สวิตช์ command-Line สำหรับเครื่องมือของตัวตรวจสอบรีจิสทรี

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 184023
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับสวิตช์บรรทัดคำสั่งที่คุณสามารถใช้เมื่อคุณเรียกใช้รุ่นของ MS-DOS (Scanreg.exe) หรือ Windows รุ่น (Scanregw.exe) ของเครื่องมือตัวตรวจสอบรีจิสทรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไวยากรณ์

รุ่นของ MS-DOS:

Scanreg.exe [/backup] [/restore] [" / ข้อคิดเห็น =ข้อความ> "] [/ แก้ไข]
Scanreg.exe [สำรอง] [/restore] [" / ข้อคิดเห็น =ข้อความ> "] [/ แก้ไข] [/ opt]


รุ่นของ windows:

Scanregw.exe [/backup] [" / ข้อคิดเห็น =ข้อความ> "] [/autoscan] [/scanonly] [ชื่อแฟ้ม

คำอธิบายของสวิตช์

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการสวิตช์แต่ละบรรทัดคำสั่งและคำอธิบายของ:
  Switch       Description
  ----------------------------------------------------------------------
  /backup       Backs up the registry and related files without
            displaying any prompts.

  /restore      Displays a list of available backup files, sorted
            by the date and time the backup was created.

  "/comment=<text>"  Enables you to add a descriptive comment to the
            registry backup.

  /fix        Repairs any damaged portions of the registry, and
            optimizes it by rebuilding it without unused space.

  /autoscan      Automatically scans the registry and backs it up
            without displaying any prompts if there is no
            backup for that date.

  /scanonly      Scans the registry and displays a message if any
            errors are found. This switch does not back up the
            registry.

  filename      Scans the registry file specified and displays a
            message indicating whether or not any errors were
            found. This switch does not back up the registry.

  /opt        The /opt command-line switch causes the
            Registry Checker tool to optimize the
            registry by removing unused space.
				

กล่องโต้ตอบการรีจิสทรีการสแกนผลลัพธ์ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณใช้คำสั่ง Scanregw.exe โดยไม่มีสวิตช์บรรทัดคำสั่ง หากพบข้อผิดพลาดในการรีจิสทรีใด ๆ เมื่อคุณรัน Scanregw.exe คุณได้รับพร้อมท์เพื่อสร้างสำเนาสำรองของรีจิสทรีของคุณปัจจุบัน

" / ข้อคิดเห็น = <text>" คุณสามารถใช้สวิตช์ ด้วยตัวเอง หรือ ด้วย /backup สลับกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์อย่างใดอย่างหนึ่งบรรทัดต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง: </text>

scanreg.exe " / ข้อคิดเห็น =นี้เป็นการสำรองข้อมูลรีจิสทรี"

scanreg.exe /backup " / ข้อคิดเห็น =นี้เป็นการสำรองข้อมูลรีจิสทรี"


บรรทัดคำสั่งแรกเริ่มการทำงานของส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เป็นรูปภาพการเครื่องมือตัวตรวจสอบรีจิสทรี (GUI) และพร้อมท์ให้คุณสามารถสร้างการสำรองข้อมูลรีจิสทรี บรรทัดคำสั่งที่สองสร้างสำเนาสำรองของรีจิสทรีของคุณ และเพิ่มข้อคิดเห็นของคุณโดยไม่ต้องเริ่มการทำงานของเครื่องมือตัวตรวจสอบรีจิสทรี GUI

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือตัวตรวจสอบรีจิสทรี โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
183887คำอธิบายของเครื่องมือตัวตรวจสอบการรีจิสทรี Windows (Scanreg.exe)
183603วิธีการตั้งค่าเครื่องมือของตัวตรวจสอบรีจิสทรีการกำหนดเอง
201655ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: คุณได้คืนรีจิสทรีที่ดี
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือตัวตรวจสอบรีจิสทรี คลิก Start คลิกวิธีใช้ คลิกแท็บการทำดัชนี พิมพ์รีจิสทรีจากนั้น คลิกสองครั้งที่หัวข้อ "ตัวตรวจสอบรีจิสทรี"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 184023 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
Keywords: 
kbinfo kbmt KB184023 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:184023

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com