Pristatymo pa?ymos ir Perskaitymo pa?ym? programoje "Outlook"

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 192929 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje aptariami pristatymo pa?ymos ir skaityti Gavimo funkcijas Microsoft Outlook.

Daugiau informacijos

Ankstesn?se programos Outlook versijose jums pra?yti pristatymo kvitai ir lai?k? Perskaitymo pa?ym? galite si?sti kitiems ?mon?ms. Microsoft Outlook 2000 ir v?lesn?s jos versijos Outlook taip pat leid?ia jums nurodyti, kaip atsakyti ? Perskaitymo pa?ym? u?klausas kad prie el. lai?k?, kurie siun?iami jums.

Pra?yti pristatymo pa?ymos

Reikalauti pristatymo pa?ymos prane?imus galite si?sti kitiems, j?s turi kaip j?s? pa?tas naudojate Microsoft Exchange serverio.

Pastaba Outlook 2000, privalote ?diegti "Outlook" firmos/Workgroup (CW) re?imu.

J?s galite pra?yti pristatymo ?plaukos arba vienam lai?kui atskirai arba visus lai?k? siun?iate.

Reikalauti pristatymo pa?ymos tam tikr? prane?im?, atlikite tai ?ingsniai:
 1. D?l to Rodyti meniu prane?imo, spustel?kite Parinktys.
 2. Pagal Balsavimo ir sekimo pasirinktys, spustel?kite pasirinkti, Pra?ym? ?io prane?imo pristatymo pa?ymos ?ym?s langel?, o tada spustel?kite U?daryti.

"Outlook 2002" ir "Outlook 2003"

Reikalauti pristatymo pa?ymos apie visus prane?imus siun?iate Microsoft Outlook 2002 ir Microsoft Office Outlook 2003, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. D?l to ?rankiai meniu, spustel?kite Parinktys.
 2. D?l to Lengvat? skirtuk?, spustel?kite El. pa?to pasirinktys, tada spustel?kite Sekimo pasirink?i?.
 3. Pagal Visiems prane?imams si?sti, pra?yti, spustel?kite pasirinkti, Pristatymo pa?ymos ?ym?s langel?, o tada spustel?kite gerai.

Outlook 2000

Reikalauti pristatymo pa?ymos apie visus prane?imus galite si?sti ? Outlook 2000, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. D?l to ?rankiai meniu, spustel?kite Parinktys.
 2. D?l to Lengvat? skirtuk?, spustel?kite El. pa?to pasirinktys ir tada spustel?kiteSekimo pasirink?i?.
 3. Paspauskite, jei norite pasirinkti, Pristatymo pa?ymos pra?ymas mano lai?kus b?t? siun?iama ?ym?s langel?, o tada spustel?kite gerai.

Pra?ydami Perskaitymo pa?ym?

Reikalauti perskaitymo pa?ymos prane?imus galite si?sti kitiems, galite naudoti Microsoft Exchange serverio arba interneto pa?to kaip j?s? pa?to paslaugos. Outlook 2000, j?s galite ?diegti Outlook Internet Mail Only (IMO) re?imu. Kita vertus, j?s galite ?diegti "Outlook" CW re?imu. J?s galite pra?yti Perskaitymo pa?ym? arba yra per prane?im? pagrindu arba visiems prane?imams si?sti.

Pra?yti skaityti gavo tam tikr? prane?im?:
 1. D?l to Rodyti meniu prane?imo, spustel?kite Parinktys.
 2. Pagal Balsavimo ir sekimo pasirinktys, spustel?kite pasirinkti, Pra?ym? ?io prane?imo perskaitymo pa?ymos ?ym?s langel?, o tada spustel?kite U?daryti.

"Outlook 2002" ir "Outlook 2003"

Reikalauti perskaitymo pa?ymas apie visus prane?imus galite si?sti "Outlook 2002" ir "Outlook 2003", atlikite ?iuos veiksmus:
 1. D?l to ?rankiai meniu, spustel?kite Parinktys.
 2. D?l to Lengvat? skirtuk?, spustel?kite El. pa?to pasirinktys, tada spustel?kite Sekimo pasirink?i?.
 3. Pagal Visiems prane?imams si?sti, pra?yti, spustel?kite pasirinkti, Perskaitymo pa?yma ?ym?s langel?, o tada spustel?kite gerai.

Outlook 2000

Reikalauti perskaitymo pa?ymas apie visus prane?imus siun?iate Outlook 2000, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. D?l to ?rankiai meniu, spustel?kite Parinktys.
 2. D?l to Lengvat? skirtuk?, spustel?kite El. pa?to pasirinktys ir tada spustel?kiteSekimo pasirink?i?.
 3. Paspauskite, jei norite pasirinkti, Reikalauti perskaitymo pa?ymos visus prane?imus a? si?sti ?ym?s langel?, o tada spustel?kite gerai.

Reaguojant ? skaityti gavimo u?klausos

"Outlook 2002" ir "Outlook 2003"

Jei naudojate Outlook su Microsoft Exchange serveryje kaip ir j?s? pa?to paslaugos, Exchange Server visada atsako ? pra?ymus Perskaitymo.

Jei naudojate "Outlook" su interneto pa?tas kaip j?s? pa?to paslauga, j?s turite pasirinkti atsakyti arba atsakyti ? visus pra?ymus d?l perskaitymo pa?ymos.

Pasirinkite interneto pa?to parinkt? atsakyti ? skaityti gavimo u?klausos:
 1. D?l to ?rankiai meniu, spustel?kite Parinktys.
 2. D?l to Lengvat? skirtuk?, spustel?kite El. pa?to pasirinktys, tada spustel?kiteSekimo pasirink?i?.
 3. Pagal Naudokite ?i? parinkt? Nor?dami nuspr?sti, kaip reaguoti ? pra?ymus d?l Perskaitymo pa?ym?. Taikomas tik toms interneto el. pa?to paskyromis, spustel?kite, jei norite pasirinkti vien? Visada i?si?sti atsakym?, Niekada si?sti atsakym?, arba Paklausti prie? siun?iant atsakym?, tada spustel?kite gerai.

Outlook 2000

Jei naudojate CW ?diegti program? Outlook su Microsoft Exchange serveryje kaip ir j?s? pa?tas, valiutos visada atsako ? pra?ymus Perskaitymo.

Jei naudojate Outlook CW ?rengimas su interneto pa?tas kaip j?s? pa?to paslauga, j?s turite pasirinkti atsakyti arba atsakyti ? visus pra?ymus d?l perskaitymo pa?ymos.

Jei naudojate ? TJO ?diegti Outlook jums bus tur?ti tre?iajai pasirink?iai, turi b?ti pateikti pagal a per Jei norite atsakyti ? perskaitymo pa?ymos pra?ymas lai?kui atskirai.

Nor?dami pasirinkti CW/interneto pa?to galimybes reaguoti ? skaityti gavimo u?klausos:
 1. D?l to ?rankiai meniu, spustel?kite Parinktys.
 2. D?l to Lengvat? skirtuk?, spustel?kite El. pa?to pasirinktys ir tada spustel?kiteSekimo pasirink?i?.
 3. Pagal Naudokite ?i? parinkt? Nor?dami nuspr?sti, kaip reaguoti ? pra?ymus d?l Perskaitymo pa?ym?, spustel?kite, jei norite pasirinkti vien? Visada i?si?sti atsakym? ar Niekada si?sti atsakym?, tada spustel?kite gerai.
Pa?ym?kite TJO pasirinktis kaip atsakyti ? perskaitymo pa?ymos pra?ymus:
 1. D?l to ?rankiai meniu, spustel?kite Parinktys.
 2. D?l to Lengvat? skirtuk?, spustel?kite El. pa?to pasirinktys ir tada spustel?kiteSekimo pasirink?i?.
 3. Pagal Naudokite ?i? parinkt? Nor?dami nuspr?sti, kaip reaguoti ? pra?ymus d?l Perskaitymo pa?ym?, spustel?kite, jei norite pasirinkti vien? Visada i?si?sti atsakym?, Niekada si?sti atsakymo, arba Paklausti prie? siun?iant atsakym?, tada spustel?kite gerai.

Savyb?s

Straipsnio ID: 192929 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbfunctions kbreceivemail kbsendmail kbemail kbinfo kbmt KB192929 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 192929

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com