ข้อความแสดง "เกิดข้อผิดพลาดภายใน" ข้อผิดพลาดข้อใช้ Internet Explorer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 188952 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ Internet Explorer ผ่านการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นเมื่อคุณพยายามดูเว็บไซต์:
Internet Explorer ไม่สามารถเปิดอินเทอร์เน็ตไซต์ชื่อไซต์. ข้อผิดพลาดภายในเกิดขึ้นในส่วนขยายอินเทอร์เน็ตของ Windows
เมื่อคุณคลิกตกลงหน้า "นำทางถูกยกเลิก" ปรากฏใน Internet Explorer

สาเหตุ

พฤติกรรมนี้สามารถเกิดได้จากเหตุผลต่างๆ ดังต่อไปนี้::
 • ถ้าคุณเริ่ม 1.x Net.Medic โดยซอฟต์แวร์ VitalSigns หลังจากที่คุณสร้างการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ แต่ ก่อนที่คุณเริ่มเปิด Internet Explorer
 • ถ้าแฟ้ม Wsock32.dll รุ่นไม่ถูกต้องมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ไม่มีสำเนาของแฟ้ม Wsock32.dll ในโฟลเดอร์รากที่สอง
 • การปรับปรุง 2.0 Winsock ไม่ถูกต้องบนคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้ง
 • คีย์ Winsock2 ในรีจิสทรีเสียหาย
 • มีหลายสำเนาของแฟ้ม Winsock.dll บนคอมพิวเตอร์
 • ไม่ติดตั้ง TCP/IP

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการที่เหมาะสม:

การใช้ Net.Medic

 1. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ เมื่อคุณเห็นหน้าจอเริ่มต้นของ Windows 95 หรือ Windows 98 กด และแป้น SHIFT ค้างไว้สำหรับระยะเวลาการเริ่มต้นระบบ Windows
 2. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในระหว่างการเริ่มต้น ปล่อยแป้น SHIFT และป้อนข้อมูลของคุณเข้าสู่ระบบโดยปกติ ก่อนที่คุณคลิกตกลงกด ค้างแป้น SHIFT ค้างหนึ่งครั้ง
 3. หลังจากที่คุณได้รับการตรวจสอบว่า Net.Medic จึงไม่เริ่มทำงาน การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และดาวน์โหลดการปรับปรุงจากเว็บไซต์ของของ VitalSigns ซอฟต์แวร์

รุ่นที่ไม่ถูกต้องของแฟ้ม Wsock32.dll

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกปิดการทำงานคลิก "รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ในโหมด MS-DOS, "แล้ว คลิกใช่หรือตกลง.
 2. ที่พรอมต์ MS-DOS พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter
  ไดรฟ์:
  โดย:ไดรฟ์:คืออักษรชื่อไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการติดตั้ง Windows บนไดรฟ์ C พิมพ์c:.
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง:
  cd\windows\system

  ren wsock32.dll wsock32.old

  exit
 4. แยกสำเนาใหม่ของแฟ้ม Wsock32.dll Windows\System ในโฟลเดอร์ ถ้าคุณใช้ Windows 95 คุณสามารถแยกแฟ้ม Wsock32.dll จากตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:

  • แฟ้ม cabinet Win95_11.cab บนซีดีรอม Windows 95
  • แฟ้ม cabinet Win95_12.cab บนดิสก์ของ Windows 95 DMF เดิม
  • แฟ้ม cabinet Win95_19.cab บน DMF ไม่ใช่ดิสก์ต้นฉบับของ Windows 95
  • แฟ้ม cabinet Win95_18.cab บน Windows 95 OEM การบริการนำออกใช้ 2 CD-ROM
  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการแยก โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  129605วิธีการขยายไฟล์ต้นฉบับต่างๆ ที่บีบอัดไว้ของ Windows
  ถ้าคุณใช้ Windows 98 คุณสามารถแยกแฟ้ม Wsock32.dll ใช้เครื่องมือ System File Checker สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ System File Checker โปรดดู "System File Checker Tool" ส่วนของบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  129605วิธีการขยายไฟล์ต้นฉบับต่างๆ ที่บีบอัดไว้ของ Windows
 5. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณตามปกติ

คัดลอกที่สองของ Wsock32.dll ในโฟลเดอร์ราก

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนชื่อแฟ้ม Wsock32.dll ในโฟลเดอร์ราก Wsock32.old แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อแฟ้ม คลิกเริ่มการทำงานคลิกวิธีใช้คลิกการดัชนีแท็บ ชนิดการเปลี่ยนชื่อแล้ว คลิกสองครั้ง "การเปลี่ยนชื่อแฟ้ม" topic.

Winsock 2.0 Update Is Not Properly Installed

Remove the Winsock update by using the Ws2bakup.bat file. For additional information, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
191064Error Messages When Running TCP/IP-Based Utilities or Programs

The Winsock2 Key in the Registry Is Damaged

 1. Uninstall Dial-Up Networking.
 2. Using Regedit, remove the following key:
  HKEY_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
 3. After removing the key, reinstall Dial-Up Networking.

Multiple Copies of the Winsock.dll File on the Computer

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่ค้นหาแล้ว คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์.
 2. ในการการตั้งชื่อกล่อง ชนิดwinsock.dll.
 3. ในการค้นหาในกล่อง คลิกLocal hard drives.
 4. คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้.
 5. Right-click a Winsock.dll file that is not in the Windows folder, and then clickลบ. Repeat for each extra copy of the Winsock.dll file that is not in the Windows folder.

TCP/IP Is Not Installed

Install TCP/IP:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งNetwork.
 3. คลิกaddคลิกProtocolแล้ว คลิกadd.
 4. ในการผู้ผลิตกล่อง คลิกMicrosoft. ในการNetwork Protocolsกล่อง คลิกTCP/IPแล้ว คลิกตกลง.
 5. คลิกตกลงแล้ว คลิกใช่when you are prompted to restart your computer.

สถานะ

VitalSigns Software has confirmed this to be a problem with Net.Medic version 1.x.

ข้อมูลเพิ่มเติม

The third-party product discussed in this article is manufactured by a vendor independent of Microsoft; we make no warranty, implied or otherwise, regarding this product's performance or reliability.

The third-party contact information included in this article is provided to help you find the technical support you need. This contact information is subject to change without notice. Microsoft in no way guarantees the accuracy of this third-party contact information.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 188952 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Keywords: 
kb3rdparty kberrmsg kbprb kbmt KB188952 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:188952
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com