Numer ID artykułu: 190355 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, należy korzystać z systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą stroną firmy Microsoft w sieci Web: Wkrótce zostanie zakończone świadczenie pomocy technicznej dla niektórych wersji systemu Windows
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Opis problemu

Na pasku narzędzi Szybkie uruchamianie w systemie Windows XP brakuje ikony Pokaż pulpit. Jednak użytkownik chce korzystać z tej ikony, a nie z alternatywnych metod pokazywania pulpitu lub pokazywania otwartych okien.

Rozwiązanie

Aby automatycznie ponownie utworzyć ikonę Pokaż pulpit, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, kliknij przycisk lub łącze Fix it. Następnie kliknij przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonaj kroki kreatora rozwiązywania problemu.

Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50530
Uwagi
 • Aby ikona Pokaż pulpit była wyświetlana na pasku narzędzi Szybkie uruchamianie, włącz ustawienie Pokaż pasek Szybkiego uruchamiania w systemie Windows XP.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie ponownie utworzyć ikonę Pokaż pulpit, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz tekst notepad, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Uważnie skopiuj następujący tekst i wklej go w oknie Notatnika:
  [Shell]
  Command=2
  IconFile=explorer.exe,3
  [Taskbar]
  Command=ToggleDesktop
 3. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako, a następnie zapisz plik na pulpicie pod nazwą Pokaż pulpit.scf. Na pulpicie zostanie utworzona ikona Pokaż pulpit.
 4. Kliknij ikonę Pokaż pulpit i przeciągnij ją na pasek narzędzi Szybkie uruchamianie.

Informacje dla użytkowników zaawansowanych


Na pasku narzędzi Szybkie uruchamianie są używane pliki z następującego folderu:

%userprofile%\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch

Alternatywne rozwiązania wobec używania ikony Pokaż pulpit

Aby szybko pokazać pulpit lub otwarte okna, nie używając ikony Pokaż pulpit na pasku narzędzi Szybkie uruchamianie, można użyć jednej z następujących metod:
 • Naciśnij kombinację klawisz logo Windows+D na klawiaturze.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań systemu Windows, a następnie kliknij polecenie Pokaż pulpit lub Pokaż otwarte okna.

Czy problem został rozwiązany?

 • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Więcej informacji

Aby uzyskać pomoc dotyczącą typowych zadań związanych z konserwacją systemu Windows Vista, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Rozwiązywanie problemów dotyczących typowych zadań związanych z konserwacją systemu

Właściwości

Numer ID artykułu: 190355 - Ostatnia weryfikacja: 22 maja 2013 - Weryfikacja: 11.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbui kbfixme kbmsifixme KB190355

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com