บริการของเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ Microsoft ในการแก้ไขปัญหา

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 188305 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

แม้ว่าไม่มีวิธี centralized เพื่อดูว่า รายการเรียกดูผ่าน WAN สมบูรณ์ มีเทคนิคเพื่อดูว่าเซิร์ฟเวอร์ในเซ็กเมนต์เฉพาะที่แสดงอยู่ในรายการการเรียกดูในเซ็กเมนต์ระยะไกล สามารถใช้เทคนิคเดียวกันเหล่านี้ในเซ็กเมนต์ทั้งหมดทั่วทั้ง WAN อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ของการทดสอบเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลง ตามบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเบราว์เซอร์ elections เกิดขึ้น เฉพาะหากเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดในโดเมนตลอด WAN คงที่เรียบร้อยแล้ว และไม่มีเซิร์ฟเวอร์มาออนไลน์ หรือทำงานแบบออฟไลน์ ผลลัพธ์ของการทดสอบเหล่านี้มีความหมายเมื่อเวลาผ่านไป

การทดสอบที่อธิบายไว้ด้านล่างอาศัยอยู่กับโปรแกรมอรรถประโยชน์ Browstat.exe จากเครื่องมือการสนับสนุนของ Microsoft Windows มีการแสดงผลตัวอย่างสำหรับ TCP/IP protocol เท่านั้น ตามที่ มีการวินิจส่วนใหญ่เครือข่ายปัญหาฉัย การแก้ไขปัญหาการบริการเบราว์เซอร์ ผู้ดูแลต้องมีทราบเต็มของขอบเขตการแบ่งส่วนของเครือข่ายและการกำหนดค่าเราเตอร์บนเครือข่าย เป็นตัวอย่าง สมมติว่า ไคลเอนต์ในเซ็กเมนต์ระยะไกลไม่มีเซิร์ฟเวอร์ในรายการการเรียกดูที่อยู่ในเซ็กเมนต์อื่น

เนื่องจากความความเวลาของบริการเบราว์เซอร์และการใช้ของ datagrams เผยแพร่ คุณจะไม่ทำขั้นตอนเหล่านี้จนกว่าจะหลังจากที่คุณรอรอบ 48 นาที (การเผยแพร่เต็มวนในสภาพแวดล้อมของโดเมนเซ็กเมนต์หลาย)

โปรดจำไว้ว่า การแก้ปัญหาชื่อจากเบราว์เซอร์ทั้งหมดมีสำคัญ และสิ่งแรกที่จะทำอย่างไรว่าเพื่อ สร้างโครงสร้างพื้นฐานการจำแนกชื่อแข็ง มี WINS เวลาจำนวนมากสามารถถูก wasted ความพยายามที่ติดตามลงเบราว์เซอร์ปัญหา ซึ่งจริงเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับการจำแนกชื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. ค้นหาเบราว์เซอร์หลักในเซ็กเมนต์ที่เซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ เรียกใช้คำสั่งนี้ในเซ็กเมนต์ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ขาดหายไป:
  สถานะ browstat
  การตอบสนองไม่เหมือนกับข้อความ:
  สถานะสำหรับโดเมนDomainNameในการขนส่ง \Device\NetBT_IEEPRO1

  เรียกดูอยู่บนโดเมน
  ชื่อหลักของเบราว์เซอร์คือ:MasterBrowser
  เบราว์เซอร์หลักที่ใช้สร้าง 1381
  เซิร์ฟเวอร์การสำรองข้อมูลที่ 1 การดึงข้อมูลมาจากการวางแผนหลักBackupBrowser
  \\SmallerServer
  ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ 100 ในโดเมนDomainNameในการขนส่ง
  \Device\NetBT_IEEPRO1
  ไม่มีโดเมน 1500 ในโดเมนDomainNameในการขนส่ง
  \Device\NetBT_IEEPRO1
  ข้อมูลนี้จะบ่งชี้การเซิร์ฟเวอร์ที่จะทำหน้าที่เป็นเบราว์เซอร์หลักในเซ็กเมนต์ อย่างไรก็ตาม ถ้าเบราว์เซอร์หลักภายในไม่ช้าในการตอบสนอง รายละเอียดนี้อาจได้รับจากเบราว์เซอร์หลักอื่น

  ผลลัพธ์ของคำสั่งนี้ให้สายอักขระ "\Device\Protocol_NIC" ซึ่งคุณสามารถใช้ ด้วยกันbrowstatคำสั่ง

  การค้นหาเบราว์เซอร์หลักภายในเซ็กเมนต์ของไคลเอ็นต์ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  browstat getmaster \device\netbt_el59x1domainname
  ใช้แบบสถานะ:หรือgetmasterส่งสวิตช์ DomainName <1d>แบบสอบถาม และส่งกลับค่าเบราว์เซอร์หลักปัจจุบันสำหรับเซ็กเมนต์นั้น บริการของเบราว์เซอร์ไม่ได้ถูกใช้เพื่อค้นหาคอมพิวเตอร์เครื่องใดที่จะทำหน้าที่เป็นเบราว์เซอร์หลัก คุณสามารถทำตามขั้นตอนนี้จากระยะไกลหากมีใช้บริการเบราว์เซอร์เองเพื่อระบุว่า คอมพิวเตอร์เครื่องใดที่จะทำหน้าที่เป็นเบราว์เซอร์หลักในเซ็กเมนต์ แต่ต้องการผู้ดูแลต้องทราบชื่อของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดในแต่ละเซ็กเมนต์ นอกจากนี้ อยู่เทคนิคการแก้ปัญหาดีเนื่องจากบริการเบราว์เซอร์เองกำลังถูกใช้ในการแก้ไขปัญหาในเบราว์เซอร์ และแม้ว่าไม่มีปัญหาในส่วนนี้ของเบราว์เซอร์ รายการที่ถูกส่งกลับอาจล้าสมัยได้มากตาม 36 นาที การตรวจสอบรายการเบราว์เซอร์หลักบนโดเมนจากระยะไกล เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้: </1d>
  browstat ดู \device\netbt_ieepro1 \\pdcname | findstr /i mbr
  ขั้นตอนถัดไป ผู้ดูแลระบบต้องพิจารณาว่าเบราว์เซอร์หลักที่มีในเซ็กเมนต์ที่ประกอบด้วยชื่อของเซิร์ฟเวอร์ขาดหายไป

  ถ้าไม่พบเบราว์เซอร์หลัก คุณสามารถบังคับให้ election ข้อได้ โดยการหยุด และเริ่มการทำงานของบริการเบราว์เซอร์บนตัวควบคุมโดเมนที่อยู่ในเซ็กเมนต์ของเซิร์ฟเวอร์ ในสองสามนาที เรียกใช้การทดสอบนี้อีกครั้ง หรือ บนคอนโซลของเซิร์ฟเวอร์ในเซ็กเมนต์ของเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถบังคับให้มี election โดยการเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  browstat \device\netbt_ieepro1 ที่เลือกdomainname
 2. ดูว่า เบราว์เซอร์หลักมีชื่อของเซิร์ฟเวอร์ในรายการนั้น เบราว์เซอร์หลักเป็นเซิร์ฟเวอร์แรกในกลุ่มการติดต่อสื่อสารที่ต้องประกอบด้วยชื่อของเซิร์ฟเวอร์ขาดหายไป การทดสอบนี้กำหนดว่า เป็นเว็บเบราว์เซอร์หลักได้รับเฟรมการประกาศโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ โปรดสังเกตว่า สตริงที่ "\device..." ได้รับจากการแสดงผลด้านบน เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  \device\netbt_ieepro1 มุมมอง browstat \\masterbrowser| findstr /imissingserver
  ถ้าเบราว์เซอร์หลักมีเซิร์ฟเวอร์ในรายการนั้น คำสั่งจะกลับสู่การตอบสนองที่เหมือนกับ:
  \\MissingServer04.00 NT (W, S, NT, PBR, DFS) "คำอธิบาย" ของเซิร์ฟเวอร์
  \\MissingServer
  ถ้าไม่มีชื่อของเซิร์ฟเวอร์เป็นเว็บเบราว์เซอร์หลักภายใน คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งต่อไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ บนเซ็กเมนต์ของเซิร์ฟเวอร์ขาดหายไป:
  browstat forceannounce \device\netbt_el59x1domainname
  หรือ คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จากคอนโซลของเซิร์ฟเวอร์ขาดหายไป:
  browstat announce \device\netbt_el59x1domainname
  It may be useful to verify that the missing server can map a network drive to the master browser to verify network connectivity.

  Also, you can reboot the server to force a Host Announcement frame.

 3. Determine if the PDC has received the server's name from the master browser. Run the following command:
  browstat view \device\netbt_ieepro1 \\pdc| findstr /imissingserver
  The output should be similar to:
  \\MissingServerNT 04.00 (W,S,NT,PBR,DFS) "Description" of server
  \\MissingServer
  If the server's name is missing, it is probably because of name resolution problems. For the PDC to obtain the list of servers from the master browser, the server's master browser must be able to resolve the DomainName<1b> name so that it can send the directed Master Announcement frame by using UDP port 138. For the PDC to respond to this announcement to obtain the server's name, it must be able to resolve the master browser's computer name. (For the server's master browser to obtain the domain-wide list from the PDC, it, too, must be able to resolve the PDC's computer name.) </1b>

  Name resolution in both directions is critical. To verify that the server's master browser can resolve the DomainName<1b> entry, run the following command: </1b>
  browstat getpdc \device\netbt_el59x1domainname
  To verify that the PDC and the master browser can resolve each other's computer name, map a network drive from the master browser to the PDC and from the PDC to the master browser. If any of these steps does not work, resolve the name resolution problem.

 4. Determine the master browser on the client's segment. Do this by using the same steps as in step 1, but on the client's segment.
 5. Determine if the master browser has the missing server's name on the client's segment. Run the following command:
  browstat view \device\netbt_ieepro1 \\mbclientseg| findstr /imissingserver
  If the server has the entry, the output should be similar to:
  \\MissingServerNT 04.00 (W,S,NT,PBR,DFS) "Description" of server
  \\MissingServer
  If the master browser does not have the missing server's name, it is probably because of a name resolution problem. Verify that the master browser on the client's segment is able to resolve the DomainName<1b> name by running the following command: </1b>
  browstat getpdc \device\netbt_el59x1domainname
  Also, the master browser must be able to resolve the computer name of the PDC. To verify this, map a network drive to the PDC.

  If either of these tests does not work, resolve the name resolution problems.

 6. Determine the backup browsers on the client's segment. To reduce the demands on the segment master browser, when a client requests a browse list, it will choose a backup browser if one is available. Therefore, it is more likely that all the clients will use backup browsers. There are two ways to determine the local backup browsers for this segment.

  From the master browser's console, run the following command:
  browstat locallist \device\netbt_ieepro1 | findstr /i bbr
  This will return a list of entries similar to:
  \\BackupBrowser04.00 NT (DFS BDC, NT, BBR, W, S ) "คำอธิบาย" ของเซิร์ฟเวอร์
  \\BackupBrowser
  เมื่อต้องการระยะไกล คำสั่งนี้ให้เบราว์เซอร์หลัก เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  \device\netbt_ieepro1 มุมมอง browstat \\masterbrowser0x40000000 | findstr /i bbr
  หมายเหตุ:: สถานะนี้ถูกกำหนดในการต่อไปนี้ CIFS การเรียกดู Protocol เอกสาร:

  ftp://ftp.microsoft.com/developr/drg/cifs/cifsbrow.doc
 7. ตรวจสอบว่า เบราว์เซอร์ที่มีการสำรองข้อมูลมีชื่อของเซิร์ฟเวอร์ขาดหายไปหรือไม่ สำหรับไคลเอนต์ทั้งหมดในส่วนนี้เพื่อเรียกคืนรายการเลือกดูที่เชื่อถือได้ คุณต้องตรวจสอบเบราว์เซอร์ทุกสำรองสำหรับชื่อของเซิร์ฟเวอร์ขาดหายไป สำหรับแต่ละเบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูล เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  \device\netbt_ieepro1 มุมมอง browstat \\backupbrowser| findstr /imissingserver
  ถ้าไม่ประกอบด้วยชื่อของเซิร์ฟเวอร์ขาดหายไปเบราว์เซอร์สำรอง ตรวจสอบว่า เป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการสำรองข้อมูลสามารถแมปไดรฟ์เครือข่ายไปยังเบราว์เซอร์หลัก บทบาทของเบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูลมีบทบาทของเบราว์เซอร์แบบไดนามิกมากที่สุด เบราว์เซอร์หลักแนะนำผู้ใช้เบราว์เซอร์ที่เป็นไปได้เพื่อที่กลายเป็น เบราว์เซอร์ที่มีการสำรองข้อมูลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการโหลดเบราว์เซอร์ รอ 12 นาที และจากนั้น ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 และ 7
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีชื่อคอมพิวเตอร์อาจไม่มีอยู่ในรายการที่มีการเรียกดู คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
231312ชื่อคอมพิวเตอร์ที่ขาดหายไปในรายการที่มีการเรียกดู

multihomed ประเด็น

สำหรับ PDC เพื่อสร้างรายการโดเมนทั้งที่หนึ่ง นั้นไม่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ homed หลาย แต่ละเบราว์เซอร์หลักในเซ็กเมนต์ระยะไกลจะทำการเชื่อมต่อไปยัง PDC เนื่องจากมีไม่รับประกันว่า เบราว์เซอร์ทุกหลักจะเลือกอินเทอร์เฟซเดียวกันบน PDC, PDC ต้องถูกเดียว-homed เพื่อให้สามารถสามารถสร้างรายชื่อทั้งโดเมนเดียวกัน นอกจากนี้ เบราว์เซอร์หลักทั้งหมดต้อง homed เดียวกัน ทุก ๆ 12 นาที เบราว์เซอร์หลักเชื่อมต่อไปยัง PDC และรายการทั้งโดเมนการร้องขอ เบราว์เซอร์หลักแล้วออกเฟรมเบราว์เซอร์การประกาศของต้นแบบการ PDC บอกให้เชื่อมต่อกับเบราว์เซอร์หลัก และรับของรายการภายในเครื่อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยัง PDC ไม่รักษาแยกต่างหากสำหรับแต่ละอินเทอร์เฟซในเบราว์เซอร์หลัก ip แอดเดรส เมื่อ PDC เชื่อมต่อกับเบราว์เซอร์หลัก นั้นเท่านั้นรับรายชื่อของคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บรวบรวมบนอินเทอร์เฟซที่เฉพาะ

ข้อควรพิจารณาอื่น ๆ

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาการทำงานของเบราว์เซอร์ที่เป็นระยะ ๆ และจำเป็นต้องทำการทดสอบเหล่านี้ คุณอาจจำเป็นต้อง dedicate คอมพิวเตอร์บนแต่ละส่วนการเก็บรักษารายการโดเมนทั้งที่สอดคล้องกัน ถ้าเซิร์ฟเวอร์มักจะปิด และเริ่มใหม่ ควรวาง BDC แบบ ถ้าหมายเลขของเซ็กเมนต์ไม่ใหญ่ หรือ อย่างน้อยที่สุดเซิร์ฟเวอร์ของสมาชิกที่ใช้ Windows บนแต่ละส่วนกับรีจิสทรี IsDomainMaster การตั้งค่าการตั้งค่าเป็น True ซึ่งจะให้เซิร์ฟเวอร์มีขอบระหว่าง elections ในกลาย เบราว์เซอร์หลักสำหรับเซ็กเมนต์

ถ้าไม่มีขั้นตอนข้างต้นทำงานเพื่อช่วยให้คุณสามารถดำเนินตามขั้นตอนถัดไป ตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ของเบราว์เซอร์ที่คุณระบุไม่ได้มีข้อผิดพลาด "ชื่อในการขัดแย้งกัน" คุณสามารถตรวจสอบนี้ โดยการเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
nbtstat - n
คุณสามารถใช้คำสั่งนี้จากระยะไกล โดยใช้การ-aหรือ-การสลับไป

เบราว์เซอร์ที่ไม่สำคัญมากในการตั้งค่าคอนฟิกของเราเตอร์ทั่วทั้ง WAN เนื่องจากหน้าที่เบราว์เซอร์กำลังขึ้น elections เผยแพร่ การเผยแพร่ UDP ต้องไม่ถูกส่งต่อ ลักษณะการทำงานผิดปกติอาจเกิดขึ้นหากมีการส่งต่อการรับส่งข้อมูลการออกอากาศ UDP ในทิศทางหนึ่งแต่ไม่อื่น ๆ ซึ่งอาจสร้างเหตุการณ์การเบราว์เซอร์ "8003" สาเหตุรอบที่ต่อเนื่องของ elections

ขั้นตอนอื่นที่คุณสามารถใช้เพื่อลองแก้ไขปัญหาที่มีการ จับภาพการรับส่งข้อมูลเครือข่ายกับตัววิเคราะห์คำของโพรโทคอลเช่นเครื่องมือการตรวจสอบเครือข่าย Microsoft เมื่อต้องการดูการแลกเปลี่ยนของเบราว์เซอร์โดยตรง คุณสามารถหยุด และเริ่มบริการเบราว์เซอร์ใหม่แล้ว แต่ไม่รับประกันไม่ว่า เบราว์เซอร์จะถือว่าบทบาทที่เหมือนกันที่คุณได้หลังจากที่คุณหยุด และเริ่มการทำงานของบริการเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้อาจเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบการสื่อสารเมื่อเบราว์เซอร์หลักร้องขอรายชื่อโดเมนทั้งจาก PDC และต่อทันทีเมื่อ PDC ร้องขอในรายการภายในจากเบราว์เซอร์หลัก After the browser service has started on the master browser, within one or two minutes the full exchange should take place. Configure the protocol analyzer's capture buffer and frame size settings to allow for this quantity of traffic.

The list of servers returned by the browse service prior to Windows NT 4.0 was limited to 64 KB in size. When this size is exceeded, you will see a truncated alphabetical list of servers. To avoid this behavior, all browsers must be running Windows NT version 4.0 or later.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information, refer to the "Microsoft Windows NT Browser" white paper at the following Microsoft Web site:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc767893.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 188305 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
Keywords: 
kbinfo kbnetwork kbtshoot kbmt KB188305 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:188305

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com