Rozšířené nastavení nástroje Pomůcka systémové konfigurace pro odstraňování potíží

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 181966 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ181966
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje rozšířené možnosti odstraňování potíží pomocí nástroje Pomůcka systémové konfigurace.

Další informace

Spusťte nástroj Pomůcka systémové konfigurace a otevřete rozšířené možnosti odstraňování potíží:
  1. Klepněte na tlačítko Start poté klepněte na příkaz Spustit.
  2. V poli Otevřít zadejte příkaz msconfig a poté klepněte na tlačítko OK.
  3. Klepněte na tlačítko Upřesnit.

Upřesnit nastavení Poradce při potížích

Zakázat zarážky systémové paměti ROM

Toto nastavení určuje, jestli má systém Windows 98 používat pro zarážku adresní prostor paměti ROM mezi F000:0000 a 1 MB. Systém Windows obvykle hledá v tomto adresním prostoru speciální instrukci použitou jako systémovou zarážku. Pokud tento adresní prostor obsahuje data jiná než trvale dostupnou paměť ROM, měli byste toto nastavení zakázat. Toto nastavení vytváří v souboru System.ini řádek "SystemROMBreakPoint=0" a odpovídá spuštění systému Windows s přepínačem "/d:s" na příkazovém řádku.

Další informace o nastavení SystemROMBreakPoint naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
ID ČLÁNKU: Q71264 71264
NÁZEV : Informace o nastavení SystemROMBreakPoint= v oddílu [386enh] souboru SYSTEM.INI

Zakázat požadavek přerušení virtuálního pevného disku

Toto nastavení zakazuje systému Windows 98 ukončovat přerušení přijatá od řadiče pevných disků a obcházet rutinu v paměti ROM, která tato přerušení zpracovává. Některé pevné disky požadují povolení tohoto nastavení, aby byla přerušení zpracovávána správně. Pokud je toto nastavení povoleno, rutina v paměti ROM zpracovává přerušení a může docházet ke zpomalení výkonu systému. Toto nastavení vytvoří v souboru System.ini řádek "VirtualHDIRQ=0" a odpovídá spuštění systému Windows s přepínačem "/d:v" na příkazovém řádku.

Paměť EMM vylučuje adresy A000-FFFF

Toto nastavení zakazuje systému Windows hledat nevyužitý paměťový adresní prostor. Dále zakazuje instrukce hledání v tomto paměťovém adresním prostoru paměti RAM a ROM. Takové hledání by mohlo kolidovat s některými zařízení, která používají stejné adresy paměti. Toto nastavení zapíše do souboru System.ini řádek EMMExclude=a000-ffff" a odpovídá spuštění systému Windows s přepínačem "/d:x" na příkazovém řádku.

Vynutit přístup na disk v kompatibilním módu

Toto nastavení zakazuje načtení všech 32bitových diskových ovladačů kromě ovladače disketové jednotky. Pokud nelze počítač spustit z důvodu potíží s V/V diskovými operacemi, povolte toto nastavení. Pokud povolíte toto nastavení, všechny V/V operace budou používat ovladače pro reálný režim nebo systém BIOS. Všechny disky, které pracují pouze v chráněném režimu, nebudou v případě tohoto nastavení fungovat. Toto nastavení odpovídá spuštění systému Windows s přepínačem "/d:f" na příkazovém řádku.

Další informace o odstraňování potíží s režimem kompatibility naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
130179 Odstraňování potíží pevného disku s režimem kompatibility systému MS-DOS


Rozlišení VGA 640 x 480 x 16

Toto nastavení zakazuje systému Windows 98 používat ovladač standardního rozlišení zobrazení VGA, zakazuje stávající řádek "display.drv=" v souboru System.ini a přidává řádek "display.drv=vga.drv" do oddílu [boot] souboru System.ini.

Používat dvojitou vyrovnávací paměť disků SCSI

Toto nastavení mohou požadovat některé disku SCSI. Systém Windows 98 by měl být schopen rozpoznat, jestli je toto nastaveno požadované, a proto byste je měli povolovat pouze tehdy, pokud dochází k potížím při přístupu k disku. Toto nastavení přidává do souboru Msdos.sys řádek "Doublebuffer=2". Pokud je již v souboru Msdos.sys řádek Doublebuffer zapsaný, není toto nastavení k dispozici.

Zakázat použití programu ScanDisk po chybném vypnutí

Toto nastavení přidává do souboru Msdos.sys řádek "Autoscan=0" a může být užitečné při odstraňování potíží s vypínáním počítače, protože zkracuje čas potřebný ke spuštění systému po chybném vypnutí.

Omezit používání paměti na <x> MB

Toto nastavení omezuje používání paměti počítače na prvních <x> MB, kde <x> je počet megabajtů. Toto nastavení přidává do souboru System.ini řádek "MaxPhysPage=<nnn>", kde <nnn> je hexadecimální hodnota vyjadřující množství paměti, která má být použita. Pokud je nastavená hodnota příliš nízká (16 MB nebo méně), nebude pravděpodobně možné normálně spustit systém Windows.

Zakázat rychlé vypínání

Toto nastavení zakazuje zrychlené vypínání systému Windows 98, které může být užitečné při odstraňování potíží s vypínáním počítače.Zakázat systém souborů UDF

Toto nastavení zakazuje podporu systému souborů Universal Disk Format (UDF) pro vyměnitelná média a může být použito při odstraňování potíží s určitými jednotkami DVD, které nejsou kompatibilní se systémem souborů UDF.Povolit instrukce F0 (Lock CmpXchg) procesoru Pentium

Toto nastavení poskytuje řešení chyby procesorů řady Intel P5 (Pentium a Pentium MMX). Pokud je provedena určitá nepovolená posloupnost instrukcí, přestane procesor reagovat. Tato chyba se nemůže projevit v normálním programu, pouze pokud je vyvolána úmyslně. Pokud je toto nastavení povoleno, systém Windows 98 používá ochrannou rutinu, která zamezí zablokování procesoru. Toto nastavení může kolidovat s určitými aplikacemi pracujícími v režimu jádra systému (například ladicí programy), takže by nemělo být používáno při ladění programů.

POZNÁMKA: Pokud je toto nastavení povoleno, způsobí programy Norton Utilities 3.0 SpeedDisk a UnErase Wizard zablokování počítače. Pokud používáte sadu Norton Utilities, doporučuje společnost Microsoft nepoužívat toto nastavení nebo zakázat spouštění sady Norton Utilities při spouštění počítače.Další informace o přepínačích pro spouštění programu Win.com z příkazového řádku naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
ID článku: 142544
NÁZEV : Přepínače pro spouštění programu Win.com systému Windows 95 z příkazového řádku

Další informace o odstraňování potíží se systémem souborů naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
ID článku: 165503
NÁZEV : Popis možností odstraňování potíží se systémem souborů

Další informace o odstraňování potíží s pamětí naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
ID článku: 134503
NÁZEV : Chybové zprávy týkající se parity mohou indikovat chybnou paměť

Další informace o souboru Msdos.sys naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
ID článku: 118579
NÁZEV : Obsah souboru Msdos.sys v systému Windows
Poznámka : Pokud používáte systém Windows Millennium Edition (ME), jsou na kartě Upřesnit k dispozici následující možnosti:
  • Povolit nabídku Po spuštění
  • Povolit funkci Deep Sleep
Klíč registru implementace funkce Deep Sleep společnosti S3 je:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\CONFIGMG
Název hodnoty je DeepSleep.

Funkce Deep Sleep je společností S3 definovaná jako režim spánku známý také jako režim Stand-by. Další informace o režimech spánku nalezenete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
197739 Popis různých stavů vylepšeného řízení spotřeby

Vlastnosti

ID článku: 181966 - Poslední aktualizace: 13. prosince 2004 - Revize: 2.2
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Klíčová slova: 
kbenv kbinfo kbtool kbwinme win98 KB181966

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com