หมายเลขบทความ (Article ID): 191660
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามเปิดเกมในส่วน "ใช้กับ" คุณประสบปัญหาต่อไปนี้:
 • ตัวเลือก 3D Acceleration ไม่พร้อมใช้งาน
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่า "อะแดปเตอร์วิดีโอของคุณไม่ตรงกับข้อกำหนดของเกม"
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่า "อะแดปเตอร์วิดีโอของคุณไม่มีตัวเลือก 3D Acceleration"
 • DirectX Diagnostic Tool (Dxdiag.exe) แสดง หน่วยความจำรวมโดยประมาณ เป็นว่างเปล่าหรือ N/A
 • DirectX Diagnostic Tool (Dxdiag.exe) แสดงตัวเลือก DirectDraw หรือ Direct3D ไม่พร้อมใช้งาน

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งต่อไปนี้:
 • คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ตรงกับข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ 3D ขั้นต่ำในการเรียกใช้เกม
 • อะแดปเตอร์วิดีโอของคุณไม่มีหน่วยความจำวิดีโอที่เพียงพอในการเรียกใช้เกม
 • DirectDraw Acceleration ถูกปิดใช้งาน
 • คุณใช้ไดรเวอร์เก่าสำหรับอะแดปเตอร์วิดีโอของคุณ
 • ไม่ได้ติดตั้ง DirectX เวอร์ชั่นล่าสุดหรืออาจเสียหาย
 • โปรแกรมหนึ่งหรือหลายโปรแกรมที่เรียกใช้บนพื้นหลังรบกวนเกม

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ตามลำดับที่ปรากฏ

หมายเหตุ เนื่องจาก Microsoft Windows มีหลายเวอร์ชั่น ขั้นตอนต่อไปนี้อาจแตกต่างกันตามเวอร์ชั่นที่คุณใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ โปรดอ่านเอกสารของผลิตภัณฑ์เพื่อทำตามขั้นตอนต่างๆ

วิธีที่ 1: กำหนดค่าการเร่งด้วยฮาร์ดแวร์เพื่อใช้การตั้งค่าแบบเต็ม

โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปิดคุณสมบัติการแสดงผล โดยทำตามขั้นตอนสำหรับเวอร์ชั่นของ Windows ของคุณ
  • Windows 7 หรือ Windows Vista

   คลิก เริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่มเริ่ม
   พิมพ์ display ในกล่อง เริ่มค้นหา แล้วคลิก แสดงคุณสมบัติ ในรายการ โปรแกรม

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้
   หากคุณถูกพร้อมท์ให้ป้อนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
  • Windows XP หรือรุ่นก่อนหน้า

   คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ desk.cpl แล้วคลิก ตกลง
 2. คลิกแท็บ ตั้งค่า แล้วคลิก ขั้นสูง
 3. บนแท็บ ประสิทธิภาพ หรือแท็บ การแก้ไขปัญหา เลื่อนตัวเลื่อน การเร่งฮาร์ดแวร์ ไปทางซ้ายจนสุด (ตำแหน่ง เต็ม)
 4. คลิก ตกลง แล้วคลิก ปิด
 5. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ ให้คลิก ใช่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2780589

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณตรงตามข้อกำหนดของระบบขั้นต่ำ ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้

วิธีที่ 2: เปิดใช้งาน DirectDraw หรือ Direct3D

ในการเปิดใช้งาน DirectDraw หรือ Direct3D ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับเวอร์ชั่นของ Windows ของคุณ:
 1. เรียกใช้ DirectX Diagnostic Tool (Dxdiag.exe) โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • Windows 7 หรือ Windows Vista

   คลิก เริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่มเริ่ม
   พิมพ์ dxdiag ในกล่อง เริ่มค้นหา แล้วกด ENTER

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้
   หากคุณถูกพร้อมท์ให้ป้อนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
  • Windows XP หรือรุ่นก่อนหน้า

   คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ dxdiag แล้วคลิก ตกลง
 2. บนแท็บ แสดงผล ให้ตรวจสอบว่า DirectDraw Acceleration และ Direct3D Acceleration ถูกเลือกไว้ใต้ คุณสมบัติ DirectX หรือไม่

  ถ้าบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งแสดงสถานะ เปิดใช้งาน ให้คลิก เปิดใช้งาน สำหรับบรรทัดนั้น
 3. ถ้าติดตั้งอะแดปเตอร์วิดีโอหลายตัวในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 สำหรับแต่ละแท็บ แสดงผล ใน DirectX Diagnostic Tool
คลิกปุ่ม เล่น เพื่อดูการสาธิตสตรีมมิ่งมีเดียเกี่ยวกับวิธีการเรียกใช้ DirectX Diagnostic Tool
ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ไปที่วิธีการถัดไป

วิธีที่ 3: ดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดของ DirectX End-User Runtimes Web Installer

โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35
หมายเหตุ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในระหว่างการติดตั้ง:
The software you are installing has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP... (Tell me why this testing is important.)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
822798 คุณไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงหรือโปรแกรมบางอย่าง
ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ไปที่วิธีการถัดไป

วิธีที่ 4: ปรับปรุงโปรแกรมควบคุมวิดีโอของคุณ

เพื่อดูว่ามีโปรแกรมปรับปรุงที่ใช้ได้หรือไม่ ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft Windows Update ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=th-th
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
Microsoft จะให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลการติดต่อนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ไปที่วิธีการถัดไป

วิธีที่ 5: เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้ขั้นตอนการเริ่มต้นระบบแบบคลีน

เมื่อคุณเริ่มการทำงานของ Microsoft Windows โดยทั่วไปมีหลายโปรแกรมที่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ และเรียกใช้ในพื้นหลังที่อาจรบกวนเกม โปรแกรมนี้อาจมีโปรแกรมป้องกันไวรัสและโปรแกรมอรรถประโยชน์ระบบ เมื่อคุณทำตามขั้นตอนการเริ่มต้นระบบแบบคลีน คุณป้องกันไม่ให้โปรแกรมนี้เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

ถ้าเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยใช้ขั้นตอนการเริ่มต้นระบบแบบคลีน ให้คลิกหมายเลขบทความเพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อดูขั้นตอนสำหรับระบบปฏิบัติการอื่นๆ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
331796 ทำตามขั้นตอนการเริ่มระบบแบบคลีนเพื่อกำหนดว่าโปรแกรมพื้นหลังกำลังรบกวนเกมหรือโปรแกรมของคุณหรือไม่
ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ไปที่วิธีการถัดไป

วิธีที่ 6: ปิดใช้งานการใช้เดสก์ท็อประยะไกลของ NetMeeting ร่วมกันและปิด NetMeeting

Microsoft Windows NetMeeting ปิดใช้งาน Direct3D เมื่อเปิดใช้งาน Remote Desktop Sharing เมื่อต้องการปิดใช้งานคุณสมบัติการใช้เดสก์ท็อประยะไกลของ NetMeeting ร่วมกัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปิด NetMeeting
 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การใช้เดสก์ท็อประยะไกลร่วมกัน
 3. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการใช้เดสก์ท็อประยะไกลร่วมกันบนคอมพิวเตอร์นี้
 4. คลิก ตกลง
 5. ปิด NetMeeting
ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ไปที่วิธีการถัดไป

วิธีที่ 7: ปิดใช้งาน เปิดใช้คุณสมบัติการรวมการเขียนใน Windows XP

เมื่อต้องการปิดใช้งาน เปิดใช้คุณสมบัติการรวมการเขียน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิก เริ่ม คลิก แผงควบคุม แล้วคลิกสองครั้งที่ แสดงผล
 2. บนแท็บ การตั้งค่า ให้คลิก ขั้นสูง แล้วคลิกแท็บ แก้ไขปัญหา
 3. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้การรวมการเขียน
 4. คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง
 5. ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ยกเว้นในขั้นตอนที่ 4 ให้คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้การรวมการเขียน
เริ่มเกม ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ไปที่วิธีการถัดไป

วิธีที่ 8: สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ใน Windows XP

เมื่อต้องการสร้างบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน Windows XP ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. เปิดเครื่องมือการจัดการคอมพิวเตอร์ โดยทำตามขั้นตอนสำหรับเวอร์ชั่นของ Windows ของคุณ:
  • Windows 7 หรือ Windows Vista
   คลิก เริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่มเริ่ม
   พิมพ์ compmgmt.msc ในกล่อง เริ่มค้นหา แล้วกด ENTER

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้
   หากคุณถูกพร้อมท์ให้ป้อนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือเพื่อยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
  • Windows XP หรือรุ่นก่อนหน้า

   เมื่อต้องการเครื่องมือการจัดการคอมพิวเตอร์ใน Windows XP ให้คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ compmgmt.msc แล้วคลิก ตกลง
 2. ขยาย ผู้ใช้ภายในและกลุ่ม คลิกขวา ผู้ใช้ แล้วคลิก ผู้ใช้ใหม่
 3. ในฟิลด์ ชื่อผู้ใช้ พิมพ์ ชื่อผู้ใช้
 4. ในฟิลด์ รหัสผ่าน และในฟิลด์ ยืนยันรหัสผ่าน ให้พิมพ์ รหัสผ่านผู้ใช้ แล้วคลิก สร้าง

  ข้อสำคัญ รหัสผ่านต้องตรงตามตัวอักษรพิมพ์ใหญ่-เล็ก เช่น MyPassword และ mypassword ถือเป็นรหัสผ่านที่แตกต่างกัน
 5. คลิกสองครั้งที่บัญชีผู้ใช้ที่สร้างใหม่ ให้คลิกแท็บ สมาชิกของ คลิกเพิ่มเพื่อเพิ่มผู้ใช้ในกลุ่มที่ถูกต้อง แล้วคลิก ตกลง

  หมายเหตุ บางเกมต้องมีบัญชีในกลุ่มผู้ดูแลระบบจึงจะใช้งานได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อค้นหาโซลูชั่นอื่นๆ เว็บไซต์นี้มีบริการต่อไปนี้:
 • Microsoft Community (http://answers.microsoft.com/th-th/windows): โต้ตอบกับเพื่อนร่วมงานและกับ Microsoft Most Valuable Professionals (MVPs)
 • Solution Centers (http://support.microsoft.com/select/?target=hub?ln=th): ดูคำถามที่ถามบ่อยเฉพาะผลิตภัณฑ์ (FAQ) และข้อมูลการสนับสนุน
 • ฐานความรู้ที่ค้นหาได้ (http://support.microsoft.com/search/?adv=1?ln=th): ค้นหาข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิคและเครื่องมือสำหรับช่วยเหลือด้วยตนเองสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft
 • ตัวเลือกการสนับสนุนอื่นๆ (http://support.microsoft.com/default.aspx?pr=csshome): ใช้เว็บไซต์เพื่อสอบถาม ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือแสดงความคิดเห็น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 191660 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 6.0
Keywords: 
kbhowto kbarttypeshowme kbdisplay kbenv kberrmsg kbinterop kbprb KB191660

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com