Straipsnio ID: 181050 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Bandant prisijungti prie svetain?s, kuri prie? pateikdama informacij? nar?yklei ?Internet Explorer? kur? laik? veikia, gali b?ti pateiktas vienas toliau nurodyt? klaidos prane?im?.

1 klaidos prane?imas
?Microsoft Internet Explorer? klaida 10060 ?Ry?io laikas baig?si?.
2 klaidos prane?imas
?Internet Explorer? negali atidaryti interneto svetain?s <?iniatinklio adresas>. Veiksmui skirtas laikas baig?si.
3 klaidos prane?imas
Puslapio ne?manoma rodyti. Nepavyko rasti serverio arba ?vyko DNS klaida.

PRIE?ASTIS

?Internet Explorer? nustato skirt?j? laik?, per kur? serveris turi pateikti duomenis. Pagal numatytuosius nustatymus taikomas toliau nurodytas skirtasis laikas.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
?Internet Explorer 4.0? ir ?Internet Explorer 4.01?5 minut?s
?Internet Explorer 5.x? ir ?Internet Explorer 6.x?60 minu?i?
?Internet Explorer 7? ir ?Internet Explorer 8?60 minu?i?

Serveryje kilus problemai ?Internet Explorer? laukia tik tam tikr? nustatyt? laik?, kol serveris pateiks duomenis.Taikomosioms programoms, kurios tiesiogiai naudoja ?WinINet? API, taikomos toliau nurodytos ReceiveTimeout reik?m?s.

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
WinINet.dll 4.x versija5 minut?s
WinINet.dll 5.x ir 6.x versija60 minu?i?
WinINet.dll 7.x ir 8.x versija30 sekund?i?

WinINet.dll versij? galite rasti kataloge %windir%\system32.
SPRENDIMAS

Jei puslapis neatidaromas per kelet? minu?i?, daugelis vartotoj? supranta, kad kilo problema ir sustabdo proces?. Tod?l kurkite tokius serverio procesus, kad duomenys b?t? pateikiami per ma?daug penkias minutes ir vartotojams nereik?t? ilgai laukti.

Paprastai ilgus procesus galima suskaidyti ? ma?esnes dalis. Arba serveris gali pateikti b?senos duomenis ir taip informuoti vartotojus apie proceso eig?. Be to, galite sukurti ilg?, prane?imais pagr?st? arba asinchronin? serverio proces?, t. y. pateikus u?duot? i? karto b?t? pateikiama informacija vartotojui, o pasibaigus ilgai trunkan?iam procesui vartotojas b?t? apie tai informuotas.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Svarbu. ?iame skyriuje, b?do apra?e ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip pakeisti registro duomenis. Ta?iau jei registro duomenis pakeisite netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l ?iuos veiksmus atlikite atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
Nors ?Microsoft? nerekomenduoja to daryti, galite pakeisti ?Internet Explorer? numatytojo skirtojo laiko parametr?.

Jei norite, kad ?Internet Explorer? nustatytume 5 minu?i? trukm?s numatyt?j? skirt?j? laik?, pereikite prie skyriaus Pataisyti u? mane. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus Leiskite taisyti pa?iam.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti ?i? problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50600

Pastabos.
 • Naudojant ?? automatin? taisym? ?Internet Explorer? bus nustatytas 5 minu?i? trukm?s numatytojo skirtojo laiko parametras.
 • ?io vedlio nuorodos pateikiamos tik angl? k. Ta?iau automatinio taisymo funkcija veikia ir ?Windows? versijose kitomis kalbomis.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Pataisyti? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti konkre?iame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus Ar pavyko i?spr?sti problem??.Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami pakeisti ?Internet Explorer? numatytojo skirtojo laiko parametr? nar?ykl?je ?Internet Explorer 4.0? su 1 pakeitim? paketu (SP1) arba naujesn?je versijoje, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite registro rengykl?.
 2. Raskite ?? dalin? rakt?:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
 3. ? ?? dalin? rakt? ?traukite ReceiveTimeout DWORD ?ra??, kurio reik?m? ? (<sekund?i? skai?ius>) x 1000. Pvz., jei norite nustatyti 8 minu?i? trukm?s skirt?j? laik?, nustatykite ReceiveTimeout ?ra?o reik?m? 480000 (<480> x 1000).
 4. I? naujo paleiskite kompiuter?.
Pastaba. ?is parametras tampa nauju bendruoju skirtuoju laiku, kuris taikomas ir ?Internet Explorer?, ir visoms ?WinINet? taikomosioms programoms.

Ar pavyko i?spr?sti problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie problemas, susijusias su ?iuo sprendimu, palikite komentar? interneto dienora?tyje Pataisyti u? mane arba atsi?skite mums el. lai?k?.

NUORODOS

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti ?Internet Explorer? skirtus ?iniatinklio sprendimus, apsilankykite ?iose ?Microsoft? svetain?se:
http://msdn.microsoft.com/ie/

http://support.microsoft.com/iep
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 181050 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. vasario 27 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
 • Windows Internet Explorer 8
Rakta?od?iai: 
kbenv kberrmsg kbnavigation kbprb kbmsifixme kbfixme KB181050

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com