Změna naslouchajícího portu terminálového serveru

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 187623 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Je také nutné předem vědět, jak registr obnovit v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovování a úpravách registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Ve výchozím nastavení používá terminálový server a služba Terminal Services systému Windows 2000 pro připojení klientů port TCP 3389. Společnost Microsoft nedoporučuje tuto hodnotu měnit. Pokud však bude nezbytné tento port změnit, postupujte podle následujících pokynů.

Další informace

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Změna výchozího portu u všech nových připojení vytvořených na terminálovém serveru:
 1. Spusťte nástroj Regedt32 a přejděte k následujícímu klíči:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
  POZNÁMKA: Výše uvedený klíč registru představuje jednu cestu. Z důvodu lepší čitelnosti byla zalomena.

 2. Vyhledejte podklíč PortNumber a všimněte si hodnoty 00000D3D (hodnota 3389 v šestnáctkové soustavě). Změňte číslo portu na novou hodnotu v šestnáctkové soustavě, kterou uložte.

  Změna portu pro určité připojení terminálového serveru:
  • Spusťte nástroj Regedt32 a přejděte k následujícímu klíči:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\připojení
   POZNÁMKA: Výše uvedený klíč registru představuje jednu cestu. Z důvodu lepší čitelnosti byla zalomena.
 3. Vyhledejte podklíč PortNumber a všimněte si hodnoty 00000D3D (hodnota 3389 v šestnáctkové soustavě). Změňte číslo portu na novou hodnotu v šestnáctkové soustavě, kterou uložte.

  POZNÁMKA: Vzhledem k tomu, že u terminálového serveru verze 4.0 nebylo zcela zaimplementováno používání alternativních portů, bude odborná pomoc poskytována pouze jako přiměřené úsilí. V případě potíží se může stát, že společnost Microsoft bude vyžadovat nastavení portu zpět na hodnotu 3389.

Změna portu na straně klienta

 1. Spusťte Správce připojení klienta.
 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Nové připojení a vytvořte nové připojení. Po dokončení průvodce by se mělo nové připojení zobrazit v seznamu.
 3. Zajistěte, aby bylo nové připojení zvýrazněno, a v nabídce Soubor klepněte na příkaz Exportovat. Uložte připojení jako soubor nazev.cns.
 4. Daný soubor CNS upravte v programu Poznámkový blok změnou hodnoty Server Port=3389 na hodnotu Server Port=xxxx, kde hodnota xxxx představuje nový port zadaný na terminálovém serveru.
 5. Naimportujte soubor zpět do Správce připojení klienta. Pokud jste zachovali stejný název souboru, zobrazí se pravděpodobně výzva k přepsání aktuálního souboru. Přepsání potvrďte. Provedením uvedeného postupu jste u klienta zadali správné nastavení portu, které odpovídá změněným možnostem nastavení terminálového serveru.
POZNÁMKA: Klient ActiveX terminálového serveru systému Windows 2000 se připojuje pouze k portu TCP 3389. Tuto konfiguraci nelze změnit. Klient ActiveX terminálového serveru systému Microsoft Windows XP a Microsoft Windows Server 2003 možnost změny nastavení portu podporuje. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
326945 Změna naslouchajícího portu ve webovém klientovi terminálového serveru systému Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

POZNÁMKA: Terminálový server je nutné před aktivací nového naslouchajícího portu restartovat nebo je třeba znovu vytvořit službu naslouchání protokolu RDP prostřednictvím konfigurace služby Terminal Services.

Vlastnosti

ID článku: 187623 - Poslední aktualizace: 18. května 2011 - Revize: 6.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Klíčová slova: 
kbinfo KB187623

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com