดหมายของคุณ คุณจะมีตัวเลือกการตอบสนอง หรือไม่ตอบสนองต่อการร้องขอทั้งหมดสำหรับการตอบรับการอ่าน

เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกอินเทอร์เน็ตเมสำหรับการตอบสนองต่อการร้องขอการตอบรับการอ่าน:
 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะคลิกตัวเลือกอีเมลและจากนั้น คลิกตัวเลือกการติดตาม
 3. ภายใต้ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตัดสินใจว่า จะตอบสนองต่อ requestsfor อ่านใบตอบรับ ใช้เฉพาะ กับบัญชีอินเทอร์เน็ตเมคลิกเพื่อเลือกเสมอส่งการตอบสนองNeversend ตอบสนองหรือถามก่อนส่งการตอบรับและจากนั้น คลิกตกลง

Outlook 2000

ถ้าคุณกำลังใช้การติดตั้งตามน้ำหนักจริงของ Outlook กับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange เป็นบริการจดหมายของคุณ อัตราแลกเปลี่ยนจะตอบสนองต่อการร้องขอการตอบรับการอ่านเสมอ

ถ้าคุณกำลังใช้การติดตั้งตามน้ำหนักจริงของ Outlook กับอินเทอร์เน็ตเมเป็นบริการจดหมายของคุณ คุณจะมีตัวเลือกการตอบสนอง หรือไม่ตอบสนองต่อการร้องขอทั้งหมดสำหรับการตอบรับการอ่าน

ถ้าคุณกำลังใช้การติดตั้ง IMO ของ Outlook คุณจะมีทางเลือกที่สาม การถามบนพื้นฐานสำหรับแต่ละข้อความถ้าคุณต้องการตอบสนองต่อการร้องขอสำหรับการตอบรับการอ่าน

เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกจดหมายตามน้ำหนักจริง/อินเทอร์เน็ตสำหรับการตอบสนองต่อการร้องขอการตอบรับการอ่าน:
 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะคลิกตัวเลือกอีเมลและคลิกตัวเลือกการติดตาม
 3. ภายใต้การใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองต่อการ requestsfor อ่านใบตอบรับคลิกเลือกเสมอส่งการตอบสนองหรือการตอบสนอง Neversendและจากนั้น คลิกตกลง
เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกสำหรับการตอบสนองต่อการร้องขอการตอบรับการอ่าน IMO:
 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก
 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะคลิกตัวเลือกอีเมลและคลิกตัวเลือกการติดตาม
 3. ภายใต้การใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองต่อการ requestsfor อ่านใบตอบรับคลิกเพื่อเลือกเสมอส่งการตอบสนองไม่ตอบสนอง sendaหรือถามก่อนส่งการตอบสนองและจากนั้น คลิกตกลง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 192929 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbfunctions kbreceivemail kbsendmail kbemail kbinfo kbmt KB192929 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:192929

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com