BESTAND: Msvbvm50.exe installeert Visual Basic 5.0 runtime-bestanden

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 180071 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Msvbvm50.exe is een zelfuitpakkend bestand dat de meest recente versies van de Microsoft Visual Basic runtime-bestanden installeert, die nodig zijn voor de uitvoering van alle toepassingen die zijn gemaakt met Visual Basic 5.0.

Meer informatie

U kunt het volgende bestand downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:
Msvbvm50.exe
Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via onlineservices
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Msvbvm50.exe installeert de volgende bestanden die worden geleverd bij Visual Basic 5.0 Service Pack 2 en Service Pack 3:
  BESTAND   VERSIE
  --------------------------
  Msvbvm50.dll  05.00.8244
  Oleaut32.dll  2.20.4118
  Olepro32.dll  5.0.4118
  Stdole2.tlb   2.20.4118
  Asycfilt.dll  2.20.4118
  Comcat.dll   4.71
				
Deze bestanden vormen de basis voor alle onderdelen of toepassingen die in Visual Basic 5.0 zijn gemaakt.

Is Msvbvm50.exe nodig?

Msvbvm50.exe is niet bedoeld om de Setup Wizard voor het distribueren van Visual Basic-toepassingen te vervangen. Als de toepassing bijvoorbeeld onderdelen zoals ActiveX-besturingselementen of DLL's bevat, gebruikt u de Application Setup Wizard of een installatiepakket van derden voor distributie. Als de Visual Basic-toepassing echter alleen afhankelijk is van de bestanden die deel uitmaken van Msvbvm50.exe, kunt u de toepassing distribueren door de eindgebruikers het uitvoerbare bestand (.EXE) en Msvbvm50.exe te geven.

Als u wilt vaststellen of de toepassing extra bestanden nodig heeft voor distributie, kunt u de Setup Wizard gebruiken om bij wijze van test een verzameling installatiebestanden te maken. Als in de sectie [Files] van het resulterende bestand Setup.1st alleen het EXE-bestand wordt vermeld, kunnen eindgebruikers de toepassing uitvoeren nadat ze met Msvbvm50.exe de belangrijkste runtime-bestanden hebben geïnstalleerd. Als de sectie [Files] echter meerdere bestanden bevat, moet u in plaats daarvan de Setup Wizard of een installatiepakket van derden voor distributie gebruiken.

Behalve voor het distribueren van eenvoudige uitvoerbare bestanden, kunt u Msvbvm50.exe ook voor het volgende gebruiken:
 • Voor het minimaliseren van de grootte van internetdownloads van Visual Basic-toepassingen. De gebruikers kunnen de toepassing sneller downloaden van het web door eerst Msvbvm50.exe uit te voeren.
 • Voor het oplossen van problemen wanneer de installatie van Visual Basic of een Visual Basic-toepassing mislukt.

  Als tijdens Setup een foutbericht wordt weergegeven waarin een van de basisbestanden wordt vermeld, of als de registratie van een onderdeel tijdens Setup mislukt, is het mogelijk dat de basisbestanden op de doelcomputer niet overeenkomen. Als de versies van de bestanden in Msvbvm50.exe recenter zijn dan de versies op de doelcomputer, kunt u dit probleem oplossen door Msvbvm50.exe uit te voeren voordat u Setup uitvoert.

Referenties

Voor een specifiek voorbeeld van een probleem dat wordt opgelost door Msvbvm50.exe uit te voeren, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
185992 : PRB: "Onjuiste versie van runtime-DLL" bij starten van toepassing
Gebruikers van Microsoft Internet Explorer kunnen enkele extra ActiveX-besturingselementen en DLL's downloaden, die vaak nodig zijn voor toepassingen die zijn gemaakt met Visual Basic 5.0. Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
172991 : INFO: CAB-bestanden die worden geleverd met Visual Basic 5.0
Voor informatie over het zelfuitpakkende bestand dat de runtime-bestanden van Visual Basic 6.0 bevat, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
192461 BESTAND: VBRUN60.EXE installeert runtime-bestanden van Visual Basic 6.0
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.

Eigenschappen

Artikel ID: 180071 - Laatste beoordeling: donderdag 31 oktober 2013 - Wijziging: 1.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Visual Basic Control Creation Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
Trefwoorden: 
kbproductlink kbappsetup kbfile kbinfo kbtophit kbwizard KB180071

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com