คำอธิบายของ ScanDisk สำหรับ Windows (Scandskw.exe) ใน Windows 98 / Me

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 186365
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายเครื่องมือ ScanDisk สำหรับ Windows ที่มาพร้อมกับ Microsoft Windows 98, Windows 98 Second Edition และ (Me) Edition Millennium ของ Windows

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณใช้เครื่องมือ' ScanDisk สำหรับ Windows (Scandskw.exe) ตรวจสอบดิสก์และการซ่อมแซม' คุณสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของสื่อของคุณ (ซึ่งรวมถึงฮาร์ดดิสก์และแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์), และซ่อมแซมปัญหาส่วนใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น

หมายเหตุ:: Windows 98 และ Windows 98 Second Edition เริ่ม ScanDisk สำหรับ MS-DOS (Scandisk.exe) โดยอัตโนมัติเมื่อระบบปฏิบัติการจะปิดไม่ถูกต้อง หรือดิสก์ของคุณประกอบด้วยข้อผิดพลาดที่สำคัญ windows Me เริ่ม ScanDisk สำหรับ Windows (Scandskw.exe) โดยอัตโนมัติเมื่อระบบปฏิบัติการจะปิดระบบ mproperly หรือดิสก์ของคุณประกอบด้วยข้อผิดพลาดที่สำคัญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
152404scandisk ทำงานหลังจากการปิดระบบที่ไม่เหมาะสมหรือข้อผิดพลาดของฮาร์ดดิสก์
เมื่อคุณใช้ ScanDisk สำหรับ Windows (Scandskw.exe), ตั้งค่าคอนฟิกต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน:

ชนิดของการทดสอบ

 • มาตรฐาน: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตรวจสอบแฟ้มและโฟลเดอร์สำหรับข้อผิดพลาด
 • thorough: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อดำเนินการทดสอบมาตรฐาน และจะ สแกนดิสก์ของคุณสำหรับข้อผิดพลาดทางกายภาพ scandisk อาจใช้เวลานานในการตรวจสอบข้อผิดพลาดขึ้นอยู่กับขนาดของฮาร์ดดิสก์ในฮาร์ดดิสก์ของคุณ หากคุณใช้อ็อพชัน Thorough ตั้งค่าคอนฟิก ScanDisk ต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณคลิกตัวเลือก:

  พื้นที่ของดิสก์เพื่อการสแกน:

  ถ้าคุณต้องใช้ ScanDisk เพื่อตรวจสอบดิสก์ของคุณทั้งหมดสำหรับความเสียหายทางกายภาพ การรวมทั้งของระบบและข้อมูลพื้นที่ คลิกระบบและข้อมูลพื้นที่ ถ้าคุณต้องการให้ ScanDisk เพื่อตรวจสอบเฉพาะระบบพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ คลิกระบบพื้นที่เฉพาะ ข้อผิดพลาดในพื้นที่ของระบบของฮาร์ดดิสก์อาจบ่งชี้ว่า ฮาร์ดดิสก์ที่จำเป็นต้องถูกแทนที่ scandisk มักจะไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในพื้นที่ของระบบ ถ้าคุณต้องการให้ ScanDisk เพื่อตรวจสอบเท่านั้นในพื้นที่ข้อมูลของดิสก์ของคุณ คลิกข้อมูลพื้นที่เฉพาะ

  คุณลักษณะที่การสแกนของพื้นผิวเพิ่มเติม:

  ถ้าคุณไม่ต้อง ScanDisk เพื่อตรวจสอบว่า ภาคสามารถอ่านจาก และเขียนลงบนดิสก์ของคุณ คลิกสิ่งที่ต้องทำไม่ดำเนินการเขียนทดสอบกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือก ถ้าคุณไม่ต้อง ScanDisk การซ่อมที่ซ่อนไว้และแฟ้มระบบบนดิสก์ของคุณ คลิก "ไม่ซ่อมแซมกเตอร์ในการซ่อนไว้ และแฟ้มระบบ" กล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือก

scandisk ขั้นสูงตัวเลือก

เมื่อคุณคลิกขั้นสูง ตั้งค่าคอนฟิกต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน:
 • ข้อมูลสรุปของจอแสดงผล: คุณสามารถใช้ ScanDisk เพื่อแสดงสรุปแต่ละครั้งที่ ScanDisk เสร็จสิ้นการตรวจสอบดิสก์ของคุณ สรุปการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับดิสก์ และแสดงว่า ScanDisk ตรวจพบ หรือซ่อมแซมข้อผิดพลาดใด ๆ ถ้าคุณต้องการแสดงบทสรุปแต่ละครั้งที่ ScanDisk เสร็จสิ้นการตรวจสอบดิสก์ของคุณ คลิกเสมอ ถ้าคุณไม่ต้อง ScanDisk เพื่อแสดงการสรุปหลังจากการตรวจสอบดิสก์ของคุณ คลิกไม่ ถ้าคุณต้องการแสดงบทสรุปเมื่อ ScanDisk หาตำแหน่งที่ตั้งข้อผิดพลาด คลิกเท่านั้นหากข้อผิดพลาดพบ
 • แฟ้มบันทึก: คุณสามารถใช้ ScanDisk เพื่อเก็บประวัติของ ScanDisk เหตุการณ์ในล็อกไฟล์ Scandisk.log การตั้งชื่อ ถ้าคุณต้องการแทนแฟ้ม Scandisk.log แต่ละครั้งที่มีใช้ ScanDisk คลิกแทนแฟ้มบันทึก ถ้าคุณต้องการบันทึกข้อมูลในแฟ้ม Scandisk.log แต่ละครั้งที่มีใช้ ScanDisk คลิกผนวกไปยังล็อก แฟ้ม Scandisk.log ถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์รากของฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุณสามารถดูแฟ้ม Scandisk.log ได้ ด้วยการแก้ไขข้อความใด ๆ (เช่น Notepad) ถ้าคุณไม่ต้อง ScanDisk เพื่อสร้างแฟ้มบันทึก คลิกไม่ล็อก
 • แฟ้ม cross-linked: คุณสามารถใช้ ScanDisk เพื่อค้นหาตำแหน่งแฟ้ม cross-linked cross-link เกิดขึ้นเมื่อไฟล์สองราย หรือมากกว่าใช้คลัสเตอร์ (พื้นที่ดิสก์) เดียวกันในเวลาเดียวกัน ถ้าคุณต้องการให้ ScanDisk ให้ลบแฟ้มใด ๆ cross-linked หาตำแหน่งที่จะตั้งบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ คลิกลบ ถ้าคุณต้องการให้ ScanDisk เพื่อทำการสำเนาไฟล์ cross-linked แยกต่างหากในตำแหน่งที่ตั้งอื่นบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ คลิกจัดทำสำเนา ถ้าคุณไม่ต้อง ScanDisk ตรวจหาแฟ้ม cross-linked บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ คลิกละเว้น
 • Fragments แฟ้มสูญหายไป: คุณสามารถใช้ ScanDisk fragments แฟ้มที่ไม่ได้ใช้งานโดยโปรแกรมตรวจพบ แฟ้ม fragments เป็นส่วนของแฟ้มบนดิสก์ของคุณสูญเสียไปโปรแกรม ถ้าคุณต้องการให้ ScanDisk เพื่อเอา fragments แฟ้มกู้คืนเนื้อที่ว่างบนดิสก์ของคุณ คลิก'ว่าง If you want Scandisk to save file fragments, click Convert To Files. When you save file fragments to your disk, the file fragments are converted to file names such as File0000.chk and are stored in the root folder of your disk. You can use any text editor (such as Notepad) to view the saved file. This file may or may not contain any useful information.
 • Check Files For: You can use features included with ScanDisk to verify file names, file dates and times, and locate duplicate files on your disk. If you want to locate files on your disk that may contain invalid names, click the Invalid File Names check box to select it. If you want to locate files that may have invalid dates and times, click the Invalid Dates And Times check box to select it. If you want to locate duplicate files on your disk, click the Duplicate Names check box to select it.
 • Additional ScanDisk Features:

  • Check Host Drive First: Errors on a compressed drive are often caused by errors on its host drive. By default, ScanDisk for Windows scans the host drive before scanning the compressed drive. To prevent ScanDisk for Windows from checking host drives first (not recommended), click the "Check host drive first" check box to clear it.
  • Report MS-DOS Mode Name Length Errors - MS-DOS does not allow paths to files or folders to be longer than 66 characters. By default, ScanDisk for Windows does not check for MS-DOS mode name length errors. To force ScanDisk for Windows to detect these errors, click the "Report MS-DOS mode name length errors" check box to select it. This causes ScanDisk for Windows to detect folders that cannot be opened in MS-DOS mode because the MS-DOS patch is longer than 66 characters. If you have not selected the Automatically Fix Errors check box, ScanDisk for Windows prompts you to ignore this error and continue, repair the error by moving the folder, or delete the affected folder. Note that the default action (regardless of whether the Automatically Fix Errors check box is selected) is to ignore this error and continue. For additional information about this issue, please see the following article in the Microsoft Knowledge Base:
   132883Err Msg: Drive C Contains Errors That Must Be Corrected...

Automatically Fix Errors

If you want ScanDisk to repair most errors automatically without any prompts, click the Automatically Fix Errors check box to select it.

How to Run ScanDisk

To start ScanDisk, use the following steps:
 1. Click Start, point to Programs, point to Accessories, point to System Tools, and then click ScanDisk.
 2. Select the options and features you want to use, and then click Start.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 186365 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 กันยายน 2554 - Revision: 6.0
Keywords: 
kbenv kbinfo kbmt KB186365 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:186365

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com