แฟ้ม Setup.txt 98 ของ windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 179756 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ประกอบด้วยสำเนาของข้อมูลในแฟ้ม Setup.txt ที่รวมอยู่ใน Windows 98 แฟ้มนี้อยู่ใน Win98 ในโฟลเดอร์บนซีดีรอม Windows 98

ข้อมูลเพิ่มเติม

------------------------------------------
Microsoft Windows 98 README สำหรับการติดตั้ง
1998 วัน
------------------------------------------

(c) ลิขสิทธิ์ Microsoft Corporation, 1998

เอกสารนี้ให้ข้อมูลกับ supplement เอกสารประกอบของ Microsoft Windows 98 ทรานซิสเตอร์คู่ประกอบชนิด หรือ แบ่งล่าช้า

เนื้อหา

เคล็ดลับอย่างรวดเร็วสำหรับข้อผิดพลาดฟรีติดตั้ง

ปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าทั่วไป

การติดตั้ง windows 98 จาก ms-dos

ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

การค้นหา และแก้ไขฮาร์ดดิสก์ปัญหาระหว่างการติดตั้ง (โดยใช้ scandisk)

การเอา windows 98

ถ้าคุณมีไดรฟ์ที่ถูกบีบอัด

ติดตั้ง windows 98 บน a ระบบเรียกใช้ windows nt

ติดตั้ง windows 98 บน a ระบบรัน os/2

ข้อผิดพลาดการตั้งค่า

การแก้ไขแฟ้ม config.sys และ autoexec.bat

หมายเหตุของฮาร์ดแวร์

ตัวจัดการหน่วยความจำ

โปรแกรมการแคชกาดิสก์

ตั้งค่าการกำหนดค่าเริ่มต้นระบบจากสองระบบ โดย windows nt

สร้างพาร์ติชันการเริ่มต้นระบบ ms-dos

การใช้โปรแกรมการสิ้นสุด และ-stay-ชุด (tsr) และโปรแกรมควบคุม

รู้จักปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าเป็นไปได้

เคล็ดลับอย่างรวดเร็วสำหรับการตั้งค่าว่างข้อผิดพลาด

ปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสทั้งหมดที่ทำงานอยู่บนระบบของคุณ หากโปรแกรมอรรถประโยชน์เหล่านี้จะทำงานอยู่ในระหว่างการติดตั้ง ระบบของคุณอาจหยุดการตอบสนอง

หมายเหตุ: บางระบบมีความสามารถป้องกันไวรัสที่อยู่ภายในระบบ หากตัวเลือกนี้ถูก เปิดใช้งานในการตั้งค่า BIOS/CMOS คุณอาจได้รับข้อความแสดงคำเตือนเกี่ยวกับ "เหมือนไวรัสกิจกรรม" หรือ "บันทึกเริ่มต้นของต้นแบบ" การเปลี่ยนแปลง คุณต้องให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ผลสำหรับการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ ดูเอกสารประกอบของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เรียกใช้ ScanDisk เพื่อตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับฮาร์ดดิสก์ของคุณ

ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ ซึ่งรวมถึงการปิดใช้งานโปรแกรมรักษาหน้าจอใด ๆ การตั้งค่าการจัดการพลังงานขั้นสูง และโปรแกรมอื่น ๆ ที่อาจทำให้การติดตั้งไม่ตอบสนอง เมื่อต้องการ assure เกรดการใหม่ทั้งหมดจากใน Windows 95 กด CTRL + ALT + DEL และ "จบการทำงาน" ในโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ทั้งหมดยกเว้น SYSTRAY และ EXPLORER ก่อนที่จะเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง ดู "ดำเนินการแบบคลีนบูต" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าทั่วไป

ถ้าคุณมีหมายเลขเก้าสมมติ 128 จอการ์ด หรือสามมิติ 128 ความเร็ว STB AGP (Nvidia Riva 128), คุณควรรันโปรแกรมติดตั้งจาก MS-DOS หรือเปลี่ยนโปรแกรมควบคุมจอแสดงผลของคุณเพื่อ VGA

รุ่นของ Windows 98 ติดตั้งการปรับรุ่นเปรียบเทียบกับเต็ม ถ้าคุณมีรุ่นที่ปรับรุ่นของ Windows 98 เซ็ตอัพจะพยายามค้นหาการปรับรุ่นผลิตภัณฑ์ qualifying บนระบบของคุณ หากโปรแกรมติดตั้งล้มเหลวในการค้นหาข้อมูลรุ่นก่อนหน้าของ Windows คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ใส่สื่อของคุณก่อนหน้านี้สำหรับการพิสูจน์ของความสอดคล้อง

ดิสก์ความต้องการพื้นที่ว่างสำหรับ Windows 98 เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่เข้าสู่การคำนวณจำนวนเนื้อที่ว่างที่จำเป็นสำหรับ Windows 98 ตัวเลขเหล่านี้จะติดตั้งเฉพาะประเมินที่ขึ้นอยู่กับ Windows 98 ทั่วไป

ปรับรุ่นโดยทั่วไปจาก Windows 95:

ต้องการเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ประมาณ 195 MB แต่อาจใช้ช่วงระหว่าง 120 MB เพื่อเมกะไบต์ 295 ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนฟิกระบบของคุณและตัวเลือกการติดตั้ง

Install ของ Windows 98 ในไดรฟ์ FAT16 แบบเต็ม:

ต้องการเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ MB 225 แต่อาจใช้ช่วงระหว่างเมกะไบต์ 165 355 ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบและตัวเลือกที่เลือก

Install เต็มของ Windows 98 ในไดรฟ์แบบ FAT32:

ต้องการเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ MB 175 แต่อาจใช้ช่วงระหว่าง 140 เมกะไบต์ - เมกะไบต์ 255 ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าระบบและตัวเลือกที่เลือก

นอกจากนี้ ถ้าคุณกำลังติดตั้ง Windows 98 ไปยังไดรฟ์อื่นนอกเหนือจาก C เซ็ตอัพสามารถกำหนดให้ถึง 25 เมกะไบต์ของเนื้อที่ว่างบนดิสก์บนไดรฟ์ C สำหรับระบบและบันทึกแฟ้มสร้างขึ้นในระหว่างการติดตั้ง

Uninstall:

If you wish to back up Windows 95 before upgrading, select the Save Your System Files option during Setup. This will allow you to uninstall Windows 98 in the event you have problems. However, there are certain cases in which you cannot do this:
 • Your current Windows installation is on a compressed drive.
 • You are installing to a new directory or setting up a clean install with no previous version available.
 • You are running a version of MS-DOS earlier than 5.0.
MAKE A NEW STARTUP DISK! Because of changes in the real-mode and protect- mode kernels to support FAT32, Windows 98 startup disks are not compatible with earlier versions of Windows. Therefore, when you set up Windows 98 for the first time, be sure to make a new Startup Disk, EVEN IF YOU ARE NOT PLANNING TO USE FAT32.

Program Manager from Windows 3.x.

Program Manager is no longer supported in Windows 98. Program Manager (Progman.exe) is left on the system for troubleshooting purposes, but it will NOT contain any groups. In addition, if you are upgrading over Windows 95, your existing .grp files will be removed. These are known to cause some problems when installing Windows 98. If you are upgrading from Windows 3.x, the old .grp files will remain on the system and Program Manager will still have some functionality. You should back up your existing progman.ini and *.grp files before upgrading to Windows 98 if you intend to use Program Manager.

INSTALLING WINDOWS 98 FROM MS-DOS

If you are starting with a clean or new hard disk or if you have problems running Setup from your previous version of Windows, you may have to run Windows 98 Setup from MS-DOS. Although installing from MS-DOS is typically the slower method of installation, it is often the safest and should be used when other types of installations fail.

MS-DOS Boot Hot Keys:

There are several ways to boot your system to an MS-DOS command prompt safely. The easiest way is by using these hot keys:
 • windows 98:

  Hold the CTRL key down while your computer is booting. This will take you directly to the Windows 98 Boot Menu (the F8 key is still functional, but there is no "Starting Windows 98" prompt in Windows 98, so it's hard to know exactly when to press it).
 • windows 95:

  Press the F8 key at the "Starting Windows 95" prompt. This will take you to the Windows 95 Boot Menu.
 • MS-DOS 6.x:

  Press the F8 key at the "Starting MS-DOS" prompt. This will allows you to manually choose which drivers to load or to bypass your system files.
 • Real-mode CD-ROM drivers:

  You will need real-mode CD-ROM drivers loaded so you can access the Windows 98 CD. If you have run Windows 98 Setup before and have created a Startup Disk, you can use the CD-ROM drivers included on that disk. If you do not have a Startup Disk, you will need to run the installation program that came with your CD-ROM hardware.

  After you have access to your CD-ROM drive, you can switch to the drive containing the Windows 98 CD and type: SETUP. Setup should now continue.

Tips for Installing Real-Mode CD-ROM Drivers

Currently running Windows 95:

If you are currently running Windows 95, you may already have a portion of the CD-ROM drivers loaded. If you can shut down to MS-DOS mode and get access to your CD-ROM drive, try the following:
 • Reboot and press the F8 key at "Starting Windows 95".
 • Choose "Command Prompt Only."
 • At the C:\ prompt type: DosStart.bat.
You should now have access to your CD-ROM drive.

Lost Access to the CD-ROM Drive During Setup

If you lose access to your CD-ROM during Windows 98 Setup, you can try the following:
 1. Reboot and press the F8 key at "Starting Windows 95," and then choose the option for Command Prompt Only. If you are running MS-DOS, boot directly to command prompt.
 2. Edit the Autoexec.bat file by typing: Edit Autoexec.bat
 3. Delete the text "Rem by Windows 98 Setup" in front of the line that includes the reference to Mscdex.exe.
 4. Exit Edit by typing ALT-F-X and save the file when prompted.
 5. Reboot. Either Setup should continue on its own, or you should run Setup again, choosing Safe Recovery if prompted.

Running Windows 98 Setup from Your Hard Disk

By copying all the Setup files to your hard disk and then installing from your hard disk, you can eliminate most of the problems associated with file copy and disk I/O issues. You can unload your CD-ROM drivers and free up conventional memory to assist with low memory errors in this type of install. To copy the Setup files locally:

From Windows 95:
 1. Free an additional 120 MB of disk space in addition to what Setup will require. Setup will typically require 195 MB for an upgrade from Windows 95.
 2. Create a temporary folder to store the Setup files on that drive.
 3. การคัดลอกเนื้อหาของโฟลเดอร์ Win98 บนซีดี Windows 98 ไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราวที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น คุณควรคัดลอก Win98 ได้นอกจากนี้โฟลเดอร์ย่อย แต่นี้ไม่จำเป็นถ้าคุณย่อบนพื้นที่ว่างดิสก์
 4. Reboot: กดแป้น F8 ใน "เริ่มต้น Windows 95 " และเลือกเซฟโหมดพร้อมรับคำสั่งเฉพาะ
 5. ขณะนี้ ให้สลับไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราวที่ประกอบด้วยแฟ้มการติดตั้ง Windows 98 และชนิด: การตั้งค่า
จาก MS-DOS:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสามารถเข้าถึงไดรฟ์ซีดีรอมของคุณ ดูข้างต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 2. เพิ่มเนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่นอกเหนือจากการที่ติดตั้งจะต้องใช้ MB 120 ที่เพิ่มเติม โดยปกติการตั้งค่าจะต้อง 195 MB สำหรับการปรับรุ่นจาก Windows 95
 3. สร้างโฟลเดอร์ชั่วคราวบนไดรฟ์ที่มีมากของเนื้อที่ว่างที่จะเก็บแฟ้มการติดตั้ง เมื่อต้องการสร้างไดเรกตอรีชั่วคราว สลับไปที่ตัวอักษรไดรฟ์และชนิด: Win98tmp MD
 4. ขณะนี้ ให้สลับไปที่ไดรฟ์ซีดีรอม 98 Windows และ Win98 directory โดยการพิมพ์: <drive letter="">\Win98</drive>
 5. คัดลอกแฟ้มการติดตั้ง Windows 98 ไปยังไดเรกตอรีชั่วคราวที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น โดยการพิมพ์: คัดลอก * * <drive letter="">\Win98tmp</drive>
 6. หลังจากที่คัดลอกแฟ้มทั้งหมด เริ่มระบบของคุณใหม่ และทำคลีนบูต โดย bypassing แฟ้มเริ่มต้นระบบของคุณ ดู "ดำเนินการแบบคลีนบูต" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 7. สลับไปยังไดเรกตอรีชั่วคราวที่คุณคัดลอกแฟ้มไปยังเท่านั้น และเริ่มการทำงานของโปรแกรมติดตั้ง ด้วยการพิมพ์: การตั้งค่า
ทำคลีนบูต:

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อื่น ๆ โปรแกรมอรรถประโยชน์ หรือโปรแกรมอื่น ๆ สามารถป้องกันการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เริ่มทำความสะอาดระบบระบบของคุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ คุณสามารถทำคลีนบูตโดย:

การใช้แผ่นฟล็อปปี้ดิสก์เพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ:
 • เริ่มระบบจากดิสก์สำหรับเริ่มต้น 98 ของ Windows ดิสก์นี้อนุญาตให้ตัวเลือกสำหรับการโหลดด้วย หรือไม่ มีโปรแกรมควบคุมซีดีรอม และสภาพแวดล้อมใหม่ทั้งหมดสำหรับการรันโปรแกรมติดตั้ง
-การเริ่มระบบจากดิสก์สำหรับบูตก่อนหน้า Windows 95 หรือ MS-DOS นี้ไม่ให้เข้าถึงโปรแกรมควบคุมซีดีรอมของคุณ แต่คุณสามารถใช้ได้ถ้าคุณได้คัดลอกแฟ้มการติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์ของคุณตามที่อธิบายข้างต้น

windows 95 เซฟพร้อมโหมดรับคำสั่งเท่านั้น:
 1. เริ่มต้นระบบของคุณ และเก็บคีย์ F8 ในที่ "เริ่มต้น Windows 95 " พร้อมต์
 2. เลือกเท่านั้นการพรอมต์คำสั่งสำหรับเซฟโหมด ซึ่งยังไม่มีการเข้าถึงไดรฟ์ซีดีรอมของคุณ แต่คุณสามารถใช้ได้ถ้ามีการคัดลอกแฟ้มการติดตั้งบนฮาร์ดดิสก์ของคุณตามที่อธิบายข้างต้น
windows 98 Step-By-Step Boot:

ถ้าคุณต้องการที่โหลดโปรแกรมควบคุมบางโปรแกรมด้วยตนเอง ทำเช่นนี้:
 1. เริ่มต้นระบบของคุณ และเก็บคีย์ F8 ในที่ "เริ่มต้น Windows 95 " พร้อมต์
 2. เลือกตัวเลือกทีละขั้น
 3. ขณะนี้ เฉพาะพูดใช่ไปยังอุปกรณ์ที่คุณต้องการให้โหลด ในกรณีส่วนใหญ่ คุณควรพูด YES เพื่อ Himem.sys
/ โปรแกรม-DOS Windows 95 คลีนบูต มีหน่วยความจำเพิ่มเติม:

คุณสามารถเพิ่มจำนวนหน่วยความจำที่พร้อมใช้งานได้ โดยการทำให้การปรับเปลี่ยนแฟ้มของคุณ Config.sys ต่อไปนี้ You can also make these changes to your Boot Disk as well.

NOTE: These are the only drivers you should load.
  Device=Himem.sys
  Device=EMM386.exe noems
  Dos=high,umb
  Device=drvspace.sys /move (Optional - only if using DriveSpace compression)

Creating a Windows 98 Startup Disk:

If Windows 98 Setup fails after copying most of the files to your hard disk, you may be able to create a Startup Disk by using the bootdisk.bat utility.
 1. Boot to an MS-DOS prompt.
 2. Change directories to your Windows\command directory.
 3. Run the Bootdisk.bat program that will prompt you to create a Startup Disk.
This disk contains generic real-mode CD-ROM drivers that may be useful when running Setup again.

ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

Make sure that no antivirus program is running while you are setting up Windows 98. If the program is a terminate-and-stay-resident program, remove any references to it in your Autoexec.bat, Config.sys, and Win.ini files.

If your BIOS has built-in virus protection, disable it before running Setup. To disable it, you must use the CMOS setup program for your BIOS. For more information, see your computer documentation.

See the notes for specific antivirus programs below.

CMOS/BIOS-enabled virus protection:

Some systems come with virus protection built into the system. If this is left enabled, you may be warned with "Virus-like Activity" or "Master Boot Record Changed" messages. You must allow these changes to take place. If you choose to restore the previous settings, your system may no longer boot.

Norton AntiVirus:

If Norton AntiVirus is installed, you may see the following warning at the end of the initial file copy procedure:
  Application Wininst0.400\Suwin.exe is attempting to update the Master
  Boot Record

You should choose Continue (C) for Setup to finish properly. If you do not allow these changes to take place, Setup may stop responding.

Dr. Solomon's AntiVirus:

If you are running Dr. Solomon's AntiVirus utility, you may receive a blue screen fatal exception error in Ios.vxd while trying to create a Startup Disk during Setup. You should click Cancel on the Startup Disk screen when the progress bar is at 20%. This will allow Setup to continue. Look for an update to Dr. Solomon's AntiVirus software on their Web site to resolve his issue.

FINDING AND FIXING HARD DISK PROBLEMS DURING SETUP (USING SCANDISK)

Finding Problems During Windows 98 Setup:

The version of Scandisk run during Windows 98 Setup only checks for errors. It does not fix them. If there are problems, Setup cannot continue until they are fixed. To fix these problems, quit Setup and run ScanDisk from Windows 95 or MS-DOS. See below for more information about using ScanDisk to resolve these issues.

Fixing Hard Disk Problems:

If, during Setup, you see a message telling you that you must run ScanDisk to fix problems on your hard disk, follow these steps to fix the problems.
 • If you are setting up Windows 98 over MS-DOS or a previous version of Windows, such as Windows 3.1:

  1. Quit Windows.
  2. If you are setting up from floppy disks, insert Setup Disk 1 into the floppy drive, and then type the following at the command prompt:

   a:scandisk.exe /all

   where "a" is the drive that contains the Windows disk.
  3. If you are setting up from a CD, insert the CD, and then type the following:

   d:\win98\scandisk.exe /all

   where "d" is the drive that contains the CD.
  4. Follow the instructions on your screen, and fix any problems that ScanDisk finds.
  5. Start Windows, and then run Setup again.
 • If you are setting up Windows 98 over a previous version of Windows 98 or Windows 95:

  1. Quit Setup.
  2. On the Start menu, point to Programs, point to Accessories, point to System Tools, and then click ScanDisk.
  3. Check your hard disks and any host drives you have for errors, and repair any problems found. Be sure to do a complete surface scan on all your drives, or Setup may still find errors.
Problems Running ScanDisk:

There are certain cases where ScanDisk may not be able to fix an issue or is producing errors.
 • You are Running DriveSpace 3 Compression:

  If Drvspace3 compression is installed on your system, you may be low on conventional memory. To free up memory, you may try the following:

  1. If you are running MS-DOS 6.x, you can run Memmaker.exe to free enough memory for ScanDisk to complete.
  2. See "INSTALLING WINDOWS 98 FROM MS-DOS" on how to perform a clean boot with more memory.
  3. Check your drives while running Windows 95.
If you still don't have enough memory, or if you have other problems while Setup is running ScanDisk, you can bypass ScanDisk in Setup by running Setup with the /IS option. To do this, type the following command:

setup /is

NOTE: Bypassing ScanDisk during Setup is not recommended. If you do, there may be problems with your hard disk that could cause Windows 98 not to install or run correctly.

การเอา windows 98

Saving System Files:

Windows 98 Setup offers users the option of backing up their previous version of Windows in case Windows 98 needs to be uninstalled later. To enable this option, you must select the Save Your System Files option when prompted during Setup. Setup will then create the following hidden files necessary to uninstall Windows 98:
 • Winundo.dat
 • Winundo.ini
 • Winlfn.ini
NOTE: Deleting these files will prevent Windows 98 from being uninstalled.

If any of the following apply, you will not be able to Uninstall Windows 98, and Setup will not prompt you to Save System Files:
 • Your current Windows installation is on a compressed drive.
 • You are installing to a new directory or a clean install with no previous version available.
 • You are running a version of MS-DOS earlier than 5.0.
NOTE: The files necessary to remove Windows 98 must be saved on a local hard drive. You cannot save them to a network drive or a floppy disk. As long as two or more drives have adequate free space, you can select the drive to which to save the uninstall information.

ไม่มีอีกหลายการดำเนินการที่สามารถป้องกันไม่ให้ Windows 98 ถูกถอนการติดตั้งหลังจากการติดตั้ง Windows 98 เสร็จสมบูรณ์ ต่อไปนี้คือ รายการของรายการที่จะทำให้ข้อมูลการถอนการติดตั้งจะถูกเอาออกจากระบบของคุณ:
 • การแปลงฮาร์ดดิสก์ของคุณเป็น FAT32
 • การบีบอัดบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ด้วย DriveSpace
หมายเหตุ: โปรแกรมอรรถประโยชน์เหล่านี้จะเตือนคุณที่ถอนการติดตั้งข้อมูลจะสูญหายไปก่อนที่จะทำการแปลงหรือการบีบอัด

เอา Windows 98:

เมื่อต้องการเอา Windows 98 และการคืนค่าระบบของคุณให้เป็นรุ่นก่อนหน้าของ MS-DOS และ Windows 3.x หรือ Windows 95 โดยสมบูรณ์:
 1. คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า และจากนั้น คลิกควบคุมแผง
 2. คลิกสองครั้งที่เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
 3. บนแท็บการถอนการติดติดตั้ง/ตั้ง คลิกถอนการติดตั้ง Windows 98 และจากนั้น คลิกเพิ่ม/เอาออก
หรือ ถ้าคุณกำลังมีปัญหาในการเริ่มการทำงานของ Windows 98 ใช้ดิสก์สำหรับเริ่มต้นของคุณเพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ และจากนั้น เรียกใช้ UNINSTAL จากดิสก์สำหรับเริ่มต้น

หมายเหตุ: UNINSTAL ความต้องการปิดระบบ Windows 98 ถ้ามีปัญหากับนี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ การรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ และกดปุ่ม F8 เมื่อคุณเห็นข้อความ "เริ่มต้น Windows 98 จากนั้นคลิกพร้อมรับคำสั่งเท่านั้น และรัน UNINSTAL จากพร้อมรับคำสั่ง

หากโปรแกรมติดตั้งไม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และคุณต้องการคืนค่าของคุณรุ่นก่อนหน้าของ MS-DOS และ Windows 3.x หรือ Windows 95 คุณสามารถเรียกใช้ UNINSTAL จากไดเรกทอรี \Windows\Command บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ หรือ จาก ดิสก์สำหรับเริ่มต้นของคุณ

ถ้าคุณบันทึกแฟ้มของคุณบนไดรฟ์อื่นนอกเหนือจาก C คุณสามารถใช้ตัวเลือก /w ไดรฟ์ที่เป็นที่ตั้งของแฟ้มที่ระบุ ตัวอย่าง::

uninstal /w e:

โดย e: คือ ไดรฟ์ประกอบด้วยแฟ้มระบบของคุณก่อนหน้านี้

ถ้ามีการเรียกใช้ Windows 98 และคุณต้องการเอาแฟ้มที่ถอนการติดตั้งเมื่อต้องการเนื้อที่ว่างดิสก์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า และจากนั้น คลิกควบคุมแผง
 2. คลิกสองครั้งที่เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
 3. บนแท็บการถอนการติดติดตั้ง/ตั้ง คลิก Windows เดิม 3.x/โปรแกรม-DOS แฟ้มระบบ แล้วคลิกเอาออก หรือคลิกแฟ้มระบบของ Windows 95 ที่เอาออก(ข้อมูลการถอนการติดตั้ง)
คุณไม่สามารถลบ Windows 98

ถ้าคุณมีไดรฟ์ที่ถูกบีบอัด

ถ้าคุณมีการบีบอัดบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความที่มีเนื้อที่ไม่เพียงพอบนพาร์ติชันโฮสต์ของไดรฟ์ที่ถูกบีบอัด การตั้งค่าอาจต้องการคัดลอกแฟ้มบางแฟ้มไปยังไดรฟ์สำหรับเริ่มต้นของคุณ โฮสต์สำหรับไดรฟ์สำหรับเริ่มต้นของคุณ หรือโฮสต์สำหรับไดรฟ์ของคุณ Windows If you get this message, free some space on the specified drive, and then run Setup again. Try one of the following:
 • Set up Windows on an uncompressed drive if possible.
 • Delete any unneeded files on your host partition.
 • If you are running Windows 3.1 and have a permanent swap file, try making it smaller. In Control Panel, double-click 386 Enhanced, and then click Virtual Memory. Modify the size of your swap file.
 • Use your disk compression software to free up some space on the host drive for the compressed drive. If you compressed your drive by using DriveSpace or DoubleSpace, follow these steps:
  1. Quit Windows.
  2. Run Drvspace.exe or Dblspace.exe.
  3. Select the compressed drive on whose host you want to free space.
  4. On the Drive menu, click Change Size and adjust the free space as necessary.
  If you compressed your drive using Windows 95 Drivespace, or Drvspace3 from Plus!, follow these steps:
  1. Start Windows.
  2. Select Drivespace from Start/Programs/Accessories/System Tools/ Drivespace.
  3. Select the compressed drive on whose host you want to free space.
  4. On the Drive menu, click Change Size, and then adjust the free space as necessary.
If you used other compression software, consult the software documentation.

NOTE: You may notice a discrepancy in the amount of free space reported by Setup and the amount of space you think is available on your host drive. Windows uses some space for creating a swap file. This space may not appear to be allocated when Windows is not running.

NOTE: If you create a Startup Disk during Setup, make sure you do not use a compressed disk for the Startup Disk.

INSTALLING WINDOWS 98 ON A SYSTEM RUNNING WINDOWS NT

You cannot install Windows 98 over any version of Windows NT, but they can exist together on a single system. However, for compatibility reasons, it is recommended that you install each to a separate hard disk or partition. If Windows NT is already installed, Windows 98 Setup will add itself to the Windows NT boot menu to allow the user to multi-boot between Windows 98 and Windows NT.

If you can no longer boot Windows NT, you should boot from the Windows NT recovery disks and choose the Repair option to restore the Windows NT boot files.

When installing Windows 98 on a system with drives created with Windows NT, you may receive the following error:

"Setup has detected that your hard disk has a 64K-cluster FAT partition. Because ScanDisk does not work on disks with this cluster size, Setup cannot continue. To complete Setup , you must repartition your hard disk, format the partition with a FAT file system that has a cluster size of 32K or less, and then restart Setup."

Running Setup with the "/is" parameter (e.g., Setup /is) will bypass ScanDisk and avoid this problem.

INSTALLING WINDOWS 98 ON A SYSTEM RUNNING OS/2

Setup will not run on OS/2. You need to start MS-DOS and run Setup from the MS-DOS prompt.

NOTE: If you are upgrading over OS/2 on an HPFS partition, you must have your OS/2 disk 1 available during Setup.

If you start MS-DOS from a floppy disk and then run Setup, you will no longer be able to start OS/2 after Windows 98 has been installed. You must delete the Autoexec.bat and Config.sys files that OS/2 uses before running Windows 98 Setup.

If you want to remove OS/2 from your computer after you have installed Windows 98:
 1. Back up the data files you want to keep onto a floppy disk or network drive.
 2. Delete the files in each of your OS/2 directories and subdirectories, and then delete the OS/2 directories.
 3. In My Computer or Windows Explorer, click View, click Options, and click Show All Files. Then, delete the following OS/2 files:
     Ea data.sf
     OS2ldr.msg
     OS2krnl
     OS2boot
     Wp data.sf
  

ข้อผิดพลาดการตั้งค่า

This section lists specific messages that you may encounter during Setup and provides information about what to do next.

"Previous version of Setupx.dll" message:

Setup detects that an earlier version of SetupX.dll or NetDi.dll is in use. This may be because there are open applications on your computer. If you want Setup to replace the existing file and automatically restart your system, click OK. Or, to keep your existing version of SetupX.dll and NetDi.dll, click Cancel to quit Setup, close any open applications, then run Setup again.

Several programs are known to cause this error:
 • Diamond's "In Control Tools"
 • Ensonics AudioPCI sound card drivers
 • Aztech sound card drivers
 • Hayes Modem configuration utilites
 • Some Windows Printing System utilities (Canon BJ series)
If Windows 98 Setup still gives this error after rebooting, you should run Setup from the MS-DOS command prompt. See "INSTALLING WINDOWS 98 FROM MS- DOS" for more information.

Message SU0018:

"Setup cannot create files on your startup drive and cannot set up Windows 98. There may be too many files in the root directory of your startup drive, or your startup drive letter may have been remapped."

The root folder of a drive holds a maximum of 512 entries (files or folders). This message indicates that Setup has detected too many directory entries in the root folder of your computer, and Setup cannot create the files it needs to set up Windows 98. Move or delete some files from the root folder of your drive, and then run Setup again.

This error message can also appear if your startup drive letter has been remapped. Several things could cause this:
 • You have mapped a network drive to C. If this is the case, remap the network drive.
 • You have a LastDrive=C: statement in your Config.sys file. Remove the LastDrive statement, or set it to equal another drive.
 • A third-party partitioning or boot manager program has remapped the drive. Consult the program documentation. You may need to uninstall the program before installing Windows 98.
"Unrecoverable Setup Error" Message:

"Unrecoverable Setup Error. Setup cannot continue on this system configuration. Click OK to quit Setup." This error could be caused by various conditions. See "General Setup Notes" and "INSTALLING WINDOWS 98 FROM MS-DOS" for more information.

Long File Names Error Messages:

ถ้าคุณเห็นข้อความ "ติดตั้งตรวจพบว่า มีการติดตั้งโปรแกรม ชื่อแฟ้มยาว ในไดเรกทอรีนี้ โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถทำออกจากการเซ็ตอัพ และเอาชื่อแฟ้มยาวจากคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้ลักษณะการทำงานในการถอนการติดตั้งในชื่อแฟ้มยาว ดู "ดูซอฟต์แวร์" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อความหน่วยความจำไม่พอ:

หากคุณพบข้อความหน่วยความจำไม่เพียงพอ คุณสามารถเพิ่มหน่วยความจำปกติ โดย commenting ออก TSRs และโหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ลงในพื้นที่หน่วยความจำที่ด้านบน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft134399"วิธีการเพิ่มหน่วยความจำปกติสำหรับโปรแกรม-DOS-ใช้โปรแกรม"

ข้อไม่พอดิสก์ว่างความ:

คุณสามารถกู้คืนเนื้อที่ว่างบนดิสก์ได้ โดยการดำเนินการใด ๆ หรือทั้งหมดของขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาที่ถังรีไซเคิล และจากนั้น คลิกลบข้อมูลในถังรีไซเคิล
 2. ลบเนื้อหาของโฟลเดอร์แคชเบราเซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ
 3. ลบแฟ้มที่ มีนามสกุล.bak และ.tmp
 4. ลบโฟลเดอร์ไม่ได้ใช้โปรแกรม (ให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลครั้งแรก)
 5. ลบโฟลเดอร์เดิมของ MS-DOS เว้นแต่ว่าคุณต้องการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อที่เรียกใช้ Windows 98 และ MS-DOS (แรก ให้แน่ใจว่า คุณมีดิสก์เริ่มต้นที่สนับสนุนการเข้าถึงไดรฟ์ซีดีรอม)
 6. ลบแฟ้มที่ซ่อน Winundo.dat จากการติดตั้ง Windows 95 ก่อนหน้านี้
 7. ลบโฟลเดอร์ Windows 3.1 เก่า เว้นแต่ว่าคุณต้องการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อที่เรียกใช้ Windows 3.1 และ Windows 98
โปรแกรมติดตั้งไม่สามารถเขียนไปยังไดเรกทอรีชั่วคราว:

ข้อความนี้อาจปรากฏขึ้นเนื่องจากมีเนื้อที่ว่างดิสก์ไม่เพียงพอสำหรับไดเรกทอรีชั่วคราว หากเนื้อที่ว่างบนไดรฟ์อื่น ใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของไดเรกตอรีชั่วคราว:
  Setup /T:<drive letter>:\TEMP

ถ้าคุณไม่มีเนื้อที่ว่างบนไดรฟ์อื่น เพิ่มพื้นที่ว่าง และจากนั้น เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งอีกครั้ง ดู "ไม่เพียงพอเนื้อที่ดิสก์" ข้อความส่วนสำหรับแฟ้มที่สามารถลบ

ข้อผิดพลาด CAB แฟ้มข้อความ:

ข้อผิดพลาดของไฟล์ CAB เกิดขึ้นบ่อยที่สุด โดยการหนึ่งต่อไปนี้: ไวรัส หน่วยความจำน้อยปกติ สื่อไม่ถูกต้อง ฮาร์ดแวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งซีดีรอมไดรฟ์ หรือ

If you already created a Startup Disk, quit Setup, shut down your computer, insert the Startup Disk, and then restart the computer. This action creates a controlled environment from which to run Setup. Then run Setup from the MS-DOS command prompt.

To recover from corrupt CAB file error messages, try copying the Setup files to your hard disk and running Setup from your hard disk, using these steps:
 1. You need an extra 200 MB free on your hard disk and a temp directory to store files.
 2. Boot off the Windows 98 Startup Disk and choose the option to load your CD-ROM drivers. If you do not have access to your CD-ROM drive when booting off the Windows 98 Startup Disk, you must load the drivers that came with your CD-ROM drive.
 3. Change drives to the CD-ROM drive letter indicated by the MSCD001 prompt on the screen and switch to the Win98 folder. Type: Copy *.*<destination drive="" and="" the="" temp="" folder="" you="" created=""> </destination>
 4. Change to that folder and run Setup, choosing Safe Recovery if prompted.
See "INSTALLING WINDOWS 98 FROM MS-DOS" for more information.

If you have Multimedia Cloaking and are installing Windows 98 from floppy disks, Setup may not run successfully. If you see messages about Setup not being able to read .cab files, follow these steps:
 1. Remove the line referencing Cacheclk.exe from your Config.sys and Autoexec.bat files.
 2. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 3. Run Setup again.
Message SU0010, SU0012, SU0015, or SU0016:

If you receive one of these messages during Setup, see "Installing Windows 98 on a System Running Windows NT" and "Installing Windows 98 on a System Running OS/2" for more information.

Message SU0011:

If your hard disk is password-protected, Setup will not complete successfully. You must first remove the password protection. For more information, see your computer documentation.

Message SU0013:

To set up Windows 98, your startup drive must be an MS-DOS boot partition. If your startup drive is formatted as HPFS or NTFS, you must create an MS- DOS boot partition before running Setup. For more information about creating an MS-DOS boot partition, see your computer documentation.

You may also receive this error if you have third-party partitioning software such as EZ drive or Disk Manager installed. If so, reboot your system and run Setup from an MS-DOS command prompt. For more information, see "Running Setup from MS-DOS."

Standard Mode Messages:

If you get any of the following error messages, remove any memory managers (such as EMM386.exe, QEMM, or 386Max) from your Config.sys file, and then run Setup again.
  Standard Mode: Invalid DPMI return.
  Standard Mode: Fault in MS-DOS Extender.
  Standard Mode: Bad Fault in MS-DOS Extender.
  Standard Mode: Unknown stack in fault dispatcher.
  Standard Mode: Stack Overflow.

NOTE: If you still have problems, add EMM386.EXE back into your Config.sys file and exclude all ranges. ตัวอย่าง:
  device=c:\windows\emm386.exe x=A000-FFFF

If you encounter these messages or if your computer stops responding during Setup, turn on double-buffering in SmartDrive. Several SCSI hard drives and some ESDI drives require double-buffering.

To turn on double buffering, add the following line to the beginning of your Config.sys file:
  device=c:\windows\smartdrv.exe /double_buffer+

where "c:\windows" is the path to your Windows directory.

"Setup Could Not Back Up Your System Files" Message:

If you see this error message while Setup is saving your system files, you may not have enough disk space, particularly on compressed disks. Free up space on the drive you are saving your system files on (the default drive is C) by removing unneeded files.

Uninstall can require up to 75 MB on many systems. If Setup is not offering you the choice of saving your system files, you may be very low on free disk space.

"Cannot Continue on This System Configuration":

If you get this message, you may have an older, incompatible disk partition. Before you run Setup, you will need to back up your data and then repartition your disk.

Message SU0167:

A file or folder called Desktop exists on your computer. Rename or move your current Desktop folder, and then run Setup again.

Message SU0410:

Setup cannot open a required file, possibly because the file is missing or damaged, or because your computer does not have enough memory.

If you have already created a Startup Disk, quit Setup, shut down your computer, insert the Startup Disk, and then restart the computer. Then, run Setup from the MS-DOS command prompt.

"Cannot Copy File" Messages:

Try skipping the file; it may not be essential. If Setup does not complete successfully, or Windows 98 will not run, quit Setup, shut down your computer, insert the Startup Disk into the floppy drive, and restart the computer. Then run Setup from the MS-DOS command prompt.

SU99xxxx Messages:

SU99 is a prefix that is added to all errors that Setup does not have a specific error message for. These errors are often caused by low conventional memory. If you have already created a Startup Disk, quit Setup, shut down your computer, insert the Startup Disk, and restart the computer. Then, run Setup from the MS-DOS command prompt.

"Setup does not have enough conventional memory to check your computer's hard disks."

หรือ

"Setup could not check the hard drives on your computer."

If you receive either of these errors, Setup was unable to run ScanDisk to check your hard drives. This could be because of low conventional memory or your disk contains errors that Scandisk cannot fix when run from Setup. To work around these errors, reboot your system to MS-DOS mode and run ScanDisk /all. Then, run Setup again. If Setup still fails, reboot to MS- DOS mode and run Scandisk /all /surface. This will take a little longer, but it will ensure your hard disks are in good shape. If, after running ScanDisk with these options, Setup still won't continue, you should run Setup /is to bypass ScanDisk.

NOTE: Bypassing ScanDisk is not recommened and should only be used if you are positive your disk(s) contain no errors. If there are still errors, Setup may fail and your system may no longer boot.

EDITING THE CONFIG.SYS AND AUTOEXEC.BAT FILES

Your computer's Config.sys and Autoexec.bat files tell your computer what programs and devices to load on startup (for example, a virus-scanner program to Autoexec.bat file may direct your computer to automatically load). Windows 98 Setup will not run properly with some programs and devices. To remove or disable such a program or device, you may need to edit the Config.sys and/or Autoexec.bat files.

To edit the Config.sys and Autoexec.bat files:
 1. In Windows 3.1 or 3.11, click File, click Run, type Sysedit, and then press ENTER. In Windows 95, click Start, click Run, type Sysedit, and then press ENTER.
 2. ในกล่องโต้ตอบ Config.sys หรือ Autoexec.bat พิมพ์ตัวเมื่อเริ่มต้นของบรรทัดที่คุณต้องการปิดใช้งาน
 3. บันทึกการเปลี่ยนแปลง และรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุของฮาร์ดแวร์

ส่วนนี้ประกอบด้วยหมายเหตุในการตั้งค่าคอนฟิกระบบเฉพาะที่อาจป้องกันไม่ให้ตั้งค่าการติดตั้ง Windows 98 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

NP8200 sager หรือเทคโนโลยี Wedge 466/DX2:

สิ่งสำคัญ: หากคุณติดตั้ง Windows 98 ในคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป 466/DX2 NP8200 Sager หรือเทคโนโลยี Wedge คุณจะไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ถึงแม้ว่าคุณได้ติดตั้ง Windows รุ่นก่อนหน้านี้

การ์ดเครือข่ายปลั๊ก and Play และโปรแกรมควบคุมโหมดจริง 16 บิต:

เมื่อคุณต้องการเรียกใช้โปรแกรมควบคุมโหมดจริง 16 บิตสำหรับของอินเทอร์เฟซสำหรับการ์ดเครือข่าย (NIC) (ซึ่งโดยทั่วไปถ้าคุณใช้ DLC หรือโพรโทคอลโหมดจริงอื่น) การ์ด Plug and Play อาจปรากฏไม่ ทำงานเนื่องจากโปรแกรมควบคุม NIC 16 บิตที่โหลดก่อน Windows 98 มีโอกาสที่จะเปิดไพ่แบบพลักแอนด์เพลย์ นอกจากนี้ ไดรเวอร์ NIC 16 บิตบางส่วนไม่รู้จักการ์ด Plug and Play (clones NE2000 Plug and Play ที่มากที่สุดที่อยู่ในในประเภทนี้)

เมื่อต้องการใช้การ์ด Plug and Play กับไดรเวอร์ NIC 16 บิต:
 1. เรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Softset ที่มาพร้อมกับการ์ด Plug and Play และจากนั้น ตั้งค่าบัตรไปยังโหมดที่ไม่ใช่พลักแอนด์เพลย์
 2. คลิกสองครั้งที่เครือข่ายใน'แผงควบคุม' และเอาการ์ดเครือข่าย
 3. ใน'แผงควบคุม' คลิกสองครั้งที่เพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ windows 98 จะตรวจหาการ์ดเครือข่ายของคุณ
ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นไดรเวอร์ NIC ป้องกันโหมด 32 บิตในอนาคต คุณสามารถเรียกใช้ Softset อีกครั้งเพื่อเปิดใช้งานโหมด Plug and Play สำหรับการ์ดของคุณ

Intel EtherExpress 16 nic และ PCI คอมพิวเตอร์:

ระบบของคุณอาจไม่ตอบสนอง หรือคุณอาจพบปัญหาในการเตรียมใช้งานถ้าคุณกำลังใช้ NIC ข้อ 16 EtherExpress Intel ในคอมพิวเตอร์ PCI กับการ์ดแสดงผลบาง PCI ดาวความเร็วเพชร ปัญหาเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับ Windows 98 มันเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มของระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ถ้าคุณประสบปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับ 16 EtherExpress ของคุณในคอมพิวเตอร์ PCI แทนบัตรก่อนที่คุณทำการรายงานปัญหาไปยัง Microsoft

ถ้าคุณมีการ์ดแสดงผลเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ติดต่อผู้จำหน่ายของคุณเกี่ยวกับการปรับปรุงวิดีโอแบบใหม่ BIOS
 • ลายรูปเพชร PCI ดาวความเร็วในการ์ดแสดงผล ด้วย BIOS รุ่น 1.01
 • ลายรูปเพชร Viper PCI VGA วิดีโอตัวปรับต่อ
 • ลายรูปเพชร Stealth การ์ดแสดงผล Bios v1.03
Thinkpad IBM รุ่น 750 x / 755 x / 360 x:

ถ้าคุณมีหนึ่ง โมเดล (รวมย่อยเช่น C, CE, CX, CS และ CSE), เหล่านี้รุ่นก่อนที่จะติดตั้ง Windows 98 เช็คกระดานบูเลทีนการ IBM หรือศูนย์ข้อมูล THINKPAD บน CompuServe สำหรับการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมและ/หรือ Mwave BIOS สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าคุณไม่ต้องปรับรุ่น BIOS ของคุณ คุณอาจมีปัญหาได้ถ้าคุณย้ายเมาส์ในขณะที่คอมพิวเตอร์ของคุณถูกเปิด หรือปิดโหมด suspend

ดูซอฟต์แวร์:

บางอรรถประโยชน์อื่น ๆ ของ Windows 3.1 เช่นชื่อแฟ้มยาว ต้องการปรับรุ่น หรือใช้แตกต่างกันกับ Windows 98 การขอรับรุ่นของซอฟต์แวร์มุมมองที่ใช้งานได้กับ Windows 98 โทร (800) 536-8439 ในสหรัฐอเมริกา ภายนอกสหรัฐอเมริกา เรียก (415) 856-8439

ตัวจัดการหน่วยความจำ

ถ้าคุณมี QEMM ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ขอแนะนำให้ คุณเอาออกจากแฟ้ม Config.sys ของคุณก่อนที่คุณติดตั้ง Windows 98 คุณสามารถเพิ่มดังกล่าวกลับหลังจากที่มีการติดตั้ง Windows 98

หน่วยความต่อไปนี้จำเป็นเข้ากันกับผู้จัดการ หรืออาจทำให้เกิดปัญหากับ Windows 98 ขอแนะนำให้ คุณเอาการอ้างอิงทั้งหมดเหล่านั้นจากแฟ้ม Config.sys และ Autoexec.bat และใช้ Emm386.exe และ Himem.sys ซึ่งจะให้มากับ Windows 98 การจัดการหน่วยความจำแทน
 • ค่า Allemm4.sys - ทั้งหมดธรรมเนียม 386 เวอร์ชัน 3.1
 • HPemm386.sys และ HPemm486.sys
 • HPmm.sys - HP ตัวจัดการหน่วยความจำ (ต้องเอาออกก่อนที่จะติดตั้ง)
 • ตัวจัดการหน่วยความจำ Iemm.sys
 • Emulator ความจำที่ขยาย Intel(R) (Ilim386.sys)
 • ตัวจัดการหน่วยความจำของ maximizer (Maximize.com)
 • ตัวจัดการหน่วยความจำของ NetRoom (RM386.sys)
 • รุ่นของตัวจัดการหน่วยความจำ QMAPS 5.16
 • เวอร์ชัน PRO UMB 1.07
หมายเหตุ: 386MAX เอกสารที่แนะนำคุณตั้งค่าพารามิเตอร์ EXT ต่ำกว่า 64 ไม่ ถ้าคุณกำหนดพารามิเตอร์นี้เป็น 0 เซ็ตอัพจะล้มเหลว

หมายเหตุ: หากคุณลบบรรทัดประกอบด้วย Rm386.sys จากแฟ้ม Config.sys ของคุณ คุณอาจต้องติดตั้ง Himem.sys ซึ่งมาพร้อมกับ Windows หรือ DOS MS - คุณสามารถทำได้ โดยการเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ไปยังแฟ้ม Config.sys ของคุณ:
  device=<path>\himem.sys

การ <path>คือตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม (ตัวอย่าง C:\Windows) Windows หรือ MS-DOS </path>

โปรแกรมการแคชกาดิสก์

ก่อนที่คุณเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง ขอแนะนำให้ คุณลบโปรแกรมต่าง ๆ ของบุคคลสามดิสก์แคช และแทนที่ ด้วย Smartdrv.exe ที่ให้มากับ Windows 98

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การแคชกาดิสก์ดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง เอาออก ในบางกรณี เซ็ตอัพจะเอาออกให้คุณ
 • โปรแกรมอรรถประโยชน์การแคชดิสก์ 386MAX (Qcache.exe) (ไม่ใช้กับ SmartDrive)
 • โปรแกรมอรรถประโยชน์ของดิสก์ Cache.exe-แคช
 • โปรแกรมอรรถประโยชน์ของดิสก์ Cache.sys-แคช
 • Flash Disk-Cache utility (Flash.exe) (do not use with SmartDrive.)
 • Hyperdisk Disk-Cache utility (do not use with SmartDrive.)
 • Icache.sys Disk-Cache utility
 • IBMcache.sys Disk-Cache utility
 • Mace Disk-Cache Utility (Mcache.sys)
 • Norton Speed Drive Disk utility (SPEEDRV)
 • Norton Utilities Version 5.0 and 6.1 (DISKREET, NCACHE)
 • PC-Cache (PC Tools disk cache utility) (must remove before Setup)
 • PC-Kwik Disk-Cache utility (Pc-kwik.exe)
 • PC_Kwik Disk Accelerator
 • PC-Kwik Version 1.59 (Pck.exe, Pskscrn.exe, Pckey.com)
 • PC Tools(TM) Disk-Cache utility (Pc-cache.com)
 • Secretdisk II Disk-Cache utility (Fast512.sys) (Do not use with SmartDrive.)
 • Super PC-Kwik Disk-Cache utility (Superpck.exe)

SETTING UP A DUAL-BOOT CONFIGURATION WITH WINDOWS NT

To set up a dual-boot configuration on an x86 computer, install the operating system in the usual way, and then edit the Boot.ini file as described below. All system startup info is stored in the Boot.ini file, which is automatically created during Setup at the root of your computer's hard disk.

To edit the Boot.ini file:
 1. In Windows Explorer, click View, click Options, and then click "Show all files."
 2. Make sure "Hide file extensions for known file types" is not checked, and then click OK.
 3. Right-click the Boot.ini file, and then click Properties.
 4. Click to clear the Read-only check box, and then click OK.
 5. Right-click the Boot.ini file, click Copy, right-click a blank area of the Explorer dialog box, and then click Paste. A backup copy with the file name "Copy of Boot.ini" will be created.
 6. Double-click the Boot.ini file.
 7. Add the name and location of the alternate system in the [operating systems] section of the file, as in the following example:
    [operating systems]
    C:\Winnt="Windows NT 4.0"
    C:\="Microsoft Windows"
   
 8. Save and close the Boot.ini file.
 9. Right-click the Boot.ini file, and then click Properties.
10.Select the Read-only check box, and then click OK.

สร้างพาร์ติชันการเริ่มต้นระบบ ms-dos

To set up Windows 98, your startup drive must be an MS-DOS startup partition. If your startup drive is formatted as HPFS or NTFS, you must create an MS-DOS startup partition before you run Setup. For more information about creating an MS-DOS startup partition, see your computer documentation.

การใช้โปรแกรมการสิ้นสุด และ-stay-ชุด (tsr) และโปรแกรมควบคุม

APPEND (MS-DOS):

Do not use the APPEND utility with Windows 98. It prevents Windows and Windows-based programs from creating valid Well-Formed-Path (WFP) names for the files they are using. (A WFP is the complete name of a file, including the drive letter and full path specification, starting from the root directory.)

Autocon Version 2.0e, Bootcon Version 1.60, and Boot.sys:

These programs enable you to select from different configurations when you start your computer. Because Windows 98 Setup modifies only the first sections in your Config.sys and Autoexec.bat files, you may have to modify these files manually after Setup. For more information, see the program documentation.

Cubit Version 3.01:

When you are using Cubit with Windows 98, do not compress the Windows System folder or any file that is loaded from your Config.sys file.

Before you upgrade to Windows 98, make sure that the earlier version of Windows is decompressed on your hard disk. You may recompress the files after you have successfully set up Windows 98.

Doubledisk Version 2.5:

windows 98 อาจพยายามเข้าถึงดิสก์ไดรฟ์ "แฝง" ถ้าคุณใช้กับ Doubledisk ไดรฟ์ที่แฝงเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ Doubledisk การสร้างไดรฟ์ที่ถูกบีบอัด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีไดรฟ์ A, B และ C บนคอมพิวเตอร์ของคุณและคุณ ใช้ Doubledisk การสร้างไดรฟ์ F, Windows 98 และ MS-DOS รู้จักไดรฟ์ D และอีเป็นไดรฟ์ที่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าพวกเขาไม่มีอยู่ คุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ DRVOFF เพื่อป้องกันไม่ให้ Windows จดจำไดรฟ์แฝง เมื่อต้องการใบสั่งสำเนาของยูทิลิตี DRVOFF ติดต่อ Vertisoft

รุ่นของดิสก์ infinite 2.1:

ดิสก์ infinite รุ่น 2.1 ไม่ทำงานอย่างถูกต้องกับ Windows 98 เอาอย่างใดอย่างหนึ่งดิสก์ Infinite ซอฟต์แวร์ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่คุณเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง หรือ ontact ผู้แจกไพ่ซอฟต์แวร์ของคุณสำหรับรุ่นของซอฟต์แวร์ Infinite ดิสก์ที่เข้ากันได้กับ Windows 98

เมื่อต้องการลบดิสก์ Infinite จากคอมพิวเตอร์ของคุณ:
 1. ขยายแฟ้มใด ๆ ที่ถูกบีบอัด
 2. เอาบรรทัดต่อไปนี้ออกจากแฟ้ม Config.sys และ Autoexec.bat:
     iddrv.sys
     idres.exe
     protect /c
   
 3. รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ และจากนั้น เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งอีกครั้ง
NetWare(R) NetBIOS:

ในการตั้งค่าคอนฟิกหลาย TSR NetBIOS ของของ NetWare ไม่เข้ากันกับ Windows 98 ในกรณีส่วนใหญ่ เซ็ตอัพจะตรวจสอบของ NetWare NetBIOS และเอาคำสั่งเริ่มต้นระบบจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมี NetBIOS ของ NetWare ตั้งค่าเริ่มต้นจากตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่ไม่ใช่แฟ้ม Autoexec.bat ของคุณ (ตัวอย่างเช่น จากแฟ้มชุดที่แตกต่างกัน), ติดตั้งไม่พบมัน ในกรณีนี้ คุณต้องการเอาออกของ NetWare NetBIOS ด้วยตนเอง windows 98 รวมโพรโทคอล IPX/SPX-เข้ากันได้ที่คุณสามารถใช้แทน NetBIOS สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่า Windows 98 ให้ทำงานกับแฟ้มนั้น ให้ดูที่ Networks.txt

รุ่น Newspace 1.07:

windows 98 ไม่เข้ากันกับโปรแกรมอรรถประโยชน์การบีบอัดดิสก์นี้

เดสก์ท็อปของ Norton สำหรับ Windows (Ep.exe):

ถ้าโปรแกรมกู้คืนข้อมูลจะลบป้องกัน (Ep.exe) ถูกโหลดจากแฟ้ม Autoexec.bat ปิดใช้งานได้เมื่อคุณติดตั้ง Windows โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังปรับรุ่นไปเป็นรุ่นก่อนหน้าของ Windows เนื่องจากป้องกันการลบพยายามจะบันทึกสำเนาของไฟล์ที่ถูกลบทั้งหมด คุณสามารถรันเกินจำนวนเนื้อที่ว่างบนดิสก์ขณะเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง

ขอแนะนำให้ คุณเรียกใช้ลบป้องกัน ด้วยแฟ้มสลับแบบถาวร ถ้าคุณกำลังใช้แฟ้มชั่วคราวสลับ แยกแฟ้มที่มีนามสกุล.tmp หรือ.swp จากการป้องกันการลบ

Disklock Norton เวอร์ชัน 3.01 และ 3.5:

รุ่นของ Norton Disklock 3.01 และ 3.5 ไม่ทำงานอย่างถูกต้องกับ Windows
 1. ใดเอาซอฟต์แวร์นี้จากคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่คุณเซ็ตอัพ รัน
หรือติดต่อฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์ของ Symantec สำหรับรุ่น Disklock ที่เข้ากันได้กับ Windows 98

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเอา Disklock จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ดูที่เอกสารประกอบของ Norton Disklock

พีซีเครื่องมือ Deluxe(TM) รุ่น 7.1 (DATAMON):

ถ้าคุณโหลด DATAMON เครื่องมือพีซีแบบเคลื่อนที่โดยใช้ตัวเลือก \SENTRY+ ติดตั้งอาจล้มเหลวหากคุณเป็นต่ำบนเนื้อที่ว่างบนดิสก์ ไม่สามารถใช้ตัวเลือก \SENTRY+ เมื่อคุณมีการโหลด DATAMON

ไม่โหลด DATAMON หลังจากการโหลด SmartDrive ถ้า DATAMON ถูกโหลดหลัง SmartDrive เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอาจล้มเหลว ดูเอกสารประกอบของเครื่องมือพีซีสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเอา DATAMON

เครื่องมือพีซีรุ่น Deluxe 6.0 (เดสก์ท็อป):

ถ้าคุณพยายามเริ่มการทำงานของเครื่องมือพีซีจากพรอมต์คำสั่งภายใน Windows เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอาจล้มเหลว หรือเริ่มตัวเอง ปัญหาเหล่านี้ยังเกิดขึ้นหากคุณใช้คำสั่งของ MS-DOS จากพรอมต์คำสั่งภายใน Windows

รุ่น 7.0 เครื่องมือพีซีแบบเคลื่อนที่อาจแก้ไขปัญหาเหล่านี้ However, do not load DESKTOP from a command prompt if it was loaded before you started Windows. If you do, your computer may fail when you quit Windows. It is recommended that you run DESKTOP from its PIF, provided with Windows 98.

SUBST (MS-DOS):

You may encounter problems with SUBST during Setup, but you can safely add it back after you have installed Windows 98.

UNDELETE:

If you are running UNDELETE with the SENTRY option, Setup may have problems and you may run out of disk space during Setup. It is recommended that you remove UNDELETE from your Config.sys and Autoexec.bat files before running Setup.

NOTE: The SENTRY option creates a hidden directory named Sentry. When you delete a file, UNDELETE moves the file from its current location to the Sentry directory. Before you remove UNDELETE from your Config.sys or Autoexec.bat file, free disk space by using the UNDELETE/PURGE command on all drives.

If you do not remove Undelete, Setup will disable this command for you.

KNOWN POTENTIAL SETUP PROBLEMS

If you encounter problems during Setup, such as Setup closing unexpectedly or error messages that do not apply, increase the size of your permanent swap file. For Setup to complete successfully, the size of your permanent swap file plus the amount of RAM in your computer should equal at least 14 MB. After you change your swap file size, run Setup again.

NOTE: If your hard disk is compressed, you may have to increase the size of your host drive before you can increase the size of your swap file.

NOTE: Refer to the Intl.txt file to learn more about installing Pan European settings.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 179756 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 กันยายน 2554 - Revision: 6.0
ใช้กับ
Keywords: 
kbinfo kbreadme kbmt KB179756 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:179756

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com