Смяна на порта за прослушване на терминалния сървър

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 187623 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
ВАЖНО: Тази статия съдържа информация за модифициране на системния регистър. Преди да модифицирате системния регистър, трябва да се уверите, че е направено негово резервно копие, както и че разбирате начините за възстановяване на регистъра при възникване на проблем. За информация относно резервното копиране, възстановяването и редактирането на системния регистър щракнете върху посочения по-долу номер на статия от базата знания на Microsoft:
256986 Описание на системния регистър на Microsoft Windows
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

По подразбиране терминалният сървър и терминалните услуги на Windows 2000 използват TCP порта 3389 за клиентски връзки. Microsoft не препоръчва тази стойност да бъде променяна. Ако все пак се наложи да смените този порт, следвайте инструкциите по-долу.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправилното използване на редактора на системния регистър може да предизвика сериозни проблеми, които да наложат преинсталиране на вашата операционна система. Microsoft не може да гарантира, че ще сте в състояние да разрешите проблемите, възникнали вследствие на неправилното използване на редактора на системния регистър. Използвайте редактора на системния регистър на свой собствен риск.

За да промените подразбиращия се порт за всички нови връзки, създавани на терминалния сървър, изпълнете следните инструкции:
 1. Стартирайте Regedt32 и се придвижете към ключа:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
  БЕЛЕЖКА: Фигуриращият по-горе ключ на регистъра е пълен път, част от който е пренесена на друг ред за по-лесно прочитане.

 2. Намерете подключа "PortNumber" и забележете стойността на 00000D3D (3389 в шестнадесетичен формат). Променете номера на порта в шестнадесетичен формат и запаметете новата стойност.

  За да промените порта за конкретна връзка на терминалния сървър, изпълнете следните инструкции:
  • Стартирайте Regedt32 и се придвижете към ключа:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\връзка
   БЕЛЕЖКА: Фигуриращият по-горе ключ на регистъра е пълен път, част от който е пренесена на друг ред за по-лесно прочитане.
 3. Намерете подключа "PortNumber" и забележете стойността на 00000D3D (3389 в шестнадесетичен формат). Променете номера на порта в шестнадесетичен формат и запаметете новата стойност.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като използването на алтернативни портове не е реализирано напълно в Terminal Server 4.0, Microsoft ще предоставя поддръжка само "в разумни граници" и може да ви накара да върнете предишното значение на порта (3389), ако възникнат някакви проблеми.

За да промените порта на страната на клиента, направете следното:

 1. Отворете Client Connection Manager (Диспечера на клиентските връзки).
 2. В менюто File ("Файл") щракнете върху New Connection ("Нова връзка") и създайте новата връзка. След използването на съветника в този списък трябва да се появи нова връзка.
 3. Маркирайте новата връзка и в менюто File ("Файл") щракнете върху Export ("Експортиране"). Запаметете я под името име.cns.
 4. С помощта на инструмента Notepad (Бележник) редактирайте .cns файла, като промените "Server Port=3389" на "Server Port=xxxx", където xxxx е новият порт, който сте посочили на терминалния сървър.
 5. Импортирайте файла обратно в Client Connection Manager (Диспечера на клиентските връзки). Може да се наложи да замените текущия файл, ако той има същото име. Направете това. Вече притежавате клиент с правилни настройки на порта, отговарящи на променените настройки на терминалния сървър.
БЕЛЕЖКА ActiveX клиентът на терминалния сървър на Windows 2000 се свързва само с TCP порт 3389. Тази конфигурация не може да се промени. Наличният в Microsoft Windows XP и в Microsoft Windows Server 2003 ActiveX клиент на терминалния сървър позволява настройките на порта да се променят. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
326945 Смяна на порта за прослушване в уеб клиента на терминалния сървър на Windows (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

БЕЛЕЖКА: Преди да се активира новият порт за прослушване, е необходимо да рестартирате терминалния сървър или да пресъздадете RDP-прослушвателя чрез конфигурацията на терминалните услуги.

Свойства

ID на статията: 187623 - Последна рецензия: 13 май 2011 г. - Редакция: 6.0
ВАЖИ ЗА:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Ключови думи: 
kbinfo KB187623

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com