ไฟร์วอลล์และพอร์ตที่ใช้ โดย Windows Media Services

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 189416 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความต่อไปนี้สรุปพอร์ตที่ใช้ โดย Windows Media Services

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชนิดการส่งกระแสข้อมูล: แบบหลายผู้รับ
โพรโทคอลที่ใช้: แบบหลายผู้รับ UDP
พอร์ตต่าง ๆ ที่ใช้: 1 65000
หมายเหตุพิเศษ: มีการออกอากาศกระแสข้อมูลแบบหลายผู้รับบน IPs ที่ระบุ โดยผู้ดูแลสื่อ Windows ภายในช่วงต่อไปนี้: 224.0.0.1 ไป 239.255.255.255 พอร์ต UDP ที่ใช้สำหรับกระแสข้อมูลแบบหลายผู้รับที่ระบุ โดยผู้ดูแลสื่อของ Windows และกระทำการกำหนดอยู่ภายในช่วงต่อไปนี้: 1-65000

ชนิดการส่งกระแสข้อมูล: โปรโตคอลในการใช้การส่งกระแสข้อมูล UDP unicast: ใช้ UDP และ TCP พอร์ต: TCP 1755 และ UDP พอร์ตภายในช่วงต่อไปนี้: 1024-5000 หมายเหตุพิเศษ: ทำเมื่อใช้กระแสข้อมูล UDP ไคลเอนต์แรกให้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์สื่อ Windows โดยใช้พอร์ต TCP 1755 หลังจากการเชื่อมต่อนี้สำเร็จ ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ที่เลือก UDP พอร์ตที่จะใช้ โดยเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งกระแสข้อมูลเนื้อหาของ Windows Media ลงมาเป็นไคลเอ็นต์

ชนิดการส่งกระแสข้อมูล: สตรีม unicast TCP
โพรโทคอลที่ใช้: TCP
พอร์ตที่ใช้: 1755
หมายเหตุพิเศษ: ไม่มี

ชนิดการส่งกระแสข้อมูล: สตรีม unicast HTTP
โพรโทคอลที่ใช้: TCP
พอร์ตที่ใช้: 80
หมายเหตุพิเศษ: ในกรณีส่วนใหญ่ พอร์ตนี้จะได้ถูกเปิดขึ้นสำหรับปริมาณการใช้เว็บ Windows Media Player จะยังสามารถใช้พร็อกซี HTTP เว็บจะได้รับการสตรีม unicast HTTP

ชนิดการส่งกระแสข้อมูล: MSBD กระแสข้อมูลการกระจาย
โพรโทคอลที่ใช้: MSBD TCP 1
พอร์ตที่ใช้: 7007
หมายเหตุพิเศษ: สำหรับเซิร์ฟเวอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์การสื่อสาร TCP7007 เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณกำลังทำการเชื่อมต่อ MSBD เซิร์ฟเวอร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ และเซิร์ฟเวอร์หนึ่งแล้วใช้พอร์ต 7007 เพิ่มเติมในการเชื่อมต่อสามารถถูกทำบนพอร์ตในช่วง 1024 5000 แบบสุ่ม ในบางกรณี เช่น Windows ตัวเข้ารหัสของสื่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ พอร์ตนี้สามารถเปลี่ยนการใช้เป็นค่าระหว่าง 1 ถึง 65000 ถ้าคุณกำลังใช้การเข้ารหัสสื่อ Windows กำหนดค่าให้ใช้นามแฝงของกระแสข้อมูลการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ Windows Media คุณต้องเปิดพอร์ตที่เหมาะสมสำหรับ DCOM ผ่านเข้าสู่ไฟร์วอลล์ ดู DCOM ในบันทึกย่อใต้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ชนิดการส่งกระแสข้อมูล: กระแสข้อมูลการกระจายของ HTTP
โพรโทคอลที่ใช้: TCP
พอร์ตที่ใช้: 80
หมายเหตุพิเศษ: ในกรณีส่วนใหญ่จะสามารถเปิดพอร์ตนี้สำหรับเว็บอยู่ traffic

ข้อควรพิจารณา DCOM พิเศษ

บางส่วนของ Windows Media คอมโพเนนต์ใช้ DCOM โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Windows Media Administrator และการเข้ารหัส สื่อ Windows ซึ่งมีการกำหนดค่าการใช้นามแฝงกระแสข้อมูล

โพรโทคอลที่ใช้: TCP, UDP
พอร์ตที่ใช้: TCP 135, UDP-135 และ UDP1 65000
หมายเหตุพิเศษ: DCOM จัดสรรพอร์ตหนึ่งสำหรับแต่ละขั้นตอนแบบไดนามิก คุณต้องตัดสินใจว่า พอร์ตจำนวนที่คุณต้องการปันส่วน ซึ่งจะเท่ากับจำนวนที่ใช้ในการประมวลผล DCOM พร้อมผ่านไฟร์วอลล์ คุณต้องเปิด UDP และ TCP พอร์ตสอดคล้องกับหมายเลขพอร์ตที่คุณเลือกทั้งหมด นอกจากนี้ คุณต้องเปิด TCP/UDP 135 ซึ่งใช้สำหรับการแมปจุดสิ้นสุด RPC ระหว่างสิ่งอื่น ๆ นอกจากนี้ คุณต้องทราบ DCOM พอร์ตใดที่คุณสำรองไว้โดยใช้คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
      HKEY_LOCAL_MACHINES\Software\Microsoft\Rpc\Internet
				
คุณอาจจะต้องสร้างคีย์นี้

คำเตือน: การใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ Microsoft ไม่รับประกันว่า ปัญหาที่เป็นผลจากการใช้ที่ไม่ถูกต้องของ'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'สามารถแก้ไข โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ดูหัวข้อวิธีใช้ "เปลี่ยนคีย์และค่า" ในตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedit.exe) หรือหัวข้อ "เพิ่มและลบข้อมูลในใน Registry" และ "แก้ไขข้อมูลรีจิสทรี" วิธีใช้ต่าง ๆ ใน Regedt32.exe โปรดสังเกตว่า คุณควรสำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows NT คุณควรยังปรับปรุงของคุณ Emergency ซ่อมแซม Disk (ERD)

ที่นี่คือตัวอย่างของวิธีการจำกัดการ DCOM ช่วงพอร์ตที่ 10:

ชื่อค่า: พอร์ต
ชนิด: REG_MULTI_SZ
การตั้งค่า: ช่วงของพอร์ต อาจมีหลายบรรทัดเช่น: 3001 3010 135 ได้

ชื่อค่า: PortsInternetAvailable
ชนิด: REG_MULTI_SZ
การตั้งค่า: "Y"

ชื่อค่า: UseInternetPorts
ชนิด: REG_MULTI_SZ
การตั้งค่า: "Y"

caveat สุดท้ายที่หนึ่ง: คอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายนอกไฟร์วอลล์ต้องสามารถเข้าถึงภายในคอมพิวเตอร์ โดย IP แอดเดรสของพวกเขาจริง การแปลที่อยู่ proxying และอื่น ๆ จะไม่ได้รับอนุญาต

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 189416 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Media Services 4.1
Keywords: 
kbdswmm2003swept kbinfo kbmt KB189416 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:189416

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com