วิธีการเรียกใช้เครื่องมือใน'แผงควบคุม'ได้ โดยการพิมพ์คำสั่ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 192806 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเรียกใช้เครื่องมือ'แผงควบคุม'ใน Windows โดยใช้คำสั่ง typinga ที่พร้อมท์คำสั่ง หรือ ในกล่องเปิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเรียกใช้เครื่องมือ'แผงควบคุม'ใน Windows พิมพ์คำสั่งที่เหมาะสม ในกล่องเปิด หรือ ที่พร้อมท์คำสั่ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเรียกใช้คำสั่งจากพร้อมรับคำสั่ง คุณต้องทำเช่นนั้นจากโฟลเดอร์ Windows นอกจากนี้ โปรดทราบว่า คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่มีเครื่องมือแสดงอยู่ในบทความนี้ ทั้งหมดเป็นการติดตั้ง Windows ไม่สามารถคอมโพเนนต์เหล่านี้ทั้งหมด
  Control panel tool       Command
  -----------------------------------------------------------------
  Accessibility Options     control access.cpl
  Add New Hardware        control sysdm.cpl add new hardware
  Add/Remove Programs      control appwiz.cpl
  Date/Time Properties      control timedate.cpl
  Display Properties       control desk.cpl
  FindFast            control findfast.cpl
  Fonts Folder          control fonts
  Internet Properties      control inetcpl.cpl
  Joystick Properties      control joy.cpl
  Keyboard Properties      control main.cpl keyboard
  Microsoft Exchange       control mlcfg32.cpl
   (or Windows Messaging)
  Microsoft Mail Post Office   control wgpocpl.cpl
  Modem Properties        control modem.cpl
  Mouse Properties        control main.cpl
  Multimedia Properties     control mmsys.cpl
  Network Properties       control netcpl.cpl
                 NOTE: In Windows NT 4.0, Network
                 properties is Ncpa.cpl, not Netcpl.cpl
  Password Properties      control password.cpl
  PC Card            control main.cpl pc card (PCMCIA)
  Power Management (Windows 95) control main.cpl power
  Power Management (Windows 98) control powercfg.cpl
  Printers Folder        control printers
  Regional Settings       control intl.cpl
  Scanners and Cameras      control sticpl.cpl
  Sound Properties        control mmsys.cpl sounds
  System Properties       control sysdm.cpl
				
หมายเหตุ: ไม่สามารถเรียกใช้ตัวสแกนเนอร์และกล้องล็ต (sticpl.cpl) ใน Windows Millennium ได้ จะถูกแทนที่ ด้วยสแกนเนอร์และกล้องโฟลเดอร์ ซึ่งไม่เหมือนในฟังก์ชันไปยังโฟลเดอร์เช่นเครื่องพิมพ์และระบบเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์

ลองเปลี่ยนชื่อของเครื่องมือที่คุณต้องการเรียกใช้% 1 ตัวอย่าง:
"rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl"
เมื่อต้องการเรียกใช้เครื่องมือของผู้ใช้ใน'แผงควบคุม' พิมพ์ ควบคุมผู้ใช้ Ncpa.cpl จากนั้น กด ENTER

เมื่อต้องการเรียกใช้เครื่องมือของผู้ใช้สำหรับ Windows 95/98/Me พิมพ์ "ควบคุมผู้ใช้ inetcpl.cpl" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ) จากนั้น กด ENTER

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 192806 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbenable kbenablemove kbenablesight kbhowto kbui kbmt KB192806 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:192806

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com