ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอาจทำให้ 2011 ID เหตุการณ์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 177078 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

ถ้าต้องการรับการปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับ Windows โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้ Windows XP พร้อม Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้ง Norton ป้องกันไวรัสสำหรับ Windows หรือโปรแกรมป้องกันไว IBM 3.01N (สร้าง 301.590), คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
พื้นที่บนเซิร์ฟเวอร์ไม่เพียงพอจะพร้อมใช้งานจะประมวลผลคำสั่งนี้
-และ-
หน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะทำธุรกรรม ปิดโปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรม แล้วลองอีกครั้ง
ไคลเอ็นต์ไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน นอกจากนี้ ตัวแสดงเหตุการณ์บนเซิร์ฟเวอร์ของ Windows อาจบันทึกข้อความเหตุการณ์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างในบันทึกของระบบ:
  Event ID  : 2011
  Source   : Srv
  Description: The Server's configuration parameter "IRPStackSize" is too
        small for the server to use a local device. Please
        increase the value of this parameter.
				

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เพิ่มIRPStackSizeค่าในรีจิสทรี:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 3. นำทางไปยังคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งIRPStackSizeค่า

  หมายเหตุ:: ถ้าIRPStackSizeค่าไม่ได้มีอยู่ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้าง:
  1. ในโฟลเดอร์พารามิเตอร์ของรีจิสทรี คลิกขวาที่บานหน้าต่างด้านขวา
  2. ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
  3. ประเภท:IRPStackSize.

   สิ่งสำคัญ: แสดงชนิด "IRPStackSize" ตามเท่านั้นเนื่องจากชื่อค่า case-sensitive
 5. เปลี่ยนฐานข้อมูลจุดทศนิยม
 6. ในกล่อง Value Data พิมพ์ค่าที่มากกว่าค่าที่แสดงอยู่

  ถ้าคุณสร้างการIRPStackSizeค่าที่มีการใช้วิธีการที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 4 ค่าเริ่มต้นคือ 15 ขอแนะนำให้ คุณเพิ่มค่า โดย 3 ดังนั้น ถ้าค่าก่อนหน้านี้ถูก 11 พิมพ์14แล้ว คลิกตกลง
 7. ปิด Registry Editor
 8. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
ถ้าปัญหายังคงอยู่หลังจากที่คุณดำเนินการขั้นตอนก่อนหน้านี้ พยายามที่จะเพิ่มค่าIRPStackSizeยิ่งขึ้น ค่าสูงสุดสำหรับ Windows 2000 คือ 50 (ฐานสิบหก 0x32)

ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows NT 4.0 และปัญหายังคงอยู่หลังจากที่คุณดำเนินการขั้นตอนก่อนหน้านี้ คุณอาจต้องใช้ Windows NT 4 ชุดของบริการหรือ Service Pack 5

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใน Windows NT 4.0 ค่าเริ่มต้นIRPStackSizeมี 0x4 และช่วงจะจาก 0x4 0xC (4-12) windows NT 4.0 Service Pack 5 หรือในภายหลังละเว้นค่าที่น้อยกว่า 0x7

ใน Windows 2000 ค่าเริ่มต้นIRPStackSize15 และช่วงอยู่จาก 11 ถึง 50 ใน Windows XP ค่าเริ่มต้นสำหรับIRPStackSize15 และช่วงอยู่จาก 11 ถึง 50

หมายเหตุ:: The default and range of Microsoft Windows Server 2003 is the same as that for Windows XP.สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
106167Error message: Not enough server storage is available
หมายเหตุ:: The preceding article recommends that you increase theIrpStackSizevalue; however, if you increase this value to its maximum (for example, if you increase this value to the maximum value of 12 on a computer that is running Windows NT 4.0, or to the maximum of 50 on a computer running Windows 2000), this behavior may still occur.

For more information, click the following article number about IRPStackSize to view the article about IRPStackSize in the Microsoft Knowledge Base:
198386Changes in IRP stack size in Lanman Server
For more information, visit the following Symantec Web site:
ttp://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/0/1b2df18cc3f5dedd88256ddd0082f2ea?OpenDocument&%3Bsrc=bar_sch_nam&Click=
หมายเหตุ:: The locations of these documents are subject to change without notice. Symantec provides these links as a convenience only. The inclusion of such links does not imply that Symantec endorses, recommends, or accepts any responsibility for the content of such sites.

Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

The third-party products that this article discusses are manufactured by companies that are independent of Microsoft. Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 177078 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kb3rdparty kberrmsg kbnetwork kbprb kbmt KB177078 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:177078

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com