ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ชื่อแฟ้มจะไม่ถูกต้องหรือไม่ประกอบด้วยใด ๆ ของอักขระที่ต่อไปนี้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 177506 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะสร้าง บันทึก หรือเปลี่ยนชื่อแฟ้ม โฟลเดอร์ หรือทางลัด คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
ชื่อแฟ้มไม่สามารถประกอบด้วยอักขระต่อไปนี้:
\ / : * ? " <> |
หรือ
path\filename
ชื่อแฟ้มนี้ไม่ถูกต้อง
หรือ
path\filename
ชื่อแฟ้มข้างต้นไม่ถูกต้อง

สาเหตุ

ไม่สามารถใช้อักขระระบุไว้ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดแรกในส่วนของอาการต่าง ๆ ในแฟ้ม โฟลเดอร์ หรือชื่อทางลัด

การแก้ไข

เมื่อต้องการสร้าง บันทึก หรือเปลี่ยนชื่อที่ใช้กับแฟ้ม โฟลเดอร์ หรือทาง ลัด อักขระที่ถูกต้องที่ไม่มีอยู่ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดแรกที่แสดงไว้ในส่วนของอาการของบทความนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไอคอนบนเดสก์ท็อปของระบบ (เช่น คอมพิวเตอร์ของฉัน เอกสารของฉัน Internet Explorer และเครือข่าย Neighborhood) โดยใช้อักขระที่ไม่ถูกต้องได้ ไอคอนวัตถุของระบบ และทำตามแบบแผนการตั้งชื่อเดียวกันเป็นแฟ้ม โฟลเดอร์ และทางลัดที่ไม่

ยอมรับคีย์ TAB ในชื่อของไอคอนเหล่านี้ระบบ แต่แท็บจะปรากฏเป็นช่องว่าง

อักขระที่ถูกต้องสำหรับการตั้งชื่อแฟ้ม โฟลเดอร์ หรือทางลัด มีได้ทั้งตัวอักษร (A-Z) และหมายเลข (0-9), และอักขระพิเศษต่อไปนี้:
  ^  Accent circumflex (caret)
  &  Ampersand
  '  Apostrophe (single quotation mark)
  @  At sign
  {  Brace left
  }  Brace right
  [  Bracket opening
  ]  Bracket closing
  ,  Comma
  $  Dollar sign
  =  Equal sign
  !  Exclamation point
  -  Hyphen
  #  Number sign
  (  Parenthesis opening
  )  Parenthesis closing
  %  Percent
  .  Period
  +  Plus
  ~  Tilde
  _  Underscore
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 177506 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbui kbmt KB177506 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:177506

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com