תוכנת אנטי-וירוס עלולה לגרום למזהה אירוע 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 177078 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן השינוי של הרישום. הקפד לגבות את הרישום לפני כל שינוי. ודא שאתה יודע כיצד לשחזר את הרישום במקרה שתתעורר בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

לאחר התקנת Norton AntiVirus for Windows או IBM AntiVirus 3.01N (Build 301.590)?, מופיעות הודעות השגיאה הבאות:
??אין די מקום אחסון זמין לעיבוד פקודה זו.
? וכן ?
Not enough memory to complete transaction. (אין די זיכרון כדי להשלים את הטרנזקציה.) Close some applications and retry. (סגור מספר יישומים ונסה שוב)
ליישומי הלקוח אין אפשרות לקבל גישה למיקומים משותפים ברשת. בנוסף, 'מציג האירועים' בשרת Windows עשוי לרשום אחת או יותר מהודעות האירוע הבאות ביומן המערכת:
  מזהה אירוע: 2011
  מקור: Srv
  תיאור: ??פרמטר תצורת השרת "irpstacksize" קטן מדי
        עבור השרת לשימוש בהתקן מקומי. הגדל
        את הערך של פרמטר זה.
				

פתרון הבעיה

אזהרה אם תשנה את מערכת הרישום בצורה שגויה, באמצעות 'עורך הרישום' או באמצעות שיטה אחרת, עלולות להתעורר בעיות קשות. ייתכן כי בעיות אלה יחייבו התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. חברת Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום נעשה על אחריותך הבלעדית. כדי לפתור את הבעיה, הגדל ברישום את הערך IRPStackSize:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. נווט למפתח הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
 4. בחלונית השמאלית, לחץ פעמיים על הערך IRPStackSize.

  שים לב: אם הערך IRPStackSize אינו קיים עדיין, השתמש בהליך הבא כדי ליצור אותו:
  1. בתיקייה Parameters של הרישום, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על החלונית השמאלית.
  2. הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWord.
  3. הקלד IRPStackSize.

   חשוב: הקלד IRPStackSize בדיוק כפי שהוא מוצג מכיוון ששם הערך הוא תלוי רישיות.
 5. תחת 'בסיס', בחר 'עשרוני'.
 6. בתיבה 'נתוני ערך', הקלד ערך גדול מהערך המוצג.

  אם יצרת את הערך IRPStackSize באמצעות ההליך המתואר בשלב 4, ערך ברירת המחדל הוא 15. מומלץ להגדיל את הערך ב-?3. משום כך, אם הערך הקודם היה 11, הקלד 14 ולאחר מכן לחץ על 'אישור'.
 7. סגור את 'עורך הרישום'.
 8. הפעל מחדש את המחשב.
אם הבעיה נמשכת לאחר ביצוע ההליך שלעיל, נסה להגדיל את הערך של IRPStackSize אף יותר. הערך המירבי עבור Windows 2000 הוא 50 (הקסדצימלי 0x32).

במערכת Windows NT 4.0, אם הבעיה נמשכת לאחר ביצוע ההליך שלעיל, ייתכן שיהיה צורך להחיל את Windows NT Service Pack 4 או Service Pack 5.

מידע נוסף

ב-Windows NT 4.0, ערך ברירת המחדל של IRPStackSize הוא 0x4 והתחום הוא מ-?0x4 עד 0xC? (4-12). מערכת Windows NT 4.0 עם Service Pack 5 או גרסה מאוחרת יותר מתעלמת מערכים קטנים מ-?0x7.

ב-Windows 2000, ערך ברירת המחדל של IRPStackSize הוא 15 והתחום הוא מ-?11 עד ?50. ב-Windows XP, ערך ברירת המחדל עבור IRPStackSize הוא 15 והתחום הוא מ-?11 עד 50.

שים לב: ברירת המחדל והתחום של Microsoft Windows Server 2003 זהים לאלה של Windows XP. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
106167 הודעת שגיאה: אין די מקום אחסון זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
שים לב: המאמר שלעיל ממליץ על הגדלת הערך IrpStackSize. אולם אם תגדיל את הערך למקסימום (לדוגמה, הגדלת הערך למקסימום של 12 במחשב הפועל עם Windows NT 4.0, או למקסימום של 50 במחשב הפועל עם Windows 2000), אופן פעולה זה עשוי עדיין להתרחש.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן על IRPStackSize כדי להציג את המאמר על IRPStackSize מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
198386 שינויים בגודל מערום IRP ב-Lanman Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Symantec:
http://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/552ba2f7636bedf088256818006f78bf/b169373034dbfd1588256a2200272574?OpenDocument&src=bar_sch_nam
http://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/9d94c8571a91ba4788256bf3007f62b5/1b2df18cc3f5dedd88256ddd0082f2ea?OpenDocument&src=bar_sch_nam
NOTE: מיקומיהם של מסמכים אלה כפופים לשינוי ללא הודעה. חברת Symantec מספקת קישורים אלה למטרות נוחות בלבד. הכללת קישורים אלה אין פירושה כי חברת Symantec תומכת באתרים אלה, ממליצה עליהם או מקבלת על עצמה אחריות כלשהי לתוכנם.

חברת Microsoft מספקת את פרטי הקשר של ספקים חיצוניים כדי לסייע לך באיתור תמיכה טכנית. פרטי קשר אלה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. חברת Microsoft אינה אחראית לרמת הדיוק בפרטי הקשר של ספקים חיצוניים.

מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.? חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי הביצועים או האמינות של מוצרים אלה.

מאפיינים

Article ID: 177078 - Last Review: שבת 01 דצמבר 2007 - Revision: 6.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
מילות מפתח 
kberrmsg kbnetwork kbprb kb3rdparty KB177078

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com