ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 'เพจนี้ประกอบด้วยทั้งความปลอดภัย และไม่ปลอดภัยรายการ'

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 184960
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่ปลอดภัย (ไซต์อยู่เริ่มต้น ด้วย https://) ที่ประกอบด้วยทั้งความปลอดภัย และไม่ปลอดภัยสินค้า คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เพจนี้ประกอบด้วยทั้งความปลอดภัย และไม่ปลอดภัยสินค้า คุณต้องการดาวน์โหลดรายการที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่

สาเหตุ

ถ้าเว็บเพจที่มีความปลอดภัยใช้เฟรม และหนึ่ง หรือหลายของเฟรมไม่ โหลด เนื่อง จากคุณยกเลิกการโหลด หรือเนื่อง จากไม่ได้ผลการร้องขอการโหลด Internet Explorer สร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดก่อนหน้านี้

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Internet Explorer กำหนดว่า เฟรมที่สำเร็จโหลดอยู่ในโดเมนอินเทอร์เน็ต และเฟรมข้อผิดพลาดที่สร้างขึ้นภายในที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และตั้งค่าเขตปัจจุบันการผสมดังนั้น ซึ่งทริกเกอร์ข้อความข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัยที่จะแจ้งเตือนคุณว่า เพจนี้ประกอบด้วยสินค้าที่ปลอดภัย และไม่ปลอดภัย

ในกรณีนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดไม่ระบุปัญหาในการรักษาความปลอดภัย ข้อความแสดงข้อผิดพลาดได้ระบุว่า เพจที่มีไม่โหลดทั้งหมดของเนื้อหาที่ปลอดภัยครบถ้วนแค่

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ คุณไม่สามารถปิดใช้งานข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เป็นการบ่งชี้ว่า เว็บไซต์ที่ประกอบด้วยรายการที่ทั้งความปลอดภัย และไม่ปลอดภัย คุณสามารถดาวน์โหลดรายการ ด้วยรายการที่มีความปลอดภัยบนเว็บไซต์ไม่ปลอดภัย แสดงเฉพาะรายการมีความปลอดภัย หรือดูหัวข้อวิธีใช้ที่สอดคล้องกัน ตัวเลือกใน Internet Explorer 3.02 และ Internet Explorer 4.0 และรุ่นที่ใหม่กว่าจะแตกต่างกันเล็กน้อย สำหรับคำอธิบายความแตกต่างเหล่านี้ อ้างอิงถึงในส่วนต่อไปนี้

Internet Explorer 4.x หรือ 5

เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด คุณคลิกใช่,ไม่มีหรือข้อมูลเพิ่มเติม. ถ้าคุณคลิกใช่เว็บเพจที่แสดงทั้งสองมีความปลอดภัย และไม่ปลอดภัยรายการ ถ้าคุณคลิกไม่มีสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจะไม่ถูกแสดงในเว็บเพจ และตัวบ่งชี้การล็อกที่ปลอดภัยจะแสดงอยู่บนแถบสถานะ ถ้าคุณคลิกข้อมูลเพิ่มเติมกระบวนการดาวน์โหลดเนื้อหาที่ insecure จากเว็บไซต์ที่ปลอดภัยหัวข้อวิธีใช้จะปรากฏขึ้น

Internet Explorer 3.02

เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด คุณคลิกเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย,ใช่หรือไม่มี. ถ้าคุณคลิกเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยกระบวนการการรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตหัวข้อวิธีใช้จะปรากฏขึ้น ถ้าคุณคลิกใช่เว็บเพจที่แสดงทั้งสองมีความปลอดภัย และไม่ปลอดภัยรายการ ถ้าคุณคลิกไม่มีสินค้าที่ไม่ปลอดภัยจะไม่ถูกแสดงในเว็บเพจ และตัวบ่งชี้การล็อกที่ปลอดภัยจะแสดงอยู่บนแถบสถานะ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 184960 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbmt KB184960 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:184960
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com