การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Protocol เดสก์ท็อประยะไกล (RDP)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 186607
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงแบบระยะไกลเดสก์ท็อปโพรโทคอล (RDP) นึ้ และเข้ารหัสภายในของ TCP forcommunication ใช้ระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับเทอร์มินัล Client.RDP เซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล

ข้อมูลเพิ่มเติม

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Protocol เดสก์ท็อประยะไกล (RDP)

โพรโทคอลเดสก์ท็อประยะไกลจะยึดตาม และมีนามสกุล 120family T ของโพรโทคอลมาตรฐาน โพรโทคอลความสามารถแบบมัลติแชเนลได้ forseparate สถานีเสมือนสำหรับข้อมูลงานนำเสนอที่ถือครอง พอร์ตอนุกรม devicecommunication ข้อมูลการให้ลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่เข้ารหัสลับสูง (แป้นพิมพ์ เมาส์กิจกรรม), และอื่น ๆ เป็น RDP นามสกุลหลัก T.Shareprotocol ความสามารถหลายอื่น ๆ จะถูกคงไว้เป็นส่วนหนึ่งของ RDP, suchas คุณลักษณะสถาปัตยกรรมจำเป็นต่อการสนับสนุนแบบ (multipartysessions) จัดส่งข้อมูล multipoint อนุญาตให้ข้อมูลจากโปรแกรมประยุกต์ bedelivered ใน "จริง" กับหลายฝ่าย โดยไม่ต้องส่งข้อมูลเดียวกันกับแต่ละเซสชันของแต่ละรายการ (ตัวอย่างเช่น Whiteboards เสมือน)

ในครั้งแรกของรุ่นนี้เทอร์มินัล Windows Server อย่างไรก็ตาม เรา areconcentrating แก่การสื่อสารอย่างรวดเร็ว และเชื่อถือได้จุดต่อจุด (การเซสชันเดียว) จะมีใช้ช่องทางข้อมูลเดียวเท่านั้นในการ initialrelease ของเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ 4.0 อย่างไรก็ตาม ความคล่องตัวของ RDP ห้อง plentyof ไว้ให้สำหรับฟังก์ชันการทำงานในผลิตภัณฑ์ในอนาคต

เหตุผลหนึ่งที่ Microsoft ตัดสินใจที่จะใช้ RDP สำหรับ connectivitypurposes ภายในเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล Windows NT อยู่ว่า ให้ veryextensible เป็นพื้นฐานซึ่งจะสร้างความสามารถเพิ่มเติมจำนวนมาก นี่คือ becauseRDP ให้ 64,000 แยกช่องสัญญาณสำหรับการส่งผ่านข้อมูล อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการส่งผ่านข้อมูลปัจจุบันใช้เพียงช่องเดียว (forkeyboard เมาส์ และนำเสนอข้อมูล)

นอกจากนี้ RDP ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนหลายชนิดของเครือข่ายโท (เช่น ISDN, POTS และโพรโทคอล LAN มากเช่น IPX, NetBIOS, TCP/IP และอื่น ๆ) RDP รุ่นปัจจุบันจะทำงานเฉพาะผ่าน TCP/IP แต่ ผลป้อนกลับ withcustomer สนับสนุนโพรโทคอลอื่น ๆ อาจถูกเพิ่มไว้ในอนาคตรุ่น

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการส่ง และรับข้อมูลผ่านการ stackis RDP และจำเป็นอย่างยิ่งเหมือนกับมาตรฐานชั้นเจ็ดโปรแกรมควบคุมรุ่นสำหรับ commonLAN ระบบเครือข่ายในวันนี้ ข้อมูลจากโปรแกรมประยุกต์หรือบริการที่จะ transmittedis ผ่านลงผ่านกองโพรโทคอล เป็นส่วน ๆ ไป achannel (ผ่าน MCS), การเข้ารหัสลับ หุ้ม ล้อม ทำแพคเกจลงบนโพรโทคอล thenetwork และสุดท้ายส่ง และส่งผ่านสายการ theclient ข้อมูลที่ส่งกลับมาใช้ได้เฉพาะทางย้อนหลัง ด้วยการ thepacket มีตัดของอยู่ แล้ว unwrapped ถอดรหัส และ onuntil เพื่อแสดงข้อมูลไปยังโปรแกรมประยุกต์สำหรับการใช้งาน ส่วนคีย์ของการแก้ไขกอง theprotocol เกิดขึ้นระหว่างที่สี่ และเจ็ดชั้น ซึ่งข้อมูลถูกเข้ารหัสลับ ถูกห่อ และมีเฟรม ไป andprioritized เป็นช่องทาง

ประเด็นสำคัญสำหรับนักพัฒนาแอพลิเคชันอย่างใดอย่างหนึ่งคือว่า ใช้ RDP, Microsoft มี abstracted เก็บ complexities ของการจัดการกับการ protocolstack ที่ นี้อนุญาตให้คุณเพียงแค่เขียนโปรแกรมประยุกต์ใหม่ทั้งหมด ออกแบบอย่างดี หายป่วย-behaved32-บิต และจากนั้น จะดูแล RDP กองซ้อนที่นำมาใช้ โดย TerminalServer และการเชื่อมต่อของไคลเอนต์ที่เหลือ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในวิธีโปรแกรมประยุกต์โต้ตอบบน Serverand เทอร์มินัลสิ่งที่ต้องระวังเมื่อคุณพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน Windows TerminalServer ดูเอกสารทางเทคนิค "Optimizing โปรแกรมประยุกต์สำหรับ Windows NTServer 4.0, Edition Server เทอร์มินัลคอมโพเนนต์สี่มูลค่าการสนทนาภายในอินสแตนซ์ของสแตก RDP กำลัง theMultipoint การบริการสื่อสาร (MCSMUX), การ Control(GCC) การประชุมทั่วไป Wdtshare.sys และ Tdtcp.sys MCSmux และ GCC เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวยูเนียนทางระบบโทรคมนาคม (ITU) T.120 theInternational MCS มี madeup ของสองมาตรฐาน: T.122 ซึ่งกำหนดบริการ multipoint, andT.125 ซึ่งระบุโพรโทคอลที่ส่งผ่านข้อมูล กำหนด controlschannel MCSMux (โดย multiplexing ข้อมูลลงบน channelswithin เสมือนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโพรโทคอล), ระดับความสำคัญ และการแบ่งเซกเมนต์ของข้อมูลที่ถูกส่งนอกจากนี้จะพิจารณา abstracts RDP กองหลายเข้ากับเอนทิตี้เดียว จากมุมมองของ GCC GCC มีหน้าที่ในการจัดการของสถานี thosemultiple GCC ช่วยให้การสร้างและการลบทรัพยากร sessionconnections และตัวควบคุมโดย MCS Serverprotocol แต่ละเทอร์มินัล (ในปัจจุบัน ใน RDP และของ Citrix อย่างเดียวปัจจุบันประกอบได้รับการสนับสนุน) จะมีอินสแตนซ์ของกอง aprotocol โหลด (ตัวฟังกองซ้อนรอเป็น connectionrequest) เซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เชื่อมประสาน และจัดการกิจกรรม RDPprotocol และประกอบด้วยส่วนประกอบเล็ก ๆ driver(Wdtshare.sys) RDP ที่สำหรับการโอนย้ายของ UI บีบอัด การเข้ารหัสลับ ทำการถ่าย โอน และเร็ว ๆ นี้ และโปรแกรมควบคุมขนส่ง (Tdtcp.sys) การทำแพคเกจโพรโทคอลลงบน theunderlying เครือข่ายโพรโทคอล TCP/IP

RDP ถูกพัฒนาให้มีทั้งหมดขึ้นอยู่กับ transportstack อยู่ภายใต้ ใน TCP/IP กรณีและปัญหานี้ RDP กำลังเสร็จสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับกอง itstransport หมายความ ว่า เราสามารถเพิ่มโปรแกรมควบคุมอื่นขนส่งสำหรับโพรโทคอล othernetwork ตามที่ลูกค้าต้องการเติบ โต มีเล็กน้อย หรือ nosignificant เปลี่ยนเป็นส่วนของโพรโทคอล foundational องค์ประกอบเหล่านี้ arekey extendibility ของ RDP บนเครือข่ายและประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 186607 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 สิงหาคม 2557 - Revision: 5.0
Keywords: 
kbinfo kbmt KB186607 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:186607

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com