คำอธิบายของ Windows 95, Windows 98 และ Windows Me เซ็ตอัพสลับ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 186111 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายสวิตช์ที่คุณสามารถใช้ได้กับโปรแกรมติดตั้งใน Windows 95, Windows 98 และ (Me) Edition Millennium ของ Windows โปรดสังเกตว่า บางอย่างของสวิตช์สามารถใช้เฉพาะบางรุ่นของ Windows

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows 98 และ Windows Me

 • /m-สวิตช์นี้ bypasses การเล่นแฟ้มเสียง (.wav) ติดตั้ง
 • /na-สวิตช์นี้ bypasses การตรวจสอบโปรแกรม และสามารถใช้ค่าต่อไปนี้:
  • 0: ค่าเริ่มต้น
  • 1: ไม่มีการตรวจสอบโปรแกรมที่ใช้ Windows แต่โปรแกรม-DOS โปรแกรมถูกบล็อค
  • 2: ไม่มีโปรแกรม-DOS โปรแกรมตรวจสอบ บล็อกโปรแกรมที่ใช้ Windows
  • 3: ไม่มีการตรวจสอบโปรแกรมที่ ใช้ Windows หรือโปรแกรม-DOS ใช้
 • /nf-ไม่พร้อมท์เพื่อเอาแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ออกจากไดรฟ์ (ตัวอย่างสำหรับซีดีรอม)
  • เหมือนกับว่าไม่มีแฟ้มชื่อ BOOTCD ในโฟลเดอร์ cabinet
  • เหมือนกับว่าไม่มี " BootCD = 1 " บรรทัดในแฟ้ม Msbatch.inf
 • /nh-สวิตช์นี้ bypasses รันโปรแกรม Hwinfo.exe เปอร์เซ็นต์ 0 แฟ้มและ RunOnce
 • /nx-ไม่ตรวจรุ่น Setupx ที่กำลังเรียกใช้
 • /ie-สวิตช์นี้ bypasses หน้าจอของตัวช่วยสร้างดิสก์การเริ่มต้นของ Windows 98 ถ้ามีใช้สวิตช์นี้ โฟลเดอร์ Windows\Command\EBD ไม่สร้าง
 • /iv-สวิตช์นี้ bypasses แสดงหน้าจอการติดตั้งในระหว่างการปรับรุ่นภายใน Windows

Windows 95, Windows 98 และ Windows Me

 • /?-สวิตช์นี้แสดงการสรุปสั้น ๆ ของสวิตช์การติดตั้งอยู่และไวยากรณ์บรรทัดคำสั่งต้องการใช้
 • /c-สวิตช์นี้ bypasses SMARTDrive การทำงานอยู่
 • /d-สวิตช์นี้ bypasses โดยใช้การกำหนดค่า Windows ที่มีอยู่ของคุณ (เช่นปัจจุบัน Win.ini และ System.ini แฟ้มของคุณ)
 • /l-ใช้สวิตช์นี้ถ้าคุณมีการใช้เมาส์ Logitech และต้องการเปิดใช้งานในระหว่างการติดตั้ง
 • /n-สวิตช์นี้ทำให้การติดตั้งให้รันโดยไม่ใช้เมาส์
 • -s-ใช้สวิตช์นี้เพื่อใช้เป็นแฟ้ม Setup.inf อื่น
 • /t:dir-สวิตช์นี้ช่วยให้คุณสามารถระบุตำแหน่งที่ติดตั้งคัดลอกแฟ้มชั่วคราวของคำเตือน: มีลบแฟ้มใด ๆ ที่มีอยู่ในโฟลเดอร์นี้
 • /ig-ช่วยให้การติดตั้งให้เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์บางรุ่นเก่าเกตเวย์และ Micron เครื่องกับ BIOS ก่อนหน้า
 • /ih-สวิตช์นี้ทำให้การติดตั้งให้เรียกใช้ ScanDisk ในเบื้องหน้า
 • /im-สาเหตุการตั้งค่าให้ละเว้นการตรวจสอบหน่วยความจำปกติ
 • /iq-ถ้าคุณใช้การ/isสลับการเลี่ยงผ่าน ScanDisk หรือถ้า ScanDisk ไม่เสร็จสมบูรณ์ เซ็ตอัพตรวจสอบไดรฟ์ของคุณสำหรับแฟ้ม cross-linked กระบวนการ/iqสวิตช์ป้องกันการติดตั้งจากการทำเช่นนี้
 • /is-สวิตช์นี้ทำให้การติดตั้งไม่ให้เรียกใช้ ScanDisk
 • /it-สวิตช์นี้ bypasses ตรวจหาการปัจจุบันของ "dirty" หรือโปรแกรมการ "deadly" สิ้นสุด และ-stay-ชุด (TSRs) ที่ทราบว่าทำให้เกิดปัญหากับโปรแกรมติดตั้ง Windows
 • /p-สวิตช์นี้ทำให้การติดตั้งผ่าน string(s) โดยตรงกับตัวจัดการการตรวจหา (หรือ Sysdetmg.dll) การตั้งค่าไม่แปลเนื้อหาของสายอักขระ สายอักขระสามารถประกอบด้วยตัวเลือกตรวจสอบอย่าง น้อยหนึ่งรายการ

  กระบวนการ/pไม่มีใช้สวิตช์ ด้วยตัวเอง

Definition of the /p Switch

 • The string can contain one or more detection switches separated by a semicolon (;). For example, if you want to use/p fและ/p iyou typesetup /p f;i.
 • Some switches are simply on/off switches. The absence of the switch implies off; the presence of the switch turns it on. A minus sign (-) appended immediately after a switch turns it off.
 • Some switches take parameters in the form ofc=params. If there is more than one parameter to a switch, the parameters are separated by a comma (,).
 • There must not be any spaces in the detection option string.

Valid Detection Switches

 • a- This switch enables safe detection. It tells each detection module to try safer detection methods. Safer detection methods may not detect devices correctly.

  The default during Setup is enabled. The default in other cases is disabled.

  Example: setup /p a
 • b- This switch enables Prompt Before mode. It prompts you before a detection module is called so that you can step through each detection module manually and decide if you want to skip it.

  The default is disabled.

  Example: setup /p b
 • c- This switch enables class detection. Class detection is a mechanism for finding hints for a certain class of devices. For example, adapter class detection looks for hints in the Config.sys and System.ini files for CD-ROM drivers. If it does not find any, Setup displays a CD-ROM check box asking if you have a CD-ROM drive.

  The default during Setup is enabled. The default when you use the Add New Hardware tool and docking/undocking detection is disabled.

  Example: setup /p c
 • c-- Disables safe class detection. For example, this switch tells Setup to always search on all network adapter cards, sound cards, and CD-ROM drives.

  Example: setup /p c-
 • d=ชื่อ:- This switch detects the listed detection modules only, whereชื่อ:is a detection module name or a device class name.

  Detection module names (such as DetectPIC and DetectAHA154x) are found in the Msdet.inf file. Device class names can be SCSIAdapter, net, and so on.

  Example: setup /p d=detectpic
 • อี- This switch enables Setup mode detection.

  ค่าเริ่มต้นในระหว่างการติดตั้งถูกเปิดใช้งาน ค่าเริ่มต้นในกรณีอื่น ๆ ถูกปิดใช้งาน

  ตัวอย่าง: การตั้งค่าอี /p
 • f-สวิตช์นี้เปิดใช้งานโหมดการรีจิสทรีใหม่ทั้งหมด มันเป็นบังคับการตรวจหาการลบคีย์รีจิสทรี HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\Root ก่อนที่จะเริ่มต้น สวิตช์นี้ถูกละเว้นเมื่อมีรันโปรแกรมติดตั้งในอินเทอร์เฟซของผู้ใช้แบบกราฟิก Windows 95 (GUI)

  หมายเหตุ:: สวิตช์นี้ไม่ถูกละเว้นใน Windows 98, Windows 98 Second Edition และ Windows Me เสมอแม้ว่าจะมีรันโปรแกรมติดตั้งจาก MS-DOS

  ค่าเริ่มต้นถูกปิดใช้งาน

  ตัวอย่าง: การตั้งค่า /p f
 • g =n-สวิตช์นี้ระบุระดับ verbose ที่ใดnคือ 0 ถึง 3

  สวิตช์นี้ควบคุม verbose วิธีเป็นแถบความคืบหน้าอยู่แล้วภายใน ระดับสูงสุด (3), มันแสดงทรัพยากรทั้งหมดที่อยู่ของอุปกรณ์ที่ตรวจพบพร้อมด้วยแถบความคืบหน้า สวิตช์นี้จะช่วยในการระบุโมดูลที่ตรวจหาเป็นสาเหตุของปัญหาที่แน่นอน ตัวอย่างเช่น ถ้าเมาส์ของคุณหยุดการตอบสนอง (แฮง) ในระหว่างการตรวจสอบ แต่ระบบจะยังคงมีอยู่ ไม่มีวิธีการตรวจสอบจากแฟ้มบันทึกโมดูลที่หยุดเมาส์ โดยการเปิดตัวเลือกนี้และ constantly เลื่อนเมาส์ในระหว่างการติดตั้ง คุณสามารถระบุโมดูลที่กำลังเรียกใช้เมื่อเมาส์แฮง

  ค่าเริ่มต้นถูกปิดใช้งาน (0)

  การตั้งค่าตัวอย่าง: /p g =% 3
 • ฉัน- This switch tells Setup not to report the existence of a Plug and Play BIOS. It is useful on computers that have a Plug and Play BIOS that is not reported in the Machine.inf file

  Example: setup /p i
 • j- This switch tells Setup to undo the results of theSetup /p iสลับไป This switch should only be used after a computer that requiredSetup /p ihas updated its Plug and Play BIOS.

  Example: setup /p j

  หมายเหตุ:: In Windows 98, the/p jswitch is required to enable ACPI support. Windows 98 maintains a BIOS list for ACPI computers, so as BIOS manufacturers create a new valid ACPI BIOS, this is the mechanism for causing Windows 98 to recognize it.
 • l=n- This switch specifies the logging level for Detlog.txt, wherenis 0 to 3.

  The default is maximum logging (3).

  Example: setup /p l=0
 • m- This switch enables Mini-windows mode.

  This is enabled only when Setup is run under MS-DOS.

  Example: setup /p m
 • n- This switch enables No Recovery mode. This option can be used to turn off the Windows 95 Setup recovery mechanism (for example, this switch prevents the creation of the Detcrash.log file).

  The default is disabled.

  Example: setup /p n
 • o=traceoutput- This switch specifies the trace output. The information is written to the Tracelog.txt file in the current directory.

  This option is available only in the Debug version of Sysdetmg.dll.

  Example: setup /p o
 • p- This switch enables performance logging. It writes performance timing information to the DETLOG.TXT file.

  The default is disabled.

  Example: setup /p p
 • r- This switch enables Recovery mode. It causes Detection to use the Detcrash.log file, if found, for recovery. If this switch is not enabled, Detection ignores and deletes Detcrash.log even if it is found.

  This switch is used if Safe Recovery is selected during Setup, otherwise it is not used.

  Example: setup /p r
 • s=ชื่อ:- This switch skips the listed detection modules or classes of detection modules, whereชื่อ:is a detection module name or a device class name.

  Detection module names (such as DetectPIC and DetectAHA154x) are in the Msdet.inf file. Device class names are SCSIAdapter, net, and so on.

  Example: setup /p s=detectpic
 • t=n- This switch specifies the trace level, wherenis 0 to 9.

  The default is disabled (0).

  This option is available only in the Debug version of Sysdetmg.dll.

  Example: setup /p t=9
 • v- This switch enables Verify Only mode. Detection has two stages:
  • Verify existing devices in the registry.
  • Detect new devices.
  This switch tells Detection to perform only stage 1. This switch is used by the PCMCIA Wizard to verify legacy devices in the registry.

  The default is disabled.

  Example: setup /p v
 • x=res list- This switch excludes the listed resources from detection, whereres listis one of four possibilities:
  • io(xxx-yyy,xxx-yyy,...)
  • mem(xxxxx-yyyyy,xxxxx-yyyyy,...)
  • irq(x,y,z,...)
  • dma(x,y,z,...)
  This switch protects resources so that no detection modules can access them.

  Example: setup /p x=io(300-30f,240-24f)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 186111 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbinfo kbsetup kbwinme win95 win98 win98se kbmt KB186111 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:186111

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com