Ponovno kreiranje ikone ?Prika?i radnu povr?inu? na traci sa alatkama za brzo pokretanje u operativnom sistemu Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 190355 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb stranici: Obustavlja se podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows

Pro?iri sve | Skupi sve

Opis problema

Ikona Prika?i radnu povr?inu nedostaje na traci sa alatkama za brzo pokretanje u operativnom sistemu Windows XP, ali vi ?elite da je koristite umesto alternativnih metoda za prikazivanje radne povr?ine ili za prikazivanje otvorenih prozora.

Re?enje

Da bismo ponovo kreirali ikonu Prika?i radnu povr?inu za vas, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50530
Napomene
 • Da biste se uverili da se ikona Prika?i radnu povr?inu prikazuje na traci sa alatkama za brzo pokretanje, trebalo bi da omogu?ite postavku Prika?i traku sa alatkama za brzo pokretanje u operativnom sistemu Windows XP.
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne koristite ra?unar na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste sami ponovo kreirali ikonu Prika?i radnu povr?inu, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u okviru Otvori otkucajte notepad, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Pa?ljivo kopirajte slede?i tekst i nalepite ga u prozor programa ?Bele?nica?.
  [Shell]
  Command=2
  IconFile=explorer.exe,3
  [Taskbar]
  Command=ToggleDesktop
 3. U meniju Datoteka izaberite stavku Sa?uvaj kao i sa?uvajte datoteku na radnoj povr?ini pod imenom ?Prika?i radnu povr?inu.scf?. Ikona Prika?i radnu povr?inu je kreirana na radnoj povr?ini.
 4. Kliknite i prevucite ikonu Prika?i radnu povr?inu na traku sa alatkama za brzo pokretanje.

Informacije za napredne korisnike


Traka sa alatkama za brzo pokretanje koristi datoteke u slede?oj fascikli:

%userprofile%\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch

Alternative upotrebi ikone ?Prika?i radnu povr?inu?

Da biste brzo prikazali radnu povr?inu ili otvorene prozore bez upotrebe ikone Prika?i radnu povr?inu na traci sa alatkama za brzo pokretanje, mo?ete da koristite jedan od slede?ih metoda:
 • Na tastaturi pritisnite taster sa Windows logotipom + D.
 • Kliknite desnim tasterom mi?a na Windows traku zadataka i izaberite stavku Prika?i radnu povr?inu ili izaberite stavku Prika?i otvorene prozore.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

DODATNE INFORMACIJE

Za pomo? sa uobi?ajenim zadacima odr?avanja sistema u operativnom sistemu Windows Vista posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
Re?avanje problema sa uobi?ajenim zadacima odr?avanja sistema

Svojstva

Identifikator ?lanka: 190355 - Poslednji pregled: 25. septembar 2011. - Revizija: 5.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbui kbfixme kbmsifixme KB190355

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com