คำอธิบายของการบริการของเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ Microsoft

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 188001 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บริการไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ของ Microsoft Windows 2000 และ Windows XP แทนที่ใช้ใน Windows รุ่นก่อนหน้านี้ในการให้บริการเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ จำแนกชื่อระบบอินพุต/เอาท์พุตพื้นฐาน (NetBIOS) เครือข่าย ที่ เบราว์เซอร์ใน Windows 2000 มีบริการสำหรับย้อนหลังความเข้ากันได้ มีคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่กำลังเรียกใช้ Windows รุ่นก่อนหน้านี้

บทความนี้อธิบายวิธีการพื้นฐานที่คอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ แสดงฟังก์ชันการทำงานของรายการเรียกดูไปยังไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์บนเครือข่าย คำอธิบายโดยละเอียดของส่วนประกอบต่าง ๆ ของเบราว์เซอร์ ให้ดู เอกสารต่อไปนี้:
  • Microsoft Windows NT 4.0 ทรัพยากร Kitบท 3 "บริการเบราว์เซอร์ Windows NT 4.0"
  • เอกสาร "CIFS/อี โพรโทคอเบราว์เซอร์" พร้อมใช้งาน ที่ต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:
    ftp://ftp.microsoft.com/developr/drg/cifs/cifsbrow.doc
  • ตั้งค่ารีจิสทรีเบราว์เซอร์ที่อธิบายไว้ในแฟ้ม Microsoft Windows NT 4.0 ทรัพยากร Kit Regentry.hlp
ฟังก์ชันหลักของบริการเบราว์เซอร์จะแสดงรายการของ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันทรัพยากรในโดเมนของผู้ใช้พร้อมกับรายการ โดเมนและ workgroup ชื่ออื่นผ่านเครือข่ายพื้นที่ทั้ง (WAN) นี้ รายการให้ไว้ไปยังไคลเอนต์ที่ดูทรัพยากรของเครือข่ายกับเครือข่าย บริเวณใกล้เคียงหรือคำสั่ง NET VIEW

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการของเบราว์เซอร์เก็บรายการของชื่อโดเมนหรือชื่อเวิร์กกรุ๊ป คอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน และโพรโทคอลที่ถูกใช้บนคอมพิวเตอร์แต่ละตัว ส่วนของเครือข่ายถูกใช้ โดยคอมพิวเตอร์ที่รันบริการเบราว์เซอร์ เรียนเลือกที่ในแต่ละส่วนของเครือข่าย เบราว์เซอร์หลักคือจะจากกลุ่มของ คอมพิวเตอร์อยู่ในเซ็กเมนต์ที่ใช้บริการเบราว์เซอร์

รับผิดชอบในการรวบรวมโฮสต์หรือเซิร์ฟเวอร์เบราว์เซอร์หลัก ประกาศ ซึ่งจะถูกส่งเป็น datagrams ทุกนาที 12 โดยแต่ละ เซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายเซ็กเมนต์ของเบราว์เซอร์หลัก เบราว์เซอร์หลัก แนะนำให้ที่เบราว์เซอร์ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับแต่ละส่วนของเครือข่ายจะกลายเป็น เบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูล เบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูลบนเครือข่ายที่กำหนดเซ็กเมนต์ที่มีการ เรียกดูรายการต่าง ๆ ไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่อยู่ในเซ็กเมนต์เดียวกัน

หมายเหตุ: ในโครงสร้างโดเมน Windows NT ตัวควบคุมโดเมนหลัก (PDC) จะถูกเลือกเป็นโดเมนหลักเบราว์เซอร์เสมอ สามารถ pdc ไปเท่านั้น โดเมนหลักเบราว์เซอร์ได้ ถ้าเป็น PDC ไม่มี โดเมนหลัก เบราว์เซอร์จะไม่พร้อมใช้งาน และคุณจะไม่สามารถรับรายการเรียกดูจาก เวิร์กกรุ๊ปอื่นที่ไม่ใช่คุณอยู่ในเวิร์กกรุ๊ป

บนเครือข่ายที่กำหนดเซ็กเมนต์ ไม่มีเบราว์เซอร์หลักเดียวเท่านั้น โดเมนทั้งหมด ตัวควบคุมอื่นที่ไม่ใช่ PDC ถูกกำหนดให้เป็นเบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูล นอกจากนี้ หนึ่งเบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูลถูกปันส่วนสำหรับคอมพิวเตอร์ทุก 32 บน ส่วนของเครือข่าย

ในการกำหนดค่า workgroup ที่ประกอบด้วยบนเวิร์กสเตชันของ Windows NT คอมพิวเตอร์ มีอยู่เสมอเบราว์เซอร์หลักหนึ่ง ถ้ามีอย่างน้อยสอง Windows ใช้เวิร์กสเตชัน NT คอมพิวเตอร์ในเวิร์กกรุ๊ป ไม่มีนอกจากนี้ เบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูลหนึ่ง สำหรับทุก ๆ 32 เวิร์กสเตชันของ Windows NT คอมพิวเตอร์ที่ใช้ ในเวิร์กกรุ๊ป ไม่มีเบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูลอื่น

ถ้าไม่มีตัวควบคุมโดเมนที่มีอยู่ในเครือข่ายกำหนดเซ็กเมนต์ จาก นั้นกระบวนการเลือกเริ่มต้นที่เลือกเบราว์เซอร์หลัก และ เบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเซ็กเมนต์โดยใช้ต่อไปนี้ ลำดับความสำคัญ:

Windows 2000 Server
Windows 2000 Professional
Microsoft Windows NT 4.0 Server องค์กร Edition
เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows NT 4.0
เวิร์กสเตชันของ Microsoft Windows NT 4.0
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows 95
Microsoft Windows สำหรับเวิร์กกรุ๊ป 3.11

บทบาทของเบราว์เซอร์หลักของโดเมน

เนื่องจากบริการเบราว์เซอร์ถูกผูกไว้ ด้วยเซ็กเมนต์ที่ออกอากาศและแต่ละ เบราว์เซอร์หลักรักษารายการของตัวเองแยกต่างหาก ต้องมีวิธีการ ผสานรายการเหล่านี้ลงในรายการโดเมนเดียวกัน มีฟังก์ชันการทำงานนี้ โดยเบราว์เซอร์หลักโดเมนที่อยู่ใน PDC สำหรับโดเมน ฟังก์ชันการทำงานนี้ไม่จำเป็นสำหรับโพรโทคอลเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่ ส่งควบคุม/อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล Protocol (TCP/IP)

มี PDC รับผิดชอบในการเชื่อมต่อกับ Windows เป็นหลักนอกจากนี้ เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตชื่อบริการ (WINS) ทุก ๆ นาทีที่ 12 เมื่อต้องการดูรายการของ รายการ<1b>ที่มีการลงทะเบียน โดย PDCs พิมพ์ของ DomainName ทั้งหมด ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งทำได้โดยการ MSRPC การร้องขอ R_WinsGetBrowserNames ชื่อเหล่านี้ พร้อมกับเวิร์กกรุ๊ป datagrams ประกาศรวบรวมไว้ โดยเบราว์เซอร์หลักที่ทั่วทั้งตัว WAN สร้างรายการทั้งหมดของชื่อโดเมนและเวิร์กกรุ๊ป ชื่อ ค้นพบ โดย workgroup ข้อความประกาศจะมีความสำคัญขึ้นมา จาก WINS ชื่อโดเมนและ workgroup เหล่านี้ยังประกอบด้วยชื่อของการ เซิร์ฟเวอร์การลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่ระบุในรายการการเรียกดู ในเหตุการณ์ ที่เซิร์ฟเวอร์ WINS จะไม่พร้อมใช้งาน หรือจะไม่ได้ลง ทะเบียน การ เบราว์เซอร์ของไคลเอ็นต์ร้องขอรายชื่อของเซิร์ฟเวอร์จากคอมพิวเตอร์ที่ ลงทะเบียนชื่อ การดำเนินการนี้จะกระทำในนามของไคลเอ็นต์โดย ของเบราว์เซอร์ และเรียกว่าฮอพคู่ </1b>

PDC ผสานรายการทั้งหมดที่รวบรวม โดยเบราว์เซอร์หลักที่แต่ละ เซ็กเมนต์ข้าม WAN ทุกนาที 12 เบราว์เซอร์หลักที่เชื่อมต่อกับ PDC เพื่อขอรับรายชื่อโดเมน รายการได้รับมา โดยครั้งแรก การออกการร้องขอ NetServerEnum ด้วยค่าสถานะของ 0xFFFFFFFF การร้องขอนี้ ดึงข้อมูลรายการทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์ภายในโดเมน วางแผนหลัก เบราว์เซอร์จากนั้นประเด็นที่เหมือนกันขอ ด้วยค่าสถานะของ 0x8000000 ซึ่ง การร้องขอทั้งหมดของชื่อโดเมนและเวิร์กกรุ๊ป

เพื่อเป็นสัญญาณ PDC เพื่อเรียกคืนรายการถูกรวบรวม โดยเบราว์เซอร์หลักนี้ เบราว์เซอร์หลักส่ง PDC เฟรมประกาศหลักที่ระบุโดยตรง ผ่านผู้ใช้เดตาแกรมโพรโทคอล (UDP) พอร์ต 138 ซึ่งสัญญาณ PDC ไป เชื่อมต่อไปยังเบราว์เซอร์หลัก และดึงรายชื่อทันที นี้ นอกจากนี้การสื่อสารจะดำเนินการกับคำขอ NetServerEnum ที่สอง แรก คำ ขอ NetServerEnum ที่ มีค่าสถานะ 0x40000000 ถูกนำออกใช้เพื่อร้องขอท้องถิ่น รายการของเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บรวบรวม โดยเบราว์เซอร์หลัก จากนั้น NetServerEnum ส่งคำขอ ด้วยค่าสถานะ 0xC0000000 เพื่อดึงข้อมูลภายในเวิร์กกรุ๊ป เฟรมข้อความประกาศที่ส่งมาจากเบราว์เซอร์หลักของโดเมนอื่น หรือ เวิร์กกรุ๊ปในการแบ่งส่วนของ แต่ละเบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูลในการตัดสินค้าจากคลังของเซ็กเมนต์ ขอ NetServerEnum ที่ มีค่าสถานะของ 0xFFFFFFFF และ 80000000 x ที่ 12 นาที ช่วงเวลาเพื่อดูรายการทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์ โดเมน และเวิร์กกรุ๊ป ชื่อ

การลงทะเบียนและระยะเวลา

เนื่องจากบริการเบราว์เซอร์ใช้ในการออกอากาศของเซิร์ฟเวอร์ ของ การสื่อสารผ่าน และ โดยคำจำกัดความที่ไม่น่าเชื่อถือได้ เมื่อเป็น เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ ทันทีส่งโฮสต์ประกาศเฟรม นี้ มีซ้ำขั้นตอน ที่ 4 นาที และอีกครั้ง ใน นาทีที่ 8 โดยดำเนินการ จากนั้น ทำซ้ำทุก ๆ นาที 12 หลังจากนั้น

อนุญาตให้มีการสูญเสียของเฟรมเดตาแกรมบาง เป็นการที่เหมาะสม คาดว่า จะเพิ่มเบราว์เซอร์หลักของเครือข่ายเซ็กเมนต์ที่กำหนด ชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเรียกดูรายการภายใน 12 นาทีหลังจากเริ่มต้นระบบ นอกเหนือจากจุดนี้ มีใช้ปริมาณการใช้งานด้านการเชื่อมต่อ และลำดับที่ กำลังเพิ่มเติม deterministic ภายใน 12 นาที เบราว์เซอร์หลักของเซ็กเมนต์ จะเชื่อมต่อ เพื่อ PDC เพื่อขอรับรายชื่อโดเมน และ ที่เหมือนกัน เวลา PDC จะเชื่อมต่อไปยังเบราว์เซอร์หลัก และเรียนรู้ของใหม่ เซิร์ฟเวอร์

เบราว์เซอร์หลักในเซ็กเมนต์ระยะไกลยังเชื่อมต่อไปยัง PDC ใน 12 นาที ช่วงเวลา และเรียนรู้ของเซิร์ฟเวอร์ใหม่ในเร็ว ๆ นี้ ภายใน 12 นาทีของรีโมท เรียนรู้การเบราว์เซอร์หลักของชื่อของคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ เบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูลทั้งหมด เชื่อมต่อกับเบราว์เซอร์หลักของพวกเขา ณจุดนี้ เบราว์เซอร์ทั้งหมดในแบบรีโมท เซ็กเมนต์ที่ทราบเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ในระบบ WAN multi-segment ยอดเงินสูงสุดของเวลาที่ควรใช้เวลาไคลเอนต์ทั้งหมดที่อยู่ภายในตัว โดเมนเมื่อต้องการดูคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เป็น 48 นาที (12 + 12 + 12 + 12) ในตัว เครือข่ายที่ออกอากาศและการใช้งานเครือข่ายได้ดีภายในตู้เซฟ พารามิเตอร์ ซึ่งรอบระยะเวลาควรเฉลี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเป็นเวลานาน (24 นาที)

การเอาคอมพิวเตอร์ออกจากรายการการเรียกดูอาจใช้เวลามากกว่า เมื่อต้องการอนุญาตให้ใช้ แพ้เฟรมเดตาแกรม เบราว์เซอร์หลักไม่สามารถเอาออกจากเซิร์ฟเวอร์ รายการของจนกว่าจะมีการส่งผ่านรอบระยะเวลาการประกาศ 3 ถ้าไม่มีเซิร์ฟเวอร์ ปิดลงอย่างสวยงาม หรือถ้ามีการเชื่อมต่อเครือข่ายหายไป เซิร์ฟเวอร์สามารถ ยังคงอยู่ในรายการของเบราว์เซอร์หลักสำหรับถึง 36 นาที หลังจากนี้ เวลา PDC จะรับการแจ้งเตือนเมื่อต้องการเอาชื่อเซิร์ฟเวอร์ เหมือนกัน กระแสการสื่อสารต่อไปนี้เมื่อต้องการเอาชื่อของเซิร์ฟเวอร์ ภายในนาทีที่ 12 เบราว์เซอร์หลักในเซ็กเมนต์ระยะไกลได้รับรายชื่อโดเมนจาก PDC และภายใน 12 นาที แต่ละเบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูลที่เชื่อมต่อกับต้นแบบ เบราว์เซอร์ กระบวนการนี้อาจใช้เวลานานเป็นนาที 72 จะเสร็จสิ้น (36 + 12 + 12 + 12) ถ้าเซิร์ฟเวอร์ถูกปิดลงอย่างสิ้นเชิง เบราว์เซอร์ ส่งเป็น เฟรมประกาศโฮสต์เดียวที่บ่งชี้ว่า จะไม่ทำหน้าที่เป็น เซิร์ฟเวอร์ เมื่อ มีการรับของนี้เดตาแกรม เบราว์เซอร์หลักทันที เอาเซิร์ฟเวอร์จากรายชื่อภายในเครื่องของคุณ บนเครือข่ายในการออกอากาศ และการใช้งานเครือข่ายได้ดีภายในพารามิเตอร์เซฟ รอบระยะเวลานี้ควร เฉลี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเป็นเวลานาน (36 นาที)

เนื่องจากบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ของเบราว์เซอร์ถูกกำหนดอย่างทันทีทันใด ด้วยเป็นครั้งคราว elections การกำหนดทิศทางของการสื่อสารที่ใช้ในการให้การ รายการการเรียกดูไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ระบุอาจเป็นเรื่องยาก ถ้าเป็นหลัก เบราว์เซอร์ถูกปิดลงอย่างสิ้นเชิง เบราว์เซอร์หลักบังคับให้การเลือก สำหรับการเบราว์เซอร์หลักใหม่ในระหว่างการปิดระบบ ถ้าเบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูลที่ชนะ เลือกที่มีการนำเสนอบนเครือข่ายนานพอจะได้รับการ รายการเรียกดูทั้งหมด เริ่มทำงานเป็นหลักมีเบราว์เซอร์ที่ใช้ตัวอย่างเต็ม รายการที่มีข้อมูลการเรียกดู และฟังก์ชันการทำงานของ'เรียกดู'ยังคงมีอยู่บนเครือข่าย เซ็กเมนต์ โดยไม่มีการขัดจังหวะ

ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกทำหน้าที่เป็น เบราว์เซอร์หลักไม่ได้ถูกปิดลง อย่างสวยงามหรือ ถ้าเป็นของเบราว์เซอร์หลักบังคับเลือกขอเดตาแกรม แพ้ อาจมีการหน่วงเวลาก่อนเรียกดูฟังก์ชันจะพร้อมใช้งานบน ส่วนของเครือข่าย ตัวเลือกของเบราว์เซอร์หลักใหม่จะเกิดขึ้นหากมี คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ร้องขอการเรียกดูรายการ และไม่สามารถค้นหาต้นแบบ เบราว์เซอร์ อาจใช้เวลาถึง 12 นาทีสำหรับเบราว์เซอร์ที่สำรองข้อมูลเพื่อค้นหา แสดงว่า เบราว์เซอร์หลักไม่มีอยู่ ขึ้นอยู่กับการใช้งานเครือข่าย

ความต้องการแก้ปัญหาชื่อ

การแก้ปัญหาชื่อข้ามโดเมนเป็นสำคัญสำหรับการกระจาย การเรียกดูแบบจำลองการทำงาน คอมพิวเตอร์ผ่าน WAN ทั้งหมดที่อยู่ เบราว์เซอร์หลักที่อาจเกิดขึ้นต้องสามารถแก้ไขชนิด DomainName รายการ<1b>สำหรับ pdc ไป หลังจากศักยภาพการเบราว์เซอร์หลักที่ได้รับการ ตอบแบบสอบถามสำหรับ PDC เป็นบวก เบราว์เซอร์หลักยังต้อง เมื่อต้องการแก้ไขชื่อคอมพิวเตอร์สามารถพิมพ์รายการ<00>ของ pdc ไป Pdc ไป ต้องสามารถแก้ไขชื่อของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่อยู่ที่เป็นไปได้ เบราว์เซอร์หลักเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อไป PDC ฟัง สำหรับข้อความประกาศหลักโดยตรงจากเบราว์เซอร์หลักที่พอร์ต UDP </00></1b>

ข้อความประกาศนี้ทริกเกอร์ PDC เมื่อต้องการแก้ไขชนิดของชื่อคอมพิวเตอร์ <00>ของเบราว์เซอร์หลัก และ การร้องขอการเรียกดูรายการที่รักษา โดยการวางแผนหลัก </00>

เมื่อเรียกดูรายการจะแสดงไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ต้องแก้ไขรายการชื่อ NetBIOS ของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยู่ในรายการเพื่อจัด ดูทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน ดังนั้น คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ทั้งหมดต้องสามารถ แก้ไขอยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในการ โดเมน ในการกำหนดค่าเครือข่ายส่วนใหญ่ ซึ่งหมายความ ว่า การกระจาย โครงสร้างพื้นฐาน WINS ต้องทำงานอย่างถูกต้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 188001 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มิถุนายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbinfo kbmt KB188001 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:188001

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com